Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:167 · Visa fulltext
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1964:10; 1LU 1964:3; Rskr 1964:79
Ändring, SFS 1969:163
Omfattning: ändr. 8, 9, 11 §§
Ändring, SFS 1970:447
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1971:241
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1971:100, JuU 11, rskr 166
Ändring, SFS 1974:245
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1979:685
Rubrik: Lag (1979:685) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1981:1286
Rubrik: Lag (1981:1286) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:21, rskr 1981/82:107
Ändring, SFS 1983:378
Rubrik: Lag (1983:378) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:921
Rubrik: Lag (1983:921) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:23, JuU 1983/84:7, rskr 1983/84:50
Ändring, SFS 1984:954
Rubrik: Lag (1984:954) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: nuvarande 13, 14 §§ betecknas 19 §; ändr. nya 19 §; nya 13-18 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:187, JuU 1984/85:6, rskr 1984/85:37
Ändring, SFS 1985:14
Rubrik: Lag (1985:14) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Ändring, SFS 1985:398
Rubrik: Lag (1985:398) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr.1, 9 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:171, SoU 1984/85:31, rskr 1984/85:356
Ändring, SFS 1988:822
Rubrik: Lag (1988:822) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1990:61
Rubrik: Lag (1990:61) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1991:141
Rubrik: Lag (1991:141) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ny 6 d §
Ikraft: 1991-04-30
Förarbeten: Prop. 1990/91:86, 1990/91:JuU19, rskr 1990/91:179
Ändring, SFS 1991:2043
Rubrik: Lag (1991:2043) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om ungalagöverträdare
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Ändring, SFS 1994:1760
Rubrik: Lag (1994:1760) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: upph. 2 §; nuvarande 1 § betecknas 16, 17 §§, nuvarande 3 § betecknas 11, 12 §§, nuvarande 4 § betecknas 18, 21 §§, nuvarande 9 § betecknas 26, 28 §§, nuvarande 5, 5 a, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 22, 8, 9, 15, 13, 5, 14, 23, 27, 25, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§; nya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 19, 20, 30 §§, rubr. närmast före 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 31 §§
Ikraft: 1995-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:12, bet. 1994/95:JuU1, 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:39, 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:25
Rubrik: Lag (1998:25) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 14, 34 §§
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138
Ändring, SFS 1998:608
Rubrik: Lag (1998:608) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 4, 11 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 2001:152
Rubrik: Lag (2001:152) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: nuvarande 33, 34, 35, 36, 37 §§ betecknas 34, 35, 36, 37, 38 §§; ändr. 24, 25, 26, 31, 32, 34, 38 §§; ny 33 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:56, bet. 2000/01:JuU18, rskr. 2000/01:170
Ändring, SFS 2001:459
Rubrik: Lag (2001:459) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:382
Rubrik: Lag (2002:382) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5, 18, 26, 33 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Ändring, SFS 2002:447
Rubrik: Lag (2002:447) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269
Ändring, SFS 2005:691
Rubrik: Lag (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:894
Rubrik: Lag (2006:894) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 4, 11, 14, 17, 26, 28, 35, 36 §§; nya 30 a, 30 b, 32 a §§, rubr. närmast före 30 b §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ikrafttr. av 2005:691
Ändring, SFS 2010:478
Rubrik: Lag (2010:478) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c, 36 d, 36 e, 36 f §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:105, bet. 2009/10:25, rskr. 2009/10:316
Ändring, SFS 2010:577
Rubrik: Lag (2010:577) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293
Ändring, SFS 2012:47
Rubrik: Lag (2012:47) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120
Ändring, SFS 2012:658
Rubrik: Lag (2012:658) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Ändring, SFS 2014:321
Rubrik: Lag (2014:321) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254
Ändring, SFS 2014:650
Rubrik: Lag (2014:650) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 14, 32 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:81
Rubrik: Lag (2015:81) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 8, 11, 16, 17, 18, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 39 §, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:446
Rubrik: Lag (2015:446) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 2, 13, 32 §§
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2016:547
Rubrik: Lag (2016:547) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 36, 36 e, 36 f §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2016:930
Rubrik: Lag (2016:930) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5, 6, 32 a §§
Ikraft: 2016-11-27
Förarbeten: Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23, direktiv 2013/48/EU
Ändring, SFS 2017:177
Rubrik: Lag (2017:177) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151
Ändring, SFS 2019:299
Rubrik: Lag (2019:299) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2020:618
Rubrik: Lag (2020:618) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 30 b §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333
Ändring, SFS 2021:287
Rubrik: Lag (2021:287) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 23 §, rubr. närmast före 23 §; nya 6 a, 23 a §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244
Ändring, SFS 2021:1104
Rubrik: Lag (2021:1104) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2022-01-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:17, bet. 2021/22:JuU5, rskr. 2021/22:36
Ändring, SFS 2021:1096
Rubrik: Lag (2021:1096) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:214, bet. 2021/22:JuU7, rskr. 2021/22:38
Ändring, SFS 2022:317
Rubrik: Lag (2022:317) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 36, 36 f §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243