Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:618 · Visa fulltext
Expeditionskungörelse (1964:618)
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1964:75; BeU 1964:42; Rskr 1964:167
Upphävd: 1992-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1964:856
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1965:44
Omfattning: ändr. 8, 10 §§
Ändring, SFS 1965:70
Omfattning: upph. 20 §
Ändring, SFS 1965:525
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1966:16
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1966:378
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1966:582
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1967:298
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1967:307
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1967:836
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1968:145
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1968:566
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1969:28
Omfattning: ändr. 15 §
Ändring, SFS 1969:105
Omfattning: ändr. 8-10 §§
Ändring, SFS 1969:376
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1969:748
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1970:620
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1970:747
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1971:41
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1971:294
Omfattning: ändr. 8, 24, 26-28 §§, bil.
Ändring, SFS 1971:840
Omfattning: ändr. 1, 2, 9, 13, 17, 19 §§, bil.
Ändring, SFS 1971:1245
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1972:296
Omfattning: ändr. 14, 22 §§, bil.
Ändring, SFS 1972:740
Omfattning: ändr. 3 §, bil.
Ändring, SFS 1972:797
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1973:530
Omfattning: ändr. 1, 8, 10, 13, 16 §§, bil.
Ändring, SFS 1973:975
Omfattning: ändr. 8, 9 §§, bil.; omtryck
Ändring, SFS 1974:95
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1974:545
Omfattning: ändr. 8, 15 §§, bil.
Ändring, SFS 1974:734
Omfattning: ändr. 1 §, bil.
Ändring, SFS 1974:900
Omfattning: ändr. 25 §, bil.
Ändring, SFS 1975:36
Omfattning: ändr. 23-25 §§
Ändring, SFS 1975:174
Omfattning: ändr. 1, 3, 8 §§, bil.
Ändring, SFS 1975:864
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1975:946
Omfattning: ändr. 2, 9, 13, 17 §§, bil.
Ändring, SFS 1975:1130
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1976:171
Rubrik: Förordning (1976:171) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1976:383
Rubrik: Förordning (1976:383) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 11 §§, bil.; omtryck
Ändring, SFS 1976:684
Rubrik: Förordning (1976:684) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1976:983
Rubrik: Förordning (1976:983) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 13 §
Ändring, SFS 1976:1132
Rubrik: Förordning (1976:1132) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8 §
Ändring, SFS 1977:131
Rubrik: Förordning (1977:131) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1977:1077
Rubrik: Förordning (1977:1077) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:167
Rubrik: Förordning (1978:167) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:371
Rubrik: Förordning (1978:371) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8, 11, 13 §§
Ändring, SFS 1978:718
Rubrik: Förordning (1978:718) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1978:832
Rubrik: Förordning (1978:832) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1979:399
Rubrik: Förordning (1979:399) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1979:964
Rubrik: Förordning (1979:964) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8, 13, 16 §§, bil.
Ändring, SFS 1980:441
Rubrik: Förordning (1980:441) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:684
Rubrik: Förordning (1980:684) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:740
Rubrik: Förordning (1980:740) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1980:948
Rubrik: Förordning (1980:948) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1981:571
Rubrik: Förordning (1981:571) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8 §, bil.
Ändring, SFS 1981:905
Rubrik: Förordning (1981:905) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8 §, bil.
Ändring, SFS 1981:1034
Rubrik: Förordning (1981:1034) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ändring, SFS 1982:237
Rubrik: Förordning (1982:237) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ändring, SFS 1982:467
Rubrik: Förordning (1982:467) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8, 11, 25 §§, bil.
Ändring, SFS 1982:1035
Rubrik: Förordning (1982:1035) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8, 13, 22 §§, bil.
Ändring, SFS 1983:1042
Rubrik: Förordning (1983:1042) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 3, 6 §§, bil.
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1984:67
Rubrik: Förordning (1984:67) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-04-01
Ändring, SFS 1984:495
Rubrik: Förordning (1984:495) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 22 §, bil.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1984:708
Rubrik: Förordning (1984:708) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1984-09-01
Ändring, SFS 1984:920
Rubrik: Förordning (1984:920) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1985:583
Rubrik: Förordning (1985:583) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 3, 9 §§, bil.
Ikraft: 1985-07-01
Ändring, SFS 1985:874
Rubrik: Förordning (1985:874) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:520
Rubrik: Förordning (1986:520) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 22 §, bil.
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1986:707
Rubrik: Förordning (1986:707) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:799
Rubrik: Förordning (1986:799) om ändring i förordningen (1986:707) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil., övergångsbest. till 1986:707
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1986:972
Rubrik: Förordning (1986:972) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 26 §, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:189
Rubrik: Förordning (1987:189) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1987-06-01
Ändring, SFS 1987:656
Rubrik: Förordning (1987:656) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: upph. avd. II i bil.; avd. III i bil. betecknas avd. II; ändr. 1-3, 5-11, 13, 22, 24-26 §§, bil.
Ikraft: 1987-07-01
Ändring, SFS 1987:1116
Rubrik: Förordning (1987:1116) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 17 §, bil.
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:10
Rubrik: Förordning (1988:10) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-02-01
Ändring, SFS 1988:165
Rubrik: Förordning (1988:165) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-06-01
Ändring, SFS 1988:612
Rubrik: Förordning (1988:612) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1988:1061
Rubrik: Förordning (1988:1061) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-11-14
Ändring, SFS 1988:1511
Rubrik: Förordning (1988:1511) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:563
Rubrik: Förordning (1989:563) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1990:44
Rubrik: Förordning (1990:44) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-04-01
Ändring, SFS 1990:438
Rubrik: Förordning (1990:438) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1250
Rubrik: Förordning (1990:1250) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:805
Rubrik: Förordning (1991:805) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil; ny 3 a §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1008
Rubrik: Förordning (1991:1008) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1991-08-01
Ändring, SFS 1991:1887
Rubrik: Förordning (1991:1887) om ändring i expeditionskungörelsen (1964:618)
Omfattning: ändr. 1, 21 §§, bil.
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:191
Omfattning: upph.