Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:63 · Visa fulltext
Lag (1964:63) om kommunal beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1964:4; 2LU 1964:11; Rskr 1964:90
Upphävd: 1995-07-01
Ändring, SFS 1966:104
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1971:134
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1971:42, CU 14, rskr 94
Ändring, SFS 1971:1168
Omfattning: ändr. 5, 9-11, 13, 20 §§
Förarbeten: Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334
Ändring, SFS 1977:204
Rubrik: Lag (1977:204) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:417
Rubrik: Lag (1977:417) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 4-9, 11-16, 18-22 §§, rubr. närmast före 1 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1976/77:74 (bil. 8), FöU 1976/77:13, rskr 1976/77:311
Ändring, SFS 1979:405
Rubrik: Lag (1979:405) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:95 bil. 7, FiU 1978/79:35, rskr 1978/79:335
Ändring, SFS 1981:166
Rubrik: Lag (1981:166) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 7, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:80, KU 1980/81:13, rskr 1980/81:149
Ändring, SFS 1981:294
Rubrik: Lag (1981:294) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: upph. 22 § och ny 16 a § i 1964:63; upph. 1953:688
Förarbeten: Prop. 1980/81:57, SoU 1980/81:23, rskr 1980/81:216
Ändring, SFS 1984:1027
Rubrik: Lag (1984:1027) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 6, 7, 14, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:49, FöU 1984/85:5, rskr 1984/85:93
Ändring, SFS 1985:290
Rubrik: Lag (1985:290) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 6 s. 270), FöU 1984/85:9, rskr 1984/85:258
Ändring, SFS 1986:1153
Rubrik: Lag (1986:1153) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 5, 10, 20 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:98
Rubrik: Lag (1988:98) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:6, KU 1987/88:16, rskr 1987/88:113
Ändring, SFS 1991:1661
Rubrik: Lag (1991:1661) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 1, 5-16 a, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 1 §, övergångsbest. till 1979:405
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1407
Rubrik: Lag (1992:1407) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1720
Omfattning: upph.