Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:78 · Visa fulltext
Lag (1966:78) om förbud i vissa fall mot rundradiosändning på öppna havet
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1966:37; 1LU 1966:21; Rskr 1966:127
Upphävd: 1996-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 1968:169
Omfattning: upph. 4 §
Ändring, SFS 1972:814
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Ändring, SFS 1996:844
Omfattning: upph.