Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:269 · Visa fulltext
Lag (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Departement: Finansdepartementet BA
Förarbeten: Prop. 1965:43; BeU 1965:29; Rskr 1965:227
Ändring, SFS 1972:142
Omfattning: ändr.
Förarbeten: Prop. 1972:60, FiU 23, rskr 139
Ändring, SFS 1973:437
Omfattning: ändr.; omtryck
Förarbeten: Prop. 1973:49, SkU 1973:30, rskr 1973:199
Ändring, SFS 1973:1124
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1973:182, SkU 1973:67, rskr 1973:357
Ändring, SFS 1975:330
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1976:198
Rubrik: Lag (1976:198) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 1-3, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:147, FiU 1975/76:30, rskr 1975/76:258
Ändring, SFS 1976:335
Rubrik: Lag (1976:335) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:193, SkU 1975/76:62, rskr 1975/76:381
Ändring, SFS 1976:1086
Rubrik: Lag (1976:1086) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:45, SkU 1976/77:15, rskr 1976/77:103
Ändring, SFS 1977:191
Rubrik: Lag (1977:191) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt
Omfattning: ändr. författningsrubr.; nuvarande 4, 5 §§ betecknas 5, 6 §§; ny 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:187, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:282
Rubrik: Lag (1977:282) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:1076
Rubrik: Lag (1977:1076) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:49, SkU 1977/78:14, rskr 1977/78:48
Ändring, SFS 1979:392
Rubrik: Lag (1979:392) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:160, SkU 1978/79:55, rskr 1978/79:334
Ändring, SFS 1979:1161
Rubrik: Lag (1979:1161) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1981:557
Rubrik: Lag (1981:557) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:150, FiU 1980/81:40, rskr 1980/81:420
Ändring, SFS 1982:1054
Rubrik: Lag (1982:1054) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 §§; ny 4 a §
Förarbeten: Prop. 1982/83:19, KU 1982/83:8, rskr 1982/83:30
Ändring, SFS 1985:534
Rubrik: Lag (1985:534) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:150 (bil. 1), FiU 1984/85:29, rskr 1984/85:406
Ändring, SFS 1986:1315
Rubrik: Lag (1986:1315) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:564
Rubrik: Lag (1987:564) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.9). FiU 1986/87:20, 1986/87:29, rskr 1986/87:343
Ändring, SFS 1988:190
Rubrik: Lag (1988:190) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 4 a §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:493
Rubrik: Lag (1988:493) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.9), FiU 1987/88:19, rskr 1987/88:244
Ändring, SFS 1990:353
Rubrik: Lag (1990:353) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1991:511
Rubrik: Lag (1991:511) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1152
Rubrik: Lag (1991:1152) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991-10-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:150, 1990/91:SoU25, rskr 1990/91:384
Ändring, SFS 1991:1678
Rubrik: Lag (1991:1678) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, §§; ny 3 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1945
Rubrik: Lag (1991:1945) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:38, 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1992:341
Rubrik: Lag (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 a §§; ny 3 b §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:652
Rubrik: Lag (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1583
Rubrik: Lag (1992:1583) om ändring i lagen (1992:341) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§ i 1992:341
Förarbeten: Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ändring, SFS 1992:1584
Rubrik: Lag (1992:1584) om ändring i lagen (1992:652) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 § i 1992:652
Förarbeten: Prop. 1992/93:36, bet. 1992/93:FiU2, rskr 1992/93:119
Ändring, SFS 1994:314
Rubrik: Lag (1994:314) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:173, bet. 1993/94:SfU16, rskr. 1993/94:305
Ändring, SFS 1994:964
Rubrik: Lag (1994:964) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.8), bet. 1993/94:FiU19, rskr. 1993/94:442
Ändring, SFS 1995:1519
Rubrik: Lag (1995:1519) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116
Ändring, SFS 1996:743
Rubrik: Lag (1996:743) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304
Ändring, SFS 1997:514
Rubrik: Lag (1997:514) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1257
Rubrik: Lag (1997:1257) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 25, bet. 1997/98:FiU3, rskr. 1997/98:122
Ändring, SFS 1998:647
Rubrik: Lag (1998:647) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1999:298
Rubrik: Lag (1999:298) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: upph. 3 b §; ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176
Ändring, SFS 1999:1238
Rubrik: Lag (1999:1238) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelsesr om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 a §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/1999:124, 1999/2000:2, bet. 1999/2000:KrU5, 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2002:673
Rubrik: Lag (2002:673) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr. 2001/02:296
Ändring, SFS 2003:679
Rubrik: Lag (2003:679) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 6 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:888
Rubrik: Lag (2003:888) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2004-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:151, bet. 2003/04:FiU9, rksr. 2003/04:40
Ändring, SFS 2004:774
Rubrik: Lag (2004:774) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:155, bet. 2004/05:FiU7, rskr. 2004/05:13
Ändring, SFS 2007:1414
Rubrik: Lag (2007:1414) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90
Ändring, SFS 2008:343
Rubrik: Lag (2008:343) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:88, bet. 2007/08:FiU26, rskr. 2007/08:186
Ändring, SFS 2011:1300
Rubrik: Lag (2011:1300) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 4 a §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:134
Rubrik: Lag (2012:134) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:51, bet. 2011/12:KU11, rskr. 2011/12:159
Ändring, SFS 2013:377
Rubrik: Lag (2013:377) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 a §§
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2017:728
Rubrik: Lag (2017:728) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2019:845
Rubrik: Lag (2019:845) om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 3 a, 4 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48