Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:19 · Visa fulltext
Krigshandelslag (1964:19)
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: Prop. 1964:11; 2LU 1964:2; Rskr 1964:58
Ändring, SFS 1968:168
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1980:196
Rubrik: Lag (1980:196) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1991:288
Rubrik: Lag (1991:288) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1424
Rubrik: Lag (1992:1424) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1634
Rubrik: Lag (1994:1634) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 2009:407
Rubrik: Lag (2009:407) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237