Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:619 · Visa fulltext
Stämpelförordning (1964:619)
Departement: Finansdepartementet
Upphävd: 1992-07-01
Ändring, SFS 1965:160
Omfattning: ändr. 22 §
Ändring, SFS 1971:839
Omfattning: ändr. 2-4, 6, 8-12, 15-24, 26, 27, 29, 30, 33-35 §§
Ändring, SFS 1972:295
Omfattning: ändr. 20 §
Ändring, SFS 1975:37
Omfattning: upph. 5, 34 §§; ändr. 4, 8, 23, 24, 29, 30, 32, 33, 35 §§; ny 36 §
Ändring, SFS 1975:947
Omfattning: ändr. 18, 23, 33, 35, 36 §§; ny 37 §
Ändring, SFS 1975:1131
Omfattning: ändr. 1 §; nya 33 a §, rubr. närmast före nya 33 a §
Ändring, SFS 1979:1061
Rubrik: Förordning (1979:1061) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)
Omfattning: upph. 26 §; ändr. 2 §
Ändring, SFS 1982:466
Rubrik: Förordning (1982:466) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)
Omfattning: upph. 32 §; ändr. 8, 31, 33, 33 a §§
Ändring, SFS 1982:1017
Rubrik: Förordning (1982:1017) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)
Omfattning: upph. 27 §; ändr. 4 §
Ändring, SFS 1984:407
Rubrik: Förordning (1984:407) om ändring i stämpelkungörelsen (1964:619)
Omfattning: upph. 6, 10, 12-16, 19-22, 24, 25, 28, 30-31, 33 a, 36 §§; utgår rubr. närmast före 19, 33 a §§; ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 7-9, 11, 17, 18, 23, 29, 33, 35, 37 §§, rubr. närmast före 1, 29 §§; ny rubr. närmast före 23 §; omtryck
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:457
Rubrik: Förordning (1987:457) om ändring i stämpelförordningen (1964:619)
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 23, 35 §§
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1992:191
Omfattning: upph.