Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:167 · Visa fulltext
Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Förarbeten: Prop. 1964:10; 1LU 1964:3; Rskr 1964:79
Ändring, SFS 1969:163
Omfattning: ändr. 8, 9, 11 §§
Ändring, SFS 1970:447
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1971:241
Omfattning: ändr. 1, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1971:100, JuU 11, rskr 166
Ändring, SFS 1974:245
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1979:685
Rubrik: Lag (1979:685) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1981:1286
Rubrik: Lag (1981:1286) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:41, JuU 1981/82:21, rskr 1981/82:107
Ändring, SFS 1983:378
Rubrik: Lag (1983:378) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:921
Rubrik: Lag (1983:921) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:23, JuU 1983/84:7, rskr 1983/84:50
Ändring, SFS 1984:954
Rubrik: Lag (1984:954) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: nuvarande 13, 14 §§ betecknas 19 §; ändr. nya 19 §; nya 13-18 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:187, JuU 1984/85:6, rskr 1984/85:37
Ändring, SFS 1985:14
Rubrik: Lag (1985:14) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1985-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:3, JuU 1984/85:10, rskr 1984/85:72
Ändring, SFS 1985:398
Rubrik: Lag (1985:398) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr.1, 9 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:171, SoU 1984/85:31, rskr 1984/85:356
Ändring, SFS 1988:822
Rubrik: Lag (1988:822) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 12 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c §§
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1990:61
Rubrik: Lag (1990:61) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1991:141
Rubrik: Lag (1991:141) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ny 6 d §
Ikraft: 1991-04-30
Förarbeten: Prop. 1990/91:86, 1990/91:JuU19, rskr 1990/91:179
Ändring, SFS 1991:2043
Rubrik: Lag (1991:2043) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om ungalagöverträdare
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24
Ändring, SFS 1994:1760
Rubrik: Lag (1994:1760) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: upph. 2 §; nuvarande 1 § betecknas 16, 17 §§, nuvarande 3 § betecknas 11, 12 §§, nuvarande 4 § betecknas 18, 21 §§, nuvarande 9 § betecknas 26, 28 §§, nuvarande 5, 5 a, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 22, 8, 9, 15, 13, 5, 14, 23, 27, 25, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§; nya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 19, 20, 30 §§, rubr. närmast före 1, 2, 10, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 31 §§
Ikraft: 1995-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:12, bet. 1994/95:JuU1, 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:39, 1994/95:165
Ändring, SFS 1998:25
Rubrik: Lag (1998:25) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 14, 34 §§
Ikraft: 1998-04-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:175, bet. 1997/98:JuU7, rskr. 1997/98:138
Ändring, SFS 1998:608
Rubrik: Lag (1998:608) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 4, 11 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 2001:152
Rubrik: Lag (2001:152) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: nuvarande 33, 34, 35, 36, 37 §§ betecknas 34, 35, 36, 37, 38 §§; ändr. 24, 25, 26, 31, 32, 34, 38 §§; ny 33 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:56, bet. 2000/01:JuU18, rskr. 2000/01:170
Ändring, SFS 2001:459
Rubrik: Lag (2001:459) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 11, 17 §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2002:382
Rubrik: Lag (2002:382) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5, 18, 26, 33 §§
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:111, bet. 2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Ändring, SFS 2002:447
Rubrik: Lag (2002:447) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:126, bet. 2001/02:JuU26, rskr. 2001/02:269
Ändring, SFS 2005:691
Rubrik: Lag (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:894
Rubrik: Lag (2006:894) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 4, 11, 14, 17, 26, 28, 35, 36 §§; nya 30 a, 30 b, 32 a §§, rubr. närmast före 30 b §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:691) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ikrafttr. av 2005:691
Ändring, SFS 2010:478
Rubrik: Lag (2010:478) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c, 36 d, 36 e, 36 f §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:105, bet. 2009/10:25, rskr. 2009/10:316
Ändring, SFS 2010:577
Rubrik: Lag (2010:577) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:182, bet. 2009/10:JuU23, rskr. 2009/10:293
Ändring, SFS 2012:47
Rubrik: Lag (2012:47) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 11, 12 §§
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:10, bet. 2011/12:JuU9, rskr. 2011/12:120
Ändring, SFS 2012:658
Rubrik: Lag (2012:658) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:156, bet. 2012/13:JuU3, rskr. 2012/13:29
Ändring, SFS 2014:321
Rubrik: Lag (2014:321) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:170, bet. 2013/14:JuU29, rskr. 2013/14:254
Ändring, SFS 2014:650
Rubrik: Lag (2014:650) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 1, 14, 32 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:81
Rubrik: Lag (2015:81) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 8, 11, 16, 17, 18, 19, 22 §§, rubr. närmast före 16 §; ny 39 §, rubr. närmast före 39 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:446
Rubrik: Lag (2015:446) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 2, 13, 32 §§
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2016:547
Rubrik: Lag (2016:547) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 36, 36 e, 36 f §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Ändring, SFS 2016:930
Rubrik: Lag (2016:930) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5, 6, 32 a §§
Ikraft: 2016-11-27
Förarbeten: Prop. 2015/16:187, bet. 2016/17:JuU2, rskr. 2016/17:23, direktiv 2013/48/EU
Ändring, SFS 2017:177
Rubrik: Lag (2017:177) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151
Ändring, SFS 2019:299
Rubrik: Lag (2019:299) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2020:618
Rubrik: Lag (2020:618) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 30 b §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333
Ändring, SFS 2021:287
Rubrik: Lag (2021:287) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 23 §, rubr. närmast före 23 §; nya 6 a, 23 a §§
Ikraft: 2021-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244
Ändring, SFS 2021:1096
Rubrik: Lag (2021:1096) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:214, bet. 2021/22:JuU7, rskr. 2021/22:38
Ändring, SFS 2021:1104
Rubrik: Lag (2021:1104) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 28 §
Ikraft: 2022-01-02
Förarbeten: Prop. 2021/22:17, bet. 2021/22:JuU5, rskr. 2021/22:36
Ändring, SFS 2022:317
Rubrik: Lag (2022:317) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 36, 36 f §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:119, bet. 2021/22:JuU15, rskr. 2021/22:243
Ändring, SFS 2022:1083
Rubrik: Lag (2022:1083) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: nya 40, 41 §§, rubr. närmast före 40 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:233, bet. 2021/22:JuU33, rskr. 2021/22:431
Ändring, SFS 2022:1096
Rubrik: Lag (2022:1096) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:227, bet. 2021/22:JuU47, rskr. 2021/22:410
Ändring, SFS 2022:1533
Rubrik: Lag (2022:1533) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:279, bet. 2022/23:JuU2, rskr. 2022/23:16
Ändring, SFS 2023:312
Rubrik: Lag (2023:312) om ändring i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
Omfattning: ändr. 7, 11, 31, 32, 34, 36 b, 36 e, 38 §§; nya 32 b, 38 a, 38 b, 38 c, 38 d §§
Ikraft: 2023-07-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:78, bet. 2022/23:JuU21, rskr. 2022/23:193