Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1963:193 · Visa fulltext
Lag (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Förarbeten: Prop. 1962:203; 1LU 1963:22; Rskr 1963:253
Ändring, SFS 1964:548
Omfattning: upph. 30 §; ändr. 6-22, 24-27, 29, 33 §§, rubr. närmast före 17 §
Ändring, SFS 1971:573
Omfattning: ändr. 24, 26 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1973:127
Omfattning: ändr. 26 §
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1974:913
Omfattning: upph. 36 §; ändr. 19, 27, 33 §§, ikrafttr.best.
Förarbeten: Prop. 1974:155, JuU 1974:41, rskr 1974:365
Ändring, SFS 1979:683
Rubrik: Lag (1979:683) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff
Omfattning: ändr. 12, 19, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1983:226
Rubrik: Lag (1983:226) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 8, 9, 33 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:91, JuU 1982/83:27, rskr 1982/83:242
Ändring, SFS 1983:245
Rubrik: Lag (1983:245) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 11, 15, 18, 22 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Ändring, SFS 1983:356
Rubrik: Lag (1983:356) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:93, JuU 1982/83:29, rskr 1982/83:264
Ändring, SFS 1985:221
Rubrik: Lag (1985:221) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1985-05-28 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:96, JuU 1984/85:22, rskr 1984/85:211
Ändring, SFS 1986:868
Rubrik: Förordning (1986:868) om ikraftträdande av lagen (1985:221) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 1985:221 i förhållande till Danmark och Norge
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1990:275
Rubrik: Lag (1990:275) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:82, 1989/90:JuU30, rskr 1989/90:264
Ändring, SFS 1990:1014
Rubrik: Lag (1990:1014) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 11, 18 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1994:437
Rubrik: Lag (1994:437) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1996:1631
Rubrik: Lag (1996:1631) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ny 36 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1999:113
Rubrik: Lag (1999:113) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:188, bet. 1998/99:LU6, rskr. 1998/99:125
Ändring, SFS 2000:459
Rubrik: Lag (2000:459) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 36 §; nya 5 a, 5 b, 5 c §§
Ikraft: 2000-09-30
Förarbeten: Prop. 1999/2000:45, bet. 1999/2000:JuU13, rskr. 1999/2000:172
Ändring, SFS 2000:568
Rubrik: Lag (2000:568) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 4 a §
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:721
Rubrik: Förordning (2000:721) om ikraftträdande av lagen (2000:459) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2000:459
Ändring, SFS 2005:690
Rubrik: Lag (2005:690) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:968
Rubrik: Lag (2005:968) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 8, 11, 18, 25, 26, 33 §§; nya 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (1963:19) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2005:690
Ändring, SFS 2008:68
Rubrik: Lag (2008:68) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:47, bet. 2007/08:JuU11, rskr. 2007/08:131
Ändring, SFS 2008:489
Rubrik: Lag (2008:489) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Ändring, SFS 2009:779
Rubrik: Lag (2009:779) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 26 d §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1430
Rubrik: Lag (2009:1430) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3, rskr. 2009/10:33
Ändring, SFS 2010:614
Rubrik: Lag (2010:614) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 27 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2011:426
Rubrik: Lag (2011:426) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186
Ändring, SFS 2011:1167
Rubrik: Lag (2011:1167) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 9, 28 §§
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:574
Rubrik: Förordning (2012:574) om ikraftträdande av lagen (2011:1167) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1167
Ändring, SFS 2014:636
Rubrik: Lag (2014:636) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2016:191
Rubrik: Lag (2016:191) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2017:140
Rubrik: Lag (2017:140) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 8, 32 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Ändring, SFS 2018:1254
Rubrik: Lag (2018:1254) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 5 c §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2020:370
Rubrik: Lag (2020:370) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 19, 20, 22, 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259
Ändring, SFS 2020:969
Rubrik: Lag (2020:969) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2020-12-19
Förarbeten: Prop. 2019/20:198, bet. 2020/21:JuU9, rskr. 2020/21:56
Ändring, SFS 2021:286
Rubrik: Lag (2021:286) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:129, bet. 2020/21:JuU43, rskr. 2020/21:244
Ändring, SFS 2021:444
Rubrik: Lag (2021:444) om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.
Omfattning: ändr. 12, 13, 15, 25, 26, 27 §§
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:142, bet. 2020/21:JuU34, rskr. 2020/21:313