Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:341 · Visa fulltext
Allmän läkarinstruktion (1963:341)
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 1994-10-01
Ändring, SFS 1970:706
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 2-6 §§, 9 § 2, 3 mom, 14, 16-20 §§
Ändring, SFS 1972:689
Omfattning: upph. 11 §; utgår rubr. närmast före 11 §; ändr. 5 §, 9 § 3 mom, 12, 13 §§; ny rubr. närmast före 12 §
Ändring, SFS 1975:105
Omfattning: upph. 8, 10 §§; ändr. 2, 18 §§
Ändring, SFS 1977:855
Rubrik: Förordning (1977:855) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 18 §
Ändring, SFS 1981:626
Rubrik: Förordning (1981:626) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 17 §; ändr. 2, 6, 7, 12, 13 §§
Ändring, SFS 1981:1234
Rubrik: Förordning (1981:1234) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1982:770
Rubrik: Förordning (1982:770) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 9 § 1, 3 mom, 12, 13 §§; nya 10 §, rubr. närmast före nya 10 §
Ändring, SFS 1983:617
Rubrik: Förordning (1983:617) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 14, 16, 18-20 §§; utgår rubr. närmast före 14 §; ändr. 9 § 1 mom, 12 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:797
Rubrik: Förordning (1985:797) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1988:1336
Rubrik: Förordning (1988:1336) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1988:1486
Rubrik: Förordning (1988:1486) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Ändring, SFS 1989:815
Rubrik: Förordning (1989:815) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 9 §; ändr. 3, 13 §§; ny 14 §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:547
Rubrik: Förordning (1990:547) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1990:1148
Rubrik: Förordning (1990:1148) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1991-04-01
Ändring, SFS 1991:817
Rubrik: Förordning (1991:817) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 3, 10, 12, 13, 14 §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1991:1601
Rubrik: Förordning (1991:1601) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:135
Rubrik: Förordning (1992:135) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1992:962
Rubrik: Förordning (1992:962) om ändring i allmänna läkarinstruktionen (1963:341)
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 1992-10-01
Ändring, SFS 1994:1290
Omfattning: upph.