Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:495 · Visa fulltext
Folkbokföringskungörelse (1967:495)
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 1997-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1969:124
Omfattning: ändr. 11, 15, 32, 49 §§
Ändring, SFS 1969:313
Omfattning: ändr. 38, 76 §§
Ändring, SFS 1969:587
Omfattning: ändr. 51 §
Ändring, SFS 1970:40
Omfattning: ändr. 75 §
Ändring, SFS 1970:316
Omfattning: upph. 38, 39 §§; ändr. 37 §
Ändring, SFS 1970:473
Omfattning: ändr. 82 §
Ändring, SFS 1970:707
Omfattning: ändr. 26 §
Ändring, SFS 1971:416
Omfattning: upph. 44, 70 §§; ändr. 1-4, 12, 16-18, 32, 35, 40, 42, 46, 51, 53, 56-59, 67, 71-75, 79-82 §§; ny 84 §
Ändring, SFS 1973:695
Omfattning: ändr. 49 §
Ändring, SFS 1973:893
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 8 §
Ändring, SFS 1975:777
Omfattning: ändr. 83 §
Ändring, SFS 1976:813
Rubrik: Förordning (1976:813) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 28 §
Ändring, SFS 1977:744
Rubrik: Förordning (1977:744) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 60 §
Ändring, SFS 1977:883
Rubrik: Förordning (1977:883) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 10, 63 §§
Ändring, SFS 1978:743
Rubrik: Förordning (1978:743) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 75 §
Ändring, SFS 1979:541
Rubrik: Förordning (1979:541) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 67, 71, 79-82 §§
Ändring, SFS 1980:945
Rubrik: Förordning (1980:945) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: upph. 12, 83 §§; ändr. 15, 30 §§
Ändring, SFS 1981:885
Rubrik: Förordning (1981:885) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 28 §
Ändring, SFS 1982:1137
Rubrik: Förordning (1982:1137) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 1, 27, 31, 35, 45 §§
Ändring, SFS 1983:491
Rubrik: Förordning (1983:491) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 17 §; ny 36 §
Ikraft: 1983-07-01
Ändring, SFS 1986:496
Rubrik: Förordning (1986:496) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 1, 19-21, 34, 45, 46, 54, 64, 65, 75, 79, 80, 84 §§; ny 83 §
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1986:1355
Rubrik: Förordning (1986:1355) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 25, 60, 61, 68, 69, 71, 73-77, 84 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1990:911
Rubrik: Förordning (1990:911) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: upph. 68, 72 §§; ändr. 1, 3, 4, 16, 25, 33, 34, 53, 54, 56, 58-61, 63-66, 69, 71, 73-77, 82-84 §§
Ikraft: 1990-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1149
Rubrik: Förordning (1990:1149) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: upph. 37 §
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1991:762
Rubrik: Förordning (1991:762) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: upph. 1-11, 13-36, 40-43, 45-69, 71, 73, 78-84 §§; ändr. 74 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1420
Rubrik: Förordning (1991:1420) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ändr. 75 §
Ikraft: 1991-12-01
Ändring, SFS 1992:697
Rubrik: Förordning (1992:697) om ändring i folkbokföringskungörelsen (1967:495)
Omfattning: ny 78 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1996:1298
Omfattning: upph.