Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:63 · Visa fulltext
Lag (1964:63) om kommunal beredskap
Departement: Försvarsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1964:4; 2LU 1964:11; Rskr 1964:90
Upphävd: 1995-07-01
Ändring, SFS 1966:104
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1971:134
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1971:42, CU 14, rskr 94
Ändring, SFS 1971:1168
Omfattning: ändr. 5, 9-11, 13, 20 §§
Förarbeten: Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334
Ändring, SFS 1977:204
Rubrik: Lag (1977:204) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 9, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:1, KU 1976/77:25, rskr 1976/77:148
Ändring, SFS 1977:417
Rubrik: Lag (1977:417) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 4-9, 11-16, 18-22 §§, rubr. närmast före 1 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1976/77:74 (bil. 8), FöU 1976/77:13, rskr 1976/77:311
Ändring, SFS 1979:405
Rubrik: Lag (1979:405) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:95 bil. 7, FiU 1978/79:35, rskr 1978/79:335
Ändring, SFS 1981:166
Rubrik: Lag (1981:166) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 7, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:80, KU 1980/81:13, rskr 1980/81:149
Ändring, SFS 1981:294
Rubrik: Lag (1981:294) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: upph. 22 § och ny 16 a § i 1964:63; upph. 1953:688
Förarbeten: Prop. 1980/81:57, SoU 1980/81:23, rskr 1980/81:216
Ändring, SFS 1984:1027
Rubrik: Lag (1984:1027) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 6, 7, 14, 16 §§; omtryck
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:49, FöU 1984/85:5, rskr 1984/85:93
Ändring, SFS 1985:290
Rubrik: Lag (1985:290) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 (bil. 6 s. 270), FöU 1984/85:9, rskr 1984/85:258
Ändring, SFS 1986:1153
Rubrik: Lag (1986:1153) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 5, 10, 20 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:98
Rubrik: Lag (1988:98) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:6, KU 1987/88:16, rskr 1987/88:113
Ändring, SFS 1991:1661
Rubrik: Lag (1991:1661) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 1, 5-16 a, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 1 §, övergångsbest. till 1979:405
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1407
Rubrik: Lag (1992:1407) om ändring i lagen (1964:63) om kommunal beredskap
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1720
Omfattning: upph.