Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:680 · Visa fulltext
Kungörelse (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1968:548
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1973:498
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1976:692
Rubrik: Förordning (1976:692) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1977:833
Rubrik: Förordning (1977:833) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1980:903
Rubrik: Förordning (1980:903) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1987:9
Rubrik: Förordning (1987:9) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1987-03-01
Ändring, SFS 1992:608
Rubrik: Förordning (1992:608) om ändring i kungörelsen (1964:680) med närmare föreskrifter om särskild förrättningsman för upptagande av protest
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-07-01