Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:528 · Visa fulltext
Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1964:149; 1LU 1964:32; Rskr 1964:313
Ändring, SFS 1964:529
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1998:169
Rubrik: Lag (1998:169) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:14, bet. 1997/98:LU9, rskr. 1997/98:139
Ändring, SFS 2014:1450
Rubrik: Lag (2014:1450) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:243, bet. 2014/15:CU5, rskr. 2014/15:21
Ändring, SFS 2022:261
Rubrik: Lag (2022:261) om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2022-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:85, bet. 2021/22:CU3, rskr. 2021/22:212