Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:531 · Visa fulltext
Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1968-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1967:83; 1LU 1967:38; Rskr 1967:292
Ändring, SFS 1971:641
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1975:1388
Omfattning: ändr. 3, 5, 11, 22, 23, 33 §§, 15 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1975:103, LU 1975/76:4, rskr 1975/76:114
Ändring, SFS 1976:87
Rubrik: Lag (1976:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:79, SkU 1975/76:28, rskr 1975/76:171
Ändring, SFS 1976:584
Rubrik: Lag (1976:584) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1982:1085
Rubrik: Lag (1982:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:24, NU 1982/83:4, rskr 1982/83:39
Ändring, SFS 1986:1297
Rubrik: Lag (1986:1297) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:624
Rubrik: Lag (1987:624) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse, m.m.
Omfattning: ändr. 20, 23 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:7 mom.3, 1986/87:12, NU 1986/87:36, rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1990:356
Rubrik: Lag (1990:356) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:374
Rubrik: Lag (1991:374) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:136, 1990/91:NU34, rskr 1990/91:273
Ändring, SFS 1992:1062
Rubrik: Lag (1992:1062) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1992-12-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:69, bet. 1992/93:NU7, rskr 1992/93:19
Ändring, SFS 1994:805
Rubrik: Lag (1994:805) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11, 23 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:1223
Rubrik: Lag (1994:1223) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 9, 15, 17, 27, 30, 31, 32, 33 §§; nya 10 a, 17 a, 17 b, 18 a §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1995:1580
Rubrik: Lag (1995:1580) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:74, bet. 1995/96:NU9, rskr. 1995/96:112
Ändring, SFS 1995:1619
Rubrik: Lag (1995:1619) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:104, bet. 1995/96:SkU19, rskr. 1995/96:123
Ändring, SFS 1995:1689
Rubrik: Lag (1995:1689) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:307
Rubrik: Lag (1998:307) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:98, bet. 1997/98:LU22, rskr. 1997/98:221
Ändring, SFS 1998:766
Rubrik: Lag (1998:766) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:99, bet. 1997/98:LU26, rskr. 1997/98:257
Ändring, SFS 1999:1085
Rubrik: Lag (1999:1085) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 15, 17 a §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1239
Rubrik: Lag (1999:1239) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:126
Rubrik: Lag (2002:126) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181
Ändring, SFS 2003:680
Rubrik: Lag (2003:680) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:553
Rubrik: Lag (2005:553) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 11, 20, 23 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:85, bet. 2004/05:LU23, rskr. 2004/05:291
Ändring, SFS 2005:1124
Rubrik: Lag (2005:1124) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 11, 31, 32 §§; nya 9 a, 10 b, 10 c, 10 d, 15 a, 15 b, 15 c, 15 d, 15 e, 16 a, 34, 35 36 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92, EGTL235/2003 s10
CELEX-nr: 32003L0041
Ändring, SFS 2008:2
Rubrik: Lag (2008:2) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2008:87
Rubrik: Lag (2008:87) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 31 §; ny 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:45, bet. 2007/08:CU17, rskr. 2007/08:138
Ändring, SFS 2009:246
Rubrik: Lag (2009:246) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 22, 31, 33 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185
Ändring, SFS 2009:780
Rubrik: Lag (2009:780) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:2045
Rubrik: Lag (2010:2045) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 35 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:1301
Rubrik: Lag (2011:1301) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:83
Rubrik: Lag (2013:83) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr 36 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:428
Rubrik: Lag (2013:428) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: upph. 37 §, rubr. närmast före 37 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2014:837
Rubrik: Lag (2014:837) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 16 a
Ikraft: 2014-08-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341
Ändring, SFS 2014:1016
Rubrik: Lag (2014:1016) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 35 §; ny 34 a §
Ikraft: 2014-12-21
Förarbeten: Prop. 2013/14:108, bet. 2013/14:FiU28, rskr. 2013/14:386, direktiv 2013/14/EU
Ändring, SFS 2015:708
Rubrik: Lag (2015:708) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 a, 35 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:9, bet. 2015/16:FiU7, rskr. 2015/16:38
Ändring, SFS 2018:709
Rubrik: Lag (2018:709) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:782
Rubrik: Lag (2018:782) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:285
Rubrik: Lag (2019:285) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 9 a, 34 §§; nya 10 e, 10 f, 10 g, 10 h, 10 i, 10 j, 10 k §§
Ikraft: 2019-06-10 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:56, bet. 2018/19:CU16, rskr. 2018/19:213, direktiv 2007/36/EG
Ändring, SFS 2019:743
Rubrik: Lag (2019:743) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2019:825
Rubrik: Lag (2019:825) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: upph. 10 c, 15 e §§; nuvarande 10 b, 10 d §§ betecknas 16 f, 10 l §§; ändr. 9 a, 10 a, 10 e, 10 i, 10 j §§, den nya 10 l §, 11, 15 a, 15 b, 15 c, 16 a §§, den nya 16 f §, 30, 31, 34, 35 §§; nya 4 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 m, 10 n, 16 b, 16 c, 16 d, 16 e, 16 g, 16, h, 16, i, 16 j, 16 k, 16 l §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:159, bet. 2019/20:FiU13, rskr. 2019/20:26, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2019:1216
Rubrik: Lag (2019:1216) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 34, 35 §§
Ikraft: 2020-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:37, bet. 2019/20:FiU19, rskr. 2019/20:88
Ändring, SFS 2020:394
Rubrik: Lag (2020:394) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: nuvarande 36 § betecknas 39 §; ändr. 9 a, 10 d, 10 e, 10 h, 10 i, 10 j, 10 m, 16 g, 16 i, 31, 35 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c, 31 d, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 36 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248, direktiv (EU) 2016/2341
Ändring, SFS 2021:103
Rubrik: Lag (2021:103) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2021-03-10
Förarbeten: Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189
Ändring, SFS 2021:267
Rubrik: Lag (2021:267) om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Omfattning: ändr. 10 b, 10 e §§; ny 10 o §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:82, bet. 2020/21:FiU18, rskr. 2020/21:233, direktiv (EU) 2016/2341