Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1966:680 · Visa fulltext
Lag (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1966:155; 1LU 1966:45; Rskr 1966:380
Ändring, SFS 1971:891
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1972:583
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1972:113, LU 24, rskr 278
Ändring, SFS 1978:859
Rubrik: Lag (1978:859) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1981:1192
Rubrik: Lag (1981:1192) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
Omfattning: nuvarande 4 § betecknas 5 §; ändr. 3 §; ny 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Ändring, SFS 1986:1413
Rubrik: Lag (1986:1413) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:35, SoU 1986/87:10, rskr 1986/87:83
Ändring, SFS 1987:801
Rubrik: Lag (1987:801) om ändring i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rsrk 1986/87:247