Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:315 · Visa fulltext
Kontinentalsockelförordning (1966:315)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1973:588
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ändring, SFS 1974:1031
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ändring, SFS 1982:585
Rubrik: Förordning (1982:585) om ändring i kungörelsen (1966:315) angående tillämpningen av lagen den 3 juni 1966 (nr 314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ändring, SFS 1988:485
Rubrik: Förordning (1988:485) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1992:1223
Rubrik: Förordning (1992:1223) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1996:523
Rubrik: Förordning (1996:523) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 2 §; nya 2 a, 4 a §§
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1997:32
Rubrik: Förordning (1997:32) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1997-03-01
Ändring, SFS 1998:876
Rubrik: Förordning (1998:876) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1999-01-01
Ändring, SFS 2007:952
Rubrik: Förordning (2007:952) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 4, 4 a, 5, 7 §§
Ikraft: 2007-12-15
Ändring, SFS 2011:653
Rubrik: Förordning (2011:653) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2014:1245
Rubrik: Förordning (2014:1245) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:967
Rubrik: Förordning (2017:967) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:79
Rubrik: Förordning (2018:79) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: upph. 1 §
Ikraft: 2018-03-01
Ändring, SFS 2022:660
Rubrik: Förordning (2022:660) om ändring i kontinentalsockelförordningen (1966:315)
Omfattning: ändr. 2, 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.