Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:531 · Visa fulltext
Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1968-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1967:83; 1LU 1967:38; Rskr 1967:292
Ändring, SFS 1971:641
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1975:1388
Omfattning: ändr. 3, 5, 11, 22, 23, 33 §§, 15 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1975:103, LU 1975/76:4, rskr 1975/76:114
Ändring, SFS 1976:87
Rubrik: Lag (1976:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:79, SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171
Ändring, SFS 1976:584
Rubrik: Lag (1976:584) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:1085
Rubrik: Lag (1982:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:24, NU 1982/83:4, rskr 1982/83:39
Ändring, SFS 1986:1297
Rubrik: Lag (1986:1297) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:624
Rubrik: Lag (1987:624) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.
Omfattning: ändr. 20, 23 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:7 mom.3, 1986/87:12, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1990:356
Rubrik: Lag (1990:356) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:374
Rubrik: Lag (1991:374) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:136, 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Ändring, SFS 1992:1062
Rubrik: Lag (1992:1062) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1992-12-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:69, bet. 1992/93:NU7, rskr 1992/93:19
Ändring, SFS 1994:805
Rubrik: Lag (1994:805) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11, 23 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:1223
Rubrik: Lag (1994:1223) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 9, 15, 17, 27, 30, 31, 32, 33 §§; nya 10 a, 17 a, 17 b, 18 a §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1995:1580
Rubrik: Lag (1995:1580) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1619
Rubrik: Lag (1995:1619) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123
Ändring, SFS 1995:1689
Rubrik: Lag (1995:1689) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:307
Rubrik: Lag (1998:307) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:98, bet. 1997/98:LU22, rskr. 1997/98:221
Ändring, SFS 1998:766
Rubrik: Lag (1998:766) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1999:1085
Rubrik: Lag (1999:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 15, 17 a §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1239
Rubrik: Lag (1999:1239) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:126
Rubrik: Lag (2002:126) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181
Ändring, SFS 2003:680
Rubrik: Lag (2003:680) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:553
Rubrik: Lag (2005:553) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11, 20, 23 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:1124
Rubrik: Lag (2005:1124) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 11, 31, 32 §§; nya 9 a, 10 b, 10 c, 10 d, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 16 a, 34, 35 36 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92, EGTL235/2003 s10
CELEX-nr: 32003L0041
Ändring, SFS 2008:2
Rubrik: Lag (2008:2) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:87
Rubrik: Lag (2008:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 31 §; ny 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:246
Rubrik: Lag (2009:246) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 22, 31, 33 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2009:780
Rubrik: Lag (2009:780) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:2045
Rubrik: Lag (2010:2045) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 35 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:1301
Rubrik: Lag (2011:1301) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:83
Rubrik: Lag (2013:83) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr 36 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:428
Rubrik: Lag (2013:428) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:837
Rubrik: Lag (2014:837) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 16 a
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:1016
Rubrik: Lag (2014:1016) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 35 §; ny 34 a §
Ikraft: 2014-12-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386, direktiv 2013/14/EU
Ändring, SFS 2015:708
Rubrik: Lag (2015:708) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 35 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2018:709
Rubrik: Lag (2018:709) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:782
Rubrik: Lag (2018:782) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:285
Rubrik: Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:743
Rubrik: Lag (2019:743) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:825
Rubrik: Lag (2019:825) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: upph. 10 c, 15 e §§; nuvarande 10 b, 10 d §§ betecknas 16 f, 10 l §§; ändr. 9 a, 10 a, 10 e, 10 i, 10 j §§, den nya 10 l §, 11, 15 a, 15 b, 15 c, 16 a §§, den nya 16 f §, 30, 31, 34, 35 §§; nya 4 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 m, 10 n, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 g, 16, h, 16, i, 16 j, 16 k, 16 l §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:159, bet. 2019/20:FiU13, rskr. 2019/20:26, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2019:1216
Rubrik: Lag (2019:1216) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ikraft: 2020-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2020:394
Rubrik: Lag (2020:394) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 39 §; ändr. 9 a, 10 d, 10 e, 10 h, 10 i, 10 j, 10 m, 16 g, 16 i, 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2021:103
Rubrik: Lag (2021:103) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2021-03-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:267
Rubrik: Lag (2021:267) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 b, 10 e §§; ny 10 o §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2022:1652
Rubrik: Lag (2022:1652) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2023-01-31
Förarbeten: Prop. 2021/22:286, bet. 2022/23:CU3, rskr. 2022/23:37
Ändring, SFS 2023:109
Rubrik: Lag (2023:109) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 c, 36 §§
Ikraft: 2023-04-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:47, bet. 2022/23:FiU19, rskr. 2022/23:138, direktiv (EU) 2016/2341