Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:341 · Visa fulltext
Allmän läkarinstruktion (1963:341)
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 1994-10-01
Ändring, SFS 1970:706
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 2-6 §§, 9 § 2, 3 mom, 14, 16-20 §§
Ändring, SFS 1972:689
Omfattning: upph. 11 §; utgår rubr. närmast före 11 §; ändr. 5 §, 9 § 3 mom, 12, 13 §§; ny rubr. närmast före 12 §
Ändring, SFS 1975:105
Omfattning: upph. 8, 10 §§; ändr. 2, 18 §§
Ändring, SFS 1977:855
Rubrik: Förordning (1977:855) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1981:626
Rubrik: Förordning (1981:626) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 2, 6, 7, 12, 13 §§
Ändring, SFS 1981:1234
Rubrik: Förordning (1981:1234) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:770
Rubrik: Förordning (1982:770) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 9 § 1, 3 mom, 12, 13 §§; nya 10 §, rubr. närmast före nya 10 §
Ändring, SFS 1983:617
Rubrik: Förordning (1983:617) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 14, 16, 18-20 §§; utgår rubr. närmast före 14 §; ändr. 9 § 1 mom, 12 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:797
Rubrik: Förordning (1985:797) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1988:1336
Rubrik: Förordning (1988:1336) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1988:1486
Rubrik: Förordning (1988:1486) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:815
Rubrik: Förordning (1989:815) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 3, 13 §§; ny 14 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:547
Rubrik: Förordning (1990:547) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1148
Rubrik: Förordning (1990:1148) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1991:817
Rubrik: Förordning (1991:817) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 3, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1601
Rubrik: Förordning (1991:1601) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:135
Rubrik: Förordning (1992:135) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:962
Rubrik: Förordning (1992:962) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 1992-10-01
Ändring, SFS 1994:1290
Omfattning: upph.