Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1964:19 · Visa fulltext
Krigshandelslag (1964:19)
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: Prop. 1964:11; 2LU 1964:2; Rskr 1964:58
Ändring, SFS 1968:168
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1980:196
Rubrik: Lag (1980:196) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 1, 3, 5, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1991:288
Rubrik: Lag (1991:288) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1424
Rubrik: Lag (1992:1424) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1634
Rubrik: Lag (1994:1634) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 2009:407
Rubrik: Lag (2009:407) om ändring i krigshandelslagen (1964:19)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237