Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:115 · Visa fulltext
Lag (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1964-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1963:68; 2LU 1963:40; Rskr 1963:181
Ändring, SFS 1964:101
Rubrik: Lag (1964:101) angående ändrad lydelse av 1 § lagen den 17 maj 1963 (nr 115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1964-06-01
Förarbeten: Prop. 1964:58; LU36; Rskr 136
Ändring, SFS 1977:481
Rubrik: Lag (1977:481) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1978-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1976/77:90, SoU 1976/77:32, rskr 1976/77:315
Ändring, SFS 1990:103
Rubrik: Lag (1990:103) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:59, 1989/90:AU10, rskr 1989/90:142
Ändring, SFS 2000:769
Rubrik: Lag (2000:769) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2009:1441
Rubrik: Lag (2009:1441) om ändring i lagen (1963:115) om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4, rskr. 2009/10:83