Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1965:470 · Visa fulltext
Kungörelse (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Prop. 2020/21:127, bet. 2020/21:FiU45, rskr. 2020/21:272
Upphävd: 2021-07-01
Ändring, SFS 2021:343
Rubrik: Lag (2021:343) om upphävande av kungörelsen (1965:470) om jubileumsmynt till etthundraårsminnet av representationsreformen år 1866
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2020/21:127, bet. 2020/21:FiU45, rskr. 2020/21:272