Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:314 · Visa fulltext
Lag (1966:314) om kontinentalsockeln
Departement: Näringsdepartementet RSN
Förarbeten: Prop. 1966:114; 3LU 1966:45; Rskr 1966:229
Ändring, SFS 1971:585
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1972:816
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Ändring, SFS 1973:573
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1973:41, NU 1973:54, rskr 1973:225
Ändring, SFS 1974:343
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1974:32, NU 1974:39, rskr 1974:276
Ändring, SFS 1974:891
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 6, 8-10, 14-16 §§
Förarbeten: Prop. 1974:146, NU 1974:59, rskr 1974:397
Ändring, SFS 1975:723
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1980:202
Rubrik: Lag (1980:202) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:483
Rubrik: Lag (1982:483) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:99, NU 1981/82:40, rskr 1981/82:430
Ändring, SFS 1983:655
Rubrik: Lag (1983:655) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1991:49
Rubrik: Lag (1991:49) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3, 10, 15 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:92, 1990/91:NU7, rskr 1990/91:67
Ändring, SFS 1992:1145
Rubrik: Lag (1992:1145) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 4, 7, 10, 14 §§; ny 10 a §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:54, bet. 1992/93:UU10, rskr 1992/93:54
Ändring, SFS 1995:18
Rubrik: Lag (1995:18) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:522
Rubrik: Lag (1996:522) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 8, 15 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c §§
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Ändring, SFS 1998:819
Rubrik: Lag (1998:819) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3, 4, 10, 10 a, 11, 12 §§; nya 2 a, 3 a, 3 b, 4 a, 4 b, 4 c, 5 a §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279, EGTL175/85 s40, EGTL73/97 s5
CELEX-nr: 385L0337 397L0011
Ändring, SFS 2001:438
Rubrik: Lag (2001:438) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2005:574
Rubrik: Lag (2005:574) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 b §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2009:408
Rubrik: Lag (2009:408) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:883
Rubrik: Lag (2010:883) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a, 4 a §§
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:184, bet. 2009/10:MJU24, rskr. 2009/10:353
Ändring, SFS 2012:431
Rubrik: Lag (2012:431) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3, 15 b §§; nya 2 b, 3 c, 3 d, 10 b §§
Ikraft: 2013-01-04
Förarbeten: Prop. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254, EUTL140/2009 s114
CELEX-nr: 32009L0031
Ändring, SFS 2014:715
Rubrik: Lag (2014:715) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:281
Rubrik: Lag (2015:281) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197, direktiv 2013/30/EU
Ändring, SFS 2017:957
Rubrik: Lag (2017:957) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2017:1275
Rubrik: Lag (2017:1275) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-03-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:215, bet. 2017/18:UU7, rskr. 2017/18:49
Ändring, SFS 2018:1410
Rubrik: Lag (2018:1410) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18: 383
Ändring, SFS 2019:846
Rubrik: Lag (2019:846) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 4 c §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2021:1020
Rubrik: Lag (2021:1020) om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20