Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:59 · Visa fulltext
Förordning (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
Departement: Justitiedepartementet F1
Förarbeten: Prop. 1965:4; 1LU 1965:4; Rskr 1965:74
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1971:937
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1974:518
Omfattning: ändr. 1, 3-5 §§; ny 7 §
Ändring, SFS 1982:949
Rubrik: Förordning (1982:949) om ändring i kungörelsen (1965:59) om ersättning till polisman för skada på egendom
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 5-7 §§
Ändring, SFS 1986:323
Rubrik: Förordning (1986:323) om ändring i förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1995:199
Rubrik: Förordning (1995:199) om ändring i förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1032
Rubrik: Förordning (1998:1032) om ändring i förordningen (1965:59) om ersättning till polismän m.fl. för skada på egendom
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1379
Omfattning: upph.