Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:626 · Visa fulltext
Uppbördsförordning (1967:626)
Departement: Finansdepartementet S5
Upphävd: 1997-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1969:239
Omfattning: upph. 34 §; ändr. 27, 35, 53, 64, 91 §§
Ändring, SFS 1970:472
Omfattning: ändr. 87, 88 §§
Ändring, SFS 1971:473
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 16, 20, 38, 41-43, 46-48, 50, 51, 70, 73, 77-80, 84, 86, 93 §§
Ändring, SFS 1971:1094
Omfattning: upph. 56, 63 §§; ändr. 62 §
Ändring, SFS 1972:76
Omfattning: ändr. 3, 17, 21, 24, 41, 69, 87 §§
Ändring, SFS 1973:87
Omfattning: ändr. 53 §
Ändring, SFS 1973:618
Omfattning: ändr. 58, 62, 64, 66, 68, 86 §§
Ändring, SFS 1973:1128
Omfattning: ändr. 18, 26 §§
Ändring, SFS 1974:854
Omfattning: upph. 68 §; ändr. 2, 7, 14, 18, 35, 61, 88 §§; omtryck
Ändring, SFS 1975:333
Omfattning: ändr. 59 §
Ändring, SFS 1976:94
Rubrik: Förordning (1976:94) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: ändr. 29 §
Ändring, SFS 1978:99
Rubrik: Förordning (1978:99) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: ändr. 79 §
Ändring, SFS 1979:200
Rubrik: Förordning (1979:200) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: ändr. 73 §
Ändring, SFS 1979:494
Rubrik: Förordning (1979:494) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: upph. 2, 7, 8, 11-15, 20, 27, 41-51, 77, 78 §§; utgår rubr. närmast före 7, 11, 17, 41 §§; nuvarande 3-6 §§ betecknas 2-5 §§, nuvarande 9, 10, 16-19, 21-26 §§ betecknas 16, 17, 14, 6, 7, 8, 13, 11, 9, 15, 10, 12 §§, nuvarande 28-33 §§ betecknas 18-23 §§, nuvarande 35-40 §§ betecknas 24-29 §§, nuvarande 52 § betecknas 30 §, nuvarande 53-55 §§ betecknas 31-33 §§, nuvarande 57-62 §§ betecknas 34-39 §§, nuvarande 64-67 §§ betecknas 40-43 §§, nuvarande 69-71 §§ betecknas 44-46 §§, nuvarande 72-76 §§ betecknas 47-51 §§, nuvarande 79, 80 §§ betecknas 52, 53 §§, nuvarande 81-93 §§ betecknas 54-66 §§; ändr. rubr. närmast före 1 §, nya 4, 6-17, 19, 20, 24, 25 §§, 28, 29 §§, nya 30 §, 33, 36 §§, nya 44, 46, 48, 51-54, 56 §§, 70, 72, 81, 84, 85 §§; ny rubr. närmast före 11 §, ny 67 §; omtryck
Ändring, SFS 1980:707
Rubrik: Förordning (1980:707) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: ändr. 41, 42 §§
Ändring, SFS 1981:1035
Rubrik: Förordning (1981:1035) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: ändr. 19, 31, 40 §§
Ändring, SFS 1981:1175
Rubrik: Förordning (1981:1175) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: ändr. 44, 45, 47, 48 §§
Ändring, SFS 1983:982
Rubrik: Förordning (1983:982) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: ny 51 a §
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1984:919
Rubrik: Förordning (1984:919) om ändring i uppbördskungörelsen (1967:626)
Omfattning: upph. 8 §; ändr. författningsrubr., 1, 6, 7, 36, 51, 59-61, 65-67 §§; ny 63 a §
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1985:975
Rubrik: Förordning (1985:975) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 2, 4 §§; ändr. 5, 6, 15, 28 §§
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:1356
Rubrik: Förordning (1986:1356) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: ändr. 10, 11, 17, 22, 27-29, 37, 41-44, 47, 49, 50, 57, 58, 64, 66 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:921
Rubrik: Förordning (1987:921) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: ändr. 36 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1987:1108
Rubrik: Förordning (1987:1108) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 58 §; ändr. 6, 13 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:420
Rubrik: Förordning (1988:420) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 30, 32 §§; ändr. 36, 38 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1990:321
Rubrik: Förordning (1990:321) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 31 §
Ikraft: 1990-06-29
Ändring, SFS 1990:1381
Rubrik: Förordning (1990:1381) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 17, 22, 49, 52, 56, 62, 64 §§; 63 a § betecknas 64 §; ändr. 3, 5-7, 10-15, 18-21, 23, 26-29, 36, 37, 41-44, 47, 50, 53-55, 57, 59-61, 65-67 §§, rubr. närmast före 30 §; nya 30, 58 §§
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:765
Rubrik: Förordning (1991:765) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1921
Rubrik: Förordning (1991:1921) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 27 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:698
Rubrik: Förordning (1992:698) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: ny 10 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:981
Rubrik: Förordning (1992:981) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: ändr. 6, 13, 44, 45, 46, 47 §§
Ikraft: 1992-11-01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1676
Rubrik: Förordning (1992:1676) om ändring i uppbörds- förordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 6, 10 §§; nuvarande 10 a § betecknas 10 §; ändr. 1, 5, den nya 10, 11, 23, 26, 46, 57, 64, 65, 67 §§, rubr. närmast före 2, 11 §§; ny 13 a §; omtryck
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1233
Rubrik: Förordning (1993:1233) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 29, 31, 33, 34, 37-39, 41-43, 58 §§, rubr. närmast före 41 §; nuvarande 36 § betecknas 52 §; ändr. 18, 30, 40, nya 52, 57, 59 §§; nya 59 a §, rubr. närmast före 59 a §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Ändring, SFS 1993:1729
Rubrik: Förordning (1993:1729) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 63 §; ändr. 45, 47 §§
Ikraft: 1994-03-01
Ändring, SFS 1994:583
Rubrik: Förordning (1994:583) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 46 §; ändr. 13, 13 a, 45, 47, 48 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1971
Rubrik: Förordning (1994:1971) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: rubr. närmast förutvarande 2 § sätts närmast före 3 §; ny 2 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:93, bet. 1994/95:SkU15, rskr. 1994/95:158
Ändring, SFS 1996:43
Rubrik: Förordning (1996:43) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 1996:602
Rubrik: Förordning (1996:602) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: upph. 66 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1443
Rubrik: Förordning (1996:1443) om ändring i uppbördsförordningen (1967:626)
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1 utg.omr.4, bet. 1996/97:JuU1, rskr. 1996/97:98
Ändring, SFS 1997:750
Omfattning: upph.