Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:700 · Visa fulltext
Brottsbalk (1962:700)
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1965-01-01
Förarbeten: Prop. 1962:10; 1LU 1962:42, 43; Rskr 1962:390
Ändring, SFS 1965:280
Omfattning: ändr. 20 kap 4 §, 21 kap 18 § 31 kap 3 §, 33 kap 5 §, 36 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 1965:620
Omfattning: ändr. 26 kap 6-10, 23 §§
Ändring, SFS 1965:726
Omfattning: ändr. 16 kap 13 §
Ändring, SFS 1966:188
Omfattning: ändr. 37 kap 1, 2 §§
Ändring, SFS 1966:295
Omfattning: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §
Ändring, SFS 1966:415
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Ändring, SFS 1967:942
Omfattning: ändr. 30 kap 7 §, 31 kap 3 §
Ändring, SFS 1968:165
Omfattning: ändr. 36 kap 1-4, 9, 10 §§; nya 36 kap 11, 12 §§
Ändring, SFS 1969:162
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 7, 8 §§
Ändring, SFS 1969:259
Omfattning: ändr. 38 kap 6 §
Ändring, SFS 1969:512
Omfattning: ikrafttr. av 1969:259
Ändring, SFS 1970:224
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §; ny 16 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1970:87, 1LU 41, rskr 261
Ändring, SFS 1970:225
Omfattning: upph. 16 kap 7, 9 §§, 19 kap 10 §; nuvarande 16 kap 8 a § betecknas 9 §; ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 5, 11 §§, 19 kap 11, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1970:125, 1LU 47, rskr 267
Ändring, SFS 1970:414
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1970:57, 3LU 45, rskr 260
Ändring, SFS 1970:489
Omfattning: ändr. 14 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:188
Omfattning: ny 13 kap 5 a §; ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1971:92, JuU 9, rskr 164
Ändring, SFS 1971:570
Omfattning: ändr. 37 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:874
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 8 kap 3, 13 §§, 17 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:964
Omfattning: upph. 35 kap 5 §; ändr. 2 kap 5 §, 35 kap 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1971:114, JuU 26, rskr 295
Ändring, SFS 1972:41
Omfattning: ikrafttr. av 1971:964 såvitt avser 2 kap 5 §
Ändring, SFS 1972:222
Omfattning: ändr. 16 kap 14 §; nya 16 kap 14 a, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1972:96, JuU 15, rskr 206
Ändring, SFS 1972:362
Omfattning: ändr. 21 kap 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1972:44, FöU 13, rskr 166
Ändring, SFS 1972:629
Omfattning: ändr. 16 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1972:122, JuU 27, rskr 298
Ändring, SFS 1972:812
Omfattning: ändr. 2 kap 1-3, 6 §§; ny 2 kap 5 a §
Förarbeten: Prop. 1972:98, JuU 26, rskr 285
Ändring, SFS 1973:17
Omfattning: upph. 22 kap 19 §; ändr. 32 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1972:138, JuU 1972:28, rskr 1972:344
Ändring, SFS 1973:43
Omfattning: upph. 33 kap 3 §; ändr. 26 kap 8 §; nya 33 kap 5-8 §§
Förarbeten: Prop. 1972:146, JuU 1973:3, rskr 1973:23
Ändring, SFS 1973:342
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1973:92, JuU 1973:21, rskr 1973:222
Ändring, SFS 1973:648
Omfattning: upph. 7 kap 2 §; ändr. 6 kap 5 §, 7 kap 6 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1973:918
Omfattning: upph. 38 kap 11 §; ändr. 26 kap 12, 14, 15, 18-20 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 5, 7-9 §§, 29 kap 8 §, 30 kap 11 §, 34 kap 4-6 §§, 37 kap 7-9 §§, 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:131, JuU 1973:35, rskr 1973:306
Ändring, SFS 1974:205
Omfattning: ändr. 26 kap 5, 7-9 §§, 28 kap 3 §, 29 kap 3 §, 30 kap 4 §, 38 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1974:20, JuU 1974:2, rskr 1974:99
Ändring, SFS 1974:565
Omfattning: upph. 38 kap 13 §; ändr. 2 kap 5, 5 a §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1 §, 18 kap 1, 2, 8 §§, 19 kap 1, 4, 12, 16 §§, 20 kap 12-14 §§, 21 kap 20 §, 22 kap 14, 16 §§, 37 kap 1-4 §§, 38 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1974:596
Omfattning: upph. 3 kap 4 §; ändr. 3 kap 10, 11 §§
Förarbeten: Prop. 1974:70, SoU 1974:21, rskr 1974:268
Ändring, SFS 1974:753
Omfattning: ny 15 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1974:95, JuU 1974:28, rskr 1974:297
Ändring, SFS 1975:239
Omfattning: ändr. 4 kap 11 §; nya 4 kap 9 a, 9 b §§
Förarbeten: Prop. 1975:19, JuU 1975:12, rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:293
Omfattning: ändr. 38 kap 4, 6, 8, 9 §§; ny 34 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1975:35, JuU 1975:13, rskr 1975:112
Ändring, SFS 1975:297
Omfattning: ikrafttr. av 1974:753
Ändring, SFS 1975:667
Omfattning: upph. 17 kap 3, 14 §§, 20 kap 6-15 §§, 21 kap 17 §, 32 kap 1-5 §§, 34 kap 14-17 §§, 35 kap 2 §; ändr. 1 kap 3-5 §§, 5 kap 5 §, 17 kap 1, 2, 4, 5, 7, 8, 15 §§, 20 kap 1-5 §§, 21 kap 18, 21, 22 §§, 33 kap 5 §, 35 kap 4 §, 38 kap 4, 6, 8, 9 §§, rubr. till 20, 32 kap; nya 32 kap 8 §, 33 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:1292
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 4 a §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1975:1395
Omfattning: upph. 26 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 5 §§, 27 kap 6 §, 28 kap 9 §, 34 kap 5, 6 §§, 38 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:42, JuU 1975/76:16, rskr 1975/76:111
Ändring, SFS 1976:20
Rubrik: Lag (1976:20) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 a §; ny 2 kap. 3 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:3, JuU 1975/76:14, rskr 1975/76:22
Ändring, SFS 1976:56
Rubrik: Lag (1976:56) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 1, 3-5 §§; ny 11 kap. 8 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:82, JuU 1975/76:20, rskr 1975/76:150
Ändring, SFS 1976:509
Rubrik: Lag (1976:509) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap 6 §, 17 kap 6 §, 19 kap 8, 13 §§; ändr. 19 kap 4, 5, 7, 9, 14, 15 §§; nya 19 kap 8, 10 §§, 22 kap 2 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:174, JuU 1975/76:46, rskr 1975/76:393
Ändring, SFS 1976:510
Rubrik: Lag (1976:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap 15 §, 21 kap 15 §; ändr. 16 kap 16 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:113, JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:601
Rubrik: Lag (1976:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 2), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1976:614
Rubrik: Lag (1976:614) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1976:905
Rubrik: Förordning (1976:905) om ikraftträdande av lagen (1976:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1976:510
Ändring, SFS 1976:1139
Rubrik: Lag (1976:1139) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3, 12 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:148, JuU 1976/77:11, rskr 1976/77:90
Ändring, SFS 1977:103
Rubrik: Lag (1977:103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 8 §§, 20 kap 2, 5 §§, rubr. till 17 kap; ny 17 kap 17 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:176, JuU 1976/77:17, rskr 1976/77:141
Ändring, SFS 1977:312
Rubrik: Lag (1977:312) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:88, JuU 1976/77:31, rskr 1976/77:287
Ändring, SFS 1977:492
Rubrik: Lag (1977:492) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 15 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:121, JuU 1976/77:35, rskr 1976/77:329
Ändring, SFS 1977:984
Rubrik: Lag (1977:984) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:123, LU 1977/78:5, rskr 1977/78:25
Ändring, SFS 1978:101
Rubrik: Förordning (1978:101) om ikraftträdande av lagen (1976:20) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1976:20
Ändring, SFS 1978:103
Rubrik: Lag (1978:103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 4, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:69, JuU 1977/78:26, rskr 1977/78:155
Ändring, SFS 1978:597
Rubrik: Lag (1978:597) om ändring i lagen (1977:984) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 10 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:142, LU 1977/78/30, rskr 1977/78:372
Ändring, SFS 1978:802
Rubrik: Lag (1978:802) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 34 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:3, JuU 1978/79:12, rskr 1978/79:44
Ändring, SFS 1978:894
Rubrik: Lag (1978:894) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Ändring, SFS 1979:190
Rubrik: Lag (1979:190) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 7 §, 35 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:40, LU 1978/79:10, rskr 1978/79:159
Ändring, SFS 1979:375
Rubrik: Lag (1979:375) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 10 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:179, KU 1978/79:33, rskr 1978/79:317
Ändring, SFS 1979:680
Rubrik: Lag (1979:680) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 29 kap, 34 kap 7, 8, 12 §§; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 4, 6, 19, 23 §§, 28 kap 1, 3, 4, 7-9, 11 §§, 33 kap 2, 4, 5, 7 §§, 34 kap 1, 4, 6, 9-11, 13, 18 §§, 35 kap 10 §, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 4-6, 8, 9, 11 §§, 38 kap 1, 4, 6-9, 12 §§; ny 28 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:212, JuU 1978/79:38, rskr 1978/79:408
Ändring, SFS 1980:102
Rubrik: Lag (1980:102) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:107
Rubrik: Lag (1980:107) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §, 9 kap 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:66, JuU 1979/80:26, rskr 1979/80:183
Ändring, SFS 1980:579
Rubrik: Lag (1980:579) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 14 §, 24 kap 2, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1980:892
Rubrik: Lag (1980:892) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 16 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:179, JuU 1980/81:12, rskr 1980/81:43
Ändring, SFS 1980:1022
Rubrik: Lag (1980:1022) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:43, FöU 1980/81:13, rskr 1980/81:76
Ändring, SFS 1980:1133
Rubrik: Lag (1980:1133) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1-3, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:29
Rubrik: Lag (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 2 §; ändr. 17 kap 12 §, 28 kap 1 §, 31 kap 1 §, 38 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1980/81:15, rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:85
Rubrik: Förordning (1981:85) om ikraftträdande av lagen (1980:1133) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1980:1133
Ändring, SFS 1981:211
Rubrik: Lag (1981:211) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 30 kap, 34 kap 9, 13 §§, 35 kap 10 §, 37 kap 4, 9 §§, 38 kap 7 §; ändr. 1 kap 3 §, 26 kap 1, 7 §§, 33 kap 5, 7 §§, 34 kap 1, 10, 11, 18 §§, 36 kap 6 §, 37 kap 1, 5, 6, 10, 11 §§, 38 kap 1, 3-6, 8, 9, 12 §§; ny 26 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:76, JuU 1980/81:25, rskr 1980/81:211
Ändring, SFS 1981:328
Rubrik: Lag (1981:328) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:44, JuU 1980/81:32, rskr 1980/81:252
Ändring, SFS 1981:331
Rubrik: Lag (1981:331) om ändring i lagen (1981:211) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:44, JuU 1980/81:32, rskr 1980/81:252
Ändring, SFS 1981:462
Rubrik: Lag (1981:462) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Ändring, SFS 1981:463
Rubrik: Lag (1981:463) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 16 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:106, JuU 1980/81:38, rskr 1980/81:380
Ändring, SFS 1981:469
Rubrik: Lag (1981:469) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap 9, 11 §§; ny 13 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:108, JuU 1980/81:37, rskr 1980/81:379
Ändring, SFS 1981:827
Rubrik: Lag (1981:827) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§, 17 kap 13 §, 36 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1126
Rubrik: Lag (1981:1126) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:21, JuU 1981/82:12, rskr 1981/82:36
Ändring, SFS 1981:1165
Rubrik: Lag (1981:1165) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap 5, 7, 9, 16 §§; ny 19 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:176, JuU 1981/82:8, rskr 1981/82:43
Ändring, SFS 1981:1252
Rubrik: Lag (1981:1252) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 31 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1253
Rubrik: Lag (1981:1253) om ändring i lagen (1981:29) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 2 §; ny 3 p övergångsbest. till 1981:29
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SoU 1981/82:22, rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1981:1313
Rubrik: Lag (1981:1313) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:43, JuU 1981/82:18, rskr 1981/82:104
Ändring, SFS 1982:102
Rubrik: Lag (1982:102) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:150
Rubrik: Lag (1982:150) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5, 7, 8 §§, 14 kap 4 §, 35 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:85, JuU 1981/82:31, rskr 1981/82:159
Ändring, SFS 1982:271
Rubrik: Lag (1982:271) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:58, JuU 1981/82:41, rskr 1981/82:222
Ändring, SFS 1982:335
Rubrik: Lag (1982:335) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 4 §; ny 36 kap 3 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:142, JuU 1981/82:53, rskr 1981/82:328
Ändring, SFS 1982:363
Rubrik: Lag (1982:363) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 6, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:153, JuU 1981/82:51, rskr 1981/82:297
Ändring, SFS 1982:396
Rubrik: Lag (1982:396) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:114, JuU 1981/82:48, rskr 1981/82:296
Ändring, SFS 1982:405
Rubrik: Lag (1982:405) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:141, JuU 1981/82:49, 60, rskr 1981/82:361
Ändring, SFS 1982:1061
Rubrik: Lag (1982:1061) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 14, 14 a §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:170, JuU 1982/83:7, rskr 1982/83:59
Ändring, SFS 1983:48
Rubrik: Lag (1983:48) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:168, LU 1982/83:17, rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:224
Rubrik: Lag (1983:224) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 3 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:89, JuU 1982/83:23, rskr 1982/83:216
Ändring, SFS 1983:240
Rubrik: Lag (1983:240) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 28 kap 6 a §; nuvarande 37 kap 3 § betecknas 37 kap 4 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9-16, 18, 19, 22, 23 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1-7, 11 §§, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§, 37 kap 1, 2, nya 4, 7, 8, 10 §§, 38 kap 1, 3, 9, 12 §§; nya 37 kap 3 §, 38 kap 13, 14 §§
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:85, JuU 1982/83:26, rskr 1982/83:241
Ändring, SFS 1983:295
Rubrik: Lag (1983:295) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 20 §
Ikraft: 1983-06-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:143, FöU 1982/83:13, rskr 1982/83:299
Ändring, SFS 1983:351
Rubrik: Lag (1983:351) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 7 §, 26 kap 2 §, 34 kap 11 §, 35 kap 7 §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:93, JuU 1982/83:29, rskr 1982/83:264
Ändring, SFS 1983:377
Rubrik: Lag (1983:377) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 6 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:126, JuU 1982/83:32, rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1983:486
Rubrik: Lag (1983:486) om ändring i lagen (1983:48) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:165, LU 1982/83:41, rskr 1982/83:369
Ändring, SFS 1984:275
Rubrik: Lag (1984:275) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 14 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:114, FöU 1983/84:16, rskr 1983/84:287
Ändring, SFS 1984:389
Rubrik: Lag (1984:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap 2, 3, 5 §§
Ikraft: 1984-10-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:111, JuU 1983/84:27, rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:399
Rubrik: Lag (1984:399) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §, 6 kap
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:723
Rubrik: Förordning (1984:723) om ikraftträdande av lagen (1984:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 1984:389
Ikraft: 1984-10-01
Ändring, SFS 1985:397
Rubrik: Lag (1985:397) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:171, SoU 1984/85:31, rskr 1984/85:356
Ändring, SFS 1985:518
Rubrik: Lag (1985:518) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 2 kap 7 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:156, JuU 1984/85:40, rskr 1984/85:359
Ändring, SFS 1985:740
Rubrik: Lag (1985:740) om ändring i lagen (1975:667) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1975:667
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1984/85:34, rskr 1984/85:341
Ändring, SFS 1985:942
Rubrik: Lag (1985:942) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:7, LU 1985/86:12, rskr 1985/86:33
Ändring, SFS 1986:43
Rubrik: Lag (1986:43) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 11 kap, 11 kap 1-7 §§
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:30, JuU 1985/86:12, rskr 1985/86:66
Ändring, SFS 1986:47
Rubrik: Lag (1986:47) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1986-04-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:117, JuU 1985/86:8, rskr 1985/86:68
Ändring, SFS 1986:118
Rubrik: Lag (1986:118) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 36 kap 3 a-5 §§ betecknas 36 kap 4-6 §§, nuvarande 36 kap 6-12 §§ betecknas 36 kap 11-17 §§; ändr. 1 kap 8 §, nya 36 kap 5, 14, 15, 17 §§, rubr. till 36 kap; nya 36 kap 7-10 §§, rubr. närmast före 36 kap 1 §, rubr. närmast före nya 36 kap 7, 11 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:23, JuU 1985/86:13, rskr 1985/86:110
Ändring, SFS 1986:123
Rubrik: Lag (1986:123) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 1, 5 §§, 10 kap 5, 7 §§, 20 kap 2 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:65, JuU 1985/86:17, rskr 1985/86:121
Ändring, SFS 1986:444
Rubrik: Lag (1986:444) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 9 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:645
Rubrik: Lag (1986:645) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 21 kap 18-22 §§, 22 kap 2 a, 12-18 §§, 32 kap, 35 kap 11 §; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 2 kap 3, 5 §§, 16 kap 5, 17 §§, 20 kap 2 §, 21 kap 1-14, 16 §§, 22 kap 1-11 §§, 24 kap 6 §, 33 kap 5, 9 §§, 34 kap 11 §, rubr. till 22 kap; nya 16 kap 6 §, 21 kap 15 §
Ikraft: 1987-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1007
Rubrik: Lag (1986:1007) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 14 §, 36 kap 1, 4, 7, 16, 17 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1986:1104
Rubrik: Lag (1986:1104) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 15 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:170, FöU 1986/87:2, rskr 1986/87:58
Ändring, SFS 1987:610
Rubrik: Lag (1987:610) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:124, SoU 1986/87:31, rskr 1986/87:351
Ändring, SFS 1987:761
Rubrik: Lag (1987:761) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 33 kap 7 §; ändr. 2 kap 5 a §, 27 kap 5 §, 28 kap 1, 3, 5, 6, 8, 9, 11 §§, 33 kap 5 §, 34 kap 6 §, 38 kap 3, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:106, JuU 1986/87:32, rskr 1986/87:279
Ändring, SFS 1987:791
Rubrik: Lag (1987:791) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 8 kap 3 §; ändr. 8 kap 4, 13 §§, 17 kap 11 §, 36 kap 5 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:2
Rubrik: Lag (1988:2) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 8 kap 4 §
Ikraft: 1988-02-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:14,JuU 1987/88:16, rskr 1987/88:84
Ändring, SFS 1988:821
Rubrik: Lag (1988:821) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:135, JuU 1987/88:36, rskr 1987/88:403
Ändring, SFS 1988:835
Rubrik: Lag (1988:835) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §; nya 16 kap 10 b, 10 c, 19 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290
Ändring, SFS 1988:925
Rubrik: Lag (1988:925) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap 9 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1988:942
Rubrik: Lag (1988:942) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 1 kap 7 §, 26 kap 4 §, 33 kap 1, 2, 4, 9 §§; ändr. 1 kap 3-6 §§, 13 kap 11 §, 20 kap 4 §, 26 kap 2, 11 §§, 27 kap 1, 2 §§, 28 kap 1-3, 6-9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 8 §, 34 kap 4-6 §§, 37 kap 7 §, 38 kap 6, 8 §§, rubr. till 33 kap; nya 29, 30 kap, 28 kap 6 a §, 38 kap 2 a §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:120, JuU 1987/88:45, rskr 1987/88:404
Ändring, SFS 1988:1324
Rubrik: Lag (1988:1324) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1483
Rubrik: Lag (1988:1483) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 2 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:13, 1988/89:SoU11, rskr 1988/89:45
Ändring, SFS 1989:136
Rubrik: Lag (1989:136) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 3 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:143, 1988/89:JuU13, rskr 1988/89:145
Ändring, SFS 1989:608
Rubrik: Lag (1989:608) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 20 kap, 20 kap 1 §
Ikraft: 1989-10-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:113, 1988/89:JuU24, rskr 1988/89:312
Ändring, SFS 1990:36
Rubrik: Lag (1990:36) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 2 a §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:64
Rubrik: Lag (1990:64) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §, 31 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:218
Rubrik: Lag (1990:218) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1991-04-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:54, 1989/90:FöU6, rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1990:416
Rubrik: Lag (1990:416) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a, 6, 11, 12 §§; ny 13 kap 5 b §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:130, 1989/90:JuU33, rskr 1989/90:286
Ändring, SFS 1990:894
Rubrik: Lag (1990:894) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 10 b §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:70, 1989/90:KrU30, rskr 1989/90:309
Ändring, SFS 1990:1009
Rubrik: Lag (1990:1009) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 38 kap 14 §; ändr. 26 kap 11-16 §§, 28 kap 6 a §, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Ändring, SFS 1991:240
Rubrik: Lag (1991:240) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 16 §, 25 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 27 kap 2 §, 28 kap 2 §, 31 kap 1 §, 34 kap 5, 6 §§; ny 25 kap 9 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:451
Rubrik: Lag (1991:451) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 6, 7 §§, 26 kap 8 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:127, 1990/91:JuU32, rskr 1990/91:323
Ändring, SFS 1991:510
Rubrik: Lag (1991:510) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:679
Rubrik: Lag (1991:679) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 10, 11 §§ betecknas 3 kap 11, 12 §§; ändr. den nya 3 kap 12 §; ny 3 kap 10 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:140, 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1991:1138
Rubrik: Lag (1991:1138) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 4 §; ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §,
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:1560
Rubrik: Lag (1991:1560) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 19 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:179, 1991/92:KU7, rskr 1991/92:37
Ändring, SFS 1992:147
Rubrik: Lag (1992:147) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:35, 1991/92:JuU7, rskr 1991/92:159
Ändring, SFS 1992:373
Rubrik: Lag (1992:373) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 33 kap 5 §; ny 28 kap 6 b §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:109, 1991/92:Ju24, rskr 1991/92:259
Ändring, SFS 1992:1154
Rubrik: Lag (1992:1154) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:77, bet. 1992/93:FöU5, rskr 1992/93:67
Ändring, SFS 1993:83
Rubrik: Lag (1993:83) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§; ny 15 kap 4 b §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93:JuU14, rskr. 1992/93:74
Ändring, SFS 1993:201
Rubrik: Lag (1993:201) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 1, 6 §§, 26 kap 6, 7, 8, 9, 11 §§; ny 26 kap 6 a §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:4, bet. 1992/93:JuU19, rskr 1992/93:223
Ändring, SFS 1993:207
Rubrik: Lag (1993:207) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 5, 7 §§, 6 kap 7 §, 7 kap 4, 5 §§, 8 kap 10 §, 9 kap 6, 9 §§, 10 kap 7 §, 13 kap 1, 3 §§, 16 kap 10, 10 a, 15 §§, 17 kap 10, 11, 12 §§, 19 kap 10 §, 20 kap 2 §, 38 kap 12 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:141, 1992/93:JuU16, rskr. 1992/93:220
Ändring, SFS 1993:209
Rubrik: Lag (1993:209) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 15 §, 28 kap 6, 6 a §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:142, bet. 1992/93:JuU17, rskr. 1992/93:221
Ändring, SFS 1993:350
Rubrik: Lag (1993:350) om ändring i lagen (1993:83) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§ i 1993:83
Förarbeten: Prop. 1992/93:81, bet. 1992/93:JuU29, rskr. 1992/93:326
Ändring, SFS 1993:601
Rubrik: Lag (1993:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 8 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Ändring, SFS 1993:1462
Rubrik: Lag (1993:1462) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8 §§
Ikraft: 1994-02-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:44, bet. 1993/94:JuU11, rskr. 1993/94:78
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1993:83
Ändring, SFS 1994:97
Rubrik: Lag (1994:97) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 2 §, 38 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:97, bet. 1993/94:SoU16, rskr. 1993/94:150
Ändring, SFS 1994:119
Rubrik: Lag (1994:119) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §; ny 22 kap 6 a §
Ikraft: 1997-04-29
Förarbeten: Prop. 1993/94:120, bet. 1993/94:UU12, rskr. 1993/94:174
Ändring, SFS 1994:306
Rubrik: Lag (1994:306) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:101, bet. 1993/94:JuU13, rskr. 1993/94:298
Ändring, SFS 1994:335
Rubrik: Lag (1994:335) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:123, bet. 1993/94:LU26, rskr. 1993/94:303
Ändring, SFS 1994:458
Rubrik: Lag (1994:458) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 24 kap 5, 6 §§ betecknas 24 kap 6, 8 §§; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 23 kap 4 §, 24 kap 1, 2, 3, 4 §§, de nya 24 kap 6, 8 §§, 29 kap 3 §; nya 24 kap 5, 7, 9 §§
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:130, bet. 1993/94:JuU27, rskr. 1993/94:321
Ändring, SFS 1994:1037
Rubrik: Lag (1994:1037) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1119
Rubrik: Lag (1994:1119) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §; ny 7 kap 1 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:LU28, rskr. 1993/94:414
Ändring, SFS 1994:1222
Rubrik: Lag (1994:1222) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 1994:1411
Rubrik: Lag (1994:1411) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 12 §, 10 kap 10 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1499
Rubrik: Lag (1994:1499) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap 5 §; ändr. 6 kap 3, 4, 7, 12, 13 §§, 35 kap 4 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:2, bet. 1994/95:JuU5, rskr 1994/95:58
Ändring, SFS 1994:1622
Rubrik: Lag (1994:1622) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1994:1721
Rubrik: Lag (1994:1721) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap 6 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:316
Rubrik: Lag (1995:316) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap 4 b §
Ikraft: 1995-05-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:133, bet. 1994/95:JuU9, rskr. 1994/95:196
Ändring, SFS 1996:401
Rubrik: Lag (1996:401) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 2 kap 7 b §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:37, bet. 1995/96:FöU4, rskr. 1995/96:237
Ändring, SFS 1996:659
Rubrik: Lag (1996:659) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap 4 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:1623
Rubrik: Lag (1996:1623) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 37 kap 9 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1997:120
Omfattning: ikrafttr. av 1994:119
Ändring, SFS 1997:389
Rubrik: Lag (1997:389) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:135, bet. 1996/97:JuU19, rskr. 1996/97:218
Ändring, SFS 1998:206
Rubrik: Lag (1998:206) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §; ny 4 kap 9 c §
Ikraft: 1998-10-24
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, rskr. 1997/98:180
Ändring, SFS 1998:393
Rubrik: Lag (1998:393) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 1, 2, 3 §§, 5 kap 5 §, 6 kap 1, 3, 4, 8, 11, 12 §§; ny 4 kap 4 a §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:55, bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Ändring, SFS 1998:598
Rubrik: Lag (1998:598) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 2 §
Ikraft: 1998-09-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208
Ändring, SFS 1998:604
Rubrik: Lag (1998:604) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 26 kap 6 a §; ändr. 26 kap 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 §§, 27 kap 4, 6 §§, 28 kap 3, 5, 6 a, 9 §§, 30 kap 5, 7, 8, 9 §§, 31 kap 1 §, 33 kap 5 §, 34 kap 1, 4, 5, 6, 10, 11 §§, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 1, 2, 2 a, 3, 6, 8, 9, 12, 13 §§; nya 27 kap 2 a §, 28 kap 2 a, 5 a §§, 31 kap 1 a §, 34 kap 7 §, 35 kap 10 §, 38 kap 14, 15, 16 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:96, bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275
Ändring, SFS 1998:809
Rubrik: Lag (1998:809) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 13 kap 8 a §; ändr. 13 kap 9, 11 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:45, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278
Ändring, SFS 1998:1444
Rubrik: Lag (1998:1444) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 10 a, 10 b, 10 c, 12, 17 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Ändring, SFS 1998:1703
Rubrik: Lag (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 22 kap 7 §; nya 22 kap 6 b, 6 c §§
Ikraft: 1999-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:174, 1997/98:175, bet. 1998/99:UU4, rskr. 1998/99:25
Ändring, SFS 1999:164
Rubrik: Lag (1999:164) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap 6 §; nya 9 kap 6 a, 7 a §§
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134
Ändring, SFS 1999:197
Rubrik: Lag (1999:197) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§; ny 9 kap 3 a §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:32, bet. 1998/99:JuU16, rskr. 1998/99:167
Ändring, SFS 1999:792
Rubrik: Lag (1999:792) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 15 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:108, bet. 1998/99:JuU24, rskr. 1999/2000:4
Ändring, SFS 1999:845
Rubrik: Lag (1999:845) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 4 a §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:145, bet. 1999/2000:JuU3, rskr. 1999/2000:22
Ändring, SFS 1999:1081
Rubrik: Lag (1999:1081) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:130, bet. 1999/2000:LU2, rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 1999:1154
Rubrik: Lag (1999:1154) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1 utg.omr. 4, bet. 1999/2000:JuU1, rskr. 1999/2000:78
Ändring, SFS 2000:175
Rubrik: Lag (2000:175) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 8 §, 33 kap 5, 6, 7, 8 §§
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151
Ändring, SFS 2000:345
Rubrik: Lag (2000:345) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 5 §§
Ikraft: 2000-08-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:563
Rubrik: Lag (2000:563) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §
Ikraft: 2000-10-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216
Ändring, SFS 2000:646
Rubrik: Förordning (2000:646) om ikraftträdande av lagen (2000:345) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikraftr. av 2000:345
Ändring, SFS 2000:1157
Rubrik: Lag (2000:1157) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2000-12-08
Förarbeten: Bet. 2000/01:JuU8, rskr. 2000/01:77
Ändring, SFS 2001:31
Rubrik: Lag (2001:31) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 14 kap 6, 12 §§; ny 14 kap 6 a §
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:40, bet. 2000/01:JuU9, rskr. 2000/01:138
Ändring, SFS 2001:348
Rubrik: Lag (2001:348) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 8 §§, 23 kap 2 §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:85, bet. 2000/01:JuU25, rskr. 2000/01:224
Ändring, SFS 2001:457
Rubrik: Lag (2001:457) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 31 kap 1, 2 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:780
Rubrik: Lag (2001:780) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a §, 9 kap 11 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:133, bet. 2001/02:JuU2, rskr. 2001/02:3
Ändring, SFS 2002:117
Rubrik: Lag (2002:117) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:JuU12, rskr. 2001/02:164
Ändring, SFS 2002:332
Rubrik: Lag (2002:332) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 2 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, rskr. 2001/02:234
Ändring, SFS 2002:436
Rubrik: Lag (2002:436) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 10 §§; ny 4 kap 1 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:124, bet. 2001/02:JuU27, rskr. 2001/02:270
Ändring, SFS 2002:800
Rubrik: Lag (2002:800) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:59, bet. 2001/02:KU23, 2002/03:KU7, rskr. 2001/02:234, 2002:03:8
Ändring, SFS 2003:149
Rubrik: Lag (2003:149) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §, 13 kap 5 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Ändring, SFS 2003:408
Rubrik: Lag (2003:408) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr., 3 kap 12 §, 5 kap 5 §, 29 kap 2 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225
Ändring, SFS 2003:780
Rubrik: Lag (2003:780) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 15 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:119, bet. 2003/04:FöU2, rskr. 2003/04:24
Ändring, SFS 2003:857
Rubrik: Lag (2003:857) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:138, bet. 2003/04:JuU3, rskr. 2003/04:15
Ändring, SFS 2003:1157
Rubrik: Lag (2003:1157) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 5 a, 8 §§, 33 kap 7 §, 34 kap 18 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:404
Rubrik: Lag (2004:404) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 17 kap 7, 17 §§, 20 kap 2, 5 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:70, bet. 2003/04:JuU21, rskr. 2003/04:233
Ändring, SFS 2004:406
Rubrik: Lag (2004:406) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 4 kap 3 §; ändr. 4 kap 1 a, 10 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:111, bet. 2003/04:JuU20, rskr. 2003/04:232
Ändring, SFS 2004:785
Rubrik: Lag (2004:785) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1000
Rubrik: Lag (2004:1000) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap 7 b §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44
Ändring, SFS 2004:1072
Rubrik: Lag (2004:1072) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap 19 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33
Ändring, SFS 2005:45
Rubrik: Lag (2005:45) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148
Ändring, SFS 2005:90
Rubrik: Lag (2005:90) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap; ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 1 a §, 16 kap 10 a §, 35 kap 4 §; nya 6 kap
Ikraft: 2005-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164
Ändring, SFS 2005:242
Rubrik: Lag (2005:242) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Ändring, SFS 2005:283
Rubrik: Lag (2005:283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1, 2, 5, 17 §§; ny 36 kap 1 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:437
Rubrik: Lag (2005:437) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:688
Rubrik: Lag (2005:688) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap 8 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:885
Rubrik: Lag (2005:885) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. rubr. till 6 kap
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Bet. 2005/06:JuU5, rskr. 2005/06:56
Ändring, SFS 2005:967
Rubrik: Lag (2005:967) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 38 kap 15 §; nuvarande 38 kap 16 § betecknas 38 kap 19 §; ändr. 26 kap 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, 27 kap 4 §, 28 kap 5 a, 6 a §§, 37 kap 2 §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:604, 37 kap 7, 10 §§, 38 kap 12, 13, 14 §§; nya 38 kap 15, 16, 17, 18 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21
Ändring, SFS 2006:274
Rubrik: Lag (2006:274) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap 5 §; ny 7 kap 2 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:68, bet. 2005/06:JuU20, rskr. 2005/06:194
Ändring, SFS 2006:283
Rubrik: Lag (2006:283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 7, 8, 9, 10 §§; ny 36 kap 10 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:59, bet. 2005/06:JuU13, rskr. 2005/06:169
Ändring, SFS 2006:431
Rubrik: Lag (2006:431) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 38 kap 19 §, betecknas 38 kap 20 §; ändr. 26 kap 6, 7, 9 §§, 38 kap 14 §; ny 38 kap 19 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:123, bet. 2005/06:JuU33, rskr. 2005/06:292
Ändring, SFS 2006:549
Rubrik: Lag (2006:549) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:124, bet. 2005/06:LU35, rskr. 2005/06:286
Ändring, SFS 2006:574
Rubrik: Lag (2006:574) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 25 kap 2, 3, 6 §§
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:122, bet. 2005/06:JuU25, rskr. 2005/06:262
Ändring, SFS 2006:891
Rubrik: Lag (2006:891) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 31 kap 1, 1 a §§; ändr. 30 kap 1, 5 §§, 33 kap 6 §, 34 kap 11 §, 38 kap 2, 3, 6, 8, 9 §§, rubr. närmast före 31 kap; nya 34 kap 8 §, 35 kap 11 §, nytt 32 kap
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2006:892
Rubrik: Lag (2006:892) om ändring i lagen (2006:431) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap 20 § i 2006:431; ny 4 p övergångsbest. till 2006:431
Förarbeten: Prop. 2005/06:165, bet. 2005/06:JuU34, rskr. 2005/06:294
Ändring, SFS 2007:213
Rubrik: Lag (2007:213) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap 9 c §
Ikraft: 2007-06-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:66, bet. 2006/07:JuU13, rskr. 2006/07:147
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:688) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ikrafttr. av 2005:688
Ändring, SFS 2008:34
Rubrik: Lag (2008:34) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap 15 §
Ikraft: 2008-04-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:127, bet. 2007/08:JuU6, rskr. 2007/08:129
Ändring, SFS 2008:264
Rubrik: Lag (2008:264) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap 12 §; ny 8 kap 10 a §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:60, bet. 2007/08:NU11, rskr. 2007/08:184
Ändring, SFS 2008:320
Rubrik: Lag (2008:320) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap 3 §, 30 kap 6 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:97, bet. 2007/08:JuU25, rskr. 2007/08:204
Ändring, SFS 2008:370
Rubrik: Lag (2008:370) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap 1, 1 a, 5 §§; nya 36 kap 1 b, 1 c, 5 a, 5 b §§, rubr. närmast före 36 kap 1, 2, 5 §§
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2008:569
Rubrik: Lag (2008:569) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §, 16 kap 9 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Ändring, SFS 2009:255
Rubrik: Lag (2009:255) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 7 kap. 1 a §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208
Ändring, SFS 2009:343
Rubrik: Lag (2009:343) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap 14 §; ny 6 kap 10 a §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:149, bet. 2008/09:JuU27, rskr. 2008/09:235
Ändring, SFS 2009:396
Rubrik: Lag (2009:396 ) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 4 kap. 1 §, 13 kap. 2, 3, 5, 5 a, 5 b, 7 §§, 16 kap. 6 §, 18 kap. 1 §, 19 kap. 1, 3, 6 §§, 22 kap. 6, 6 a, 6 b §§, 26 kap. 1, 2, 3 §§ 29 kap. 7 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Ändring, SFS 2009:398
Rubrik: Lag (2009:398) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 c § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17, rskr. 2008/09:251
Ändring, SFS 2009:776
Rubrik: Lag (2009:776) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 38 kap. 18 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:1281
Rubrik: Lag (2009:1281) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §, 15 kap. 4 b §, 16 kap. 4 §, 17 kap. 10, 11, 17 §§, 20 kap. 5 §; nya 2 kap. 7 c §, 17 kap. 6 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:226, bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81
Ändring, SFS 2009:1283
Rubrik: Lag (2009:1283) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81
Ändring, SFS 2010:60
Rubrik: Lag (2010:60) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 35 kap. 2 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:50, bet. 2009/10:JuU10, rskr. 2009/10:180
Ändring, SFS 2010:308
Rubrik: Lag (2010:308) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 21 kap. 3 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Ändring, SFS 2010:370
Rubrik: Lag (2010:370) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 7 §§, 9 kap. 4 §, 29 kap. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:147, bet. 2009/10:JuU32, rskr. 2009/10:272
Ändring, SFS 2010:371
Rubrik: Lag (2010:371) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 a §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273
Ändring, SFS 2010:399
Rubrik: Lag (2010:399) om ändring i brottsbalken
Omfattning: nuvarande 16 kap. 10 b, 10 c §§ betecknas 16 kap. 10 c, 10 d §§; ändr. 2 kap. 2 §, 16 kap. 10 a, 17, 19 §§, 35 kap. 4 §; ny 16 kap. 10 b §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:50, 2009/10:70 och 2009/10:152, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274
Ändring, SFS 2010:612
Rubrik: Lag (2010:612) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 37 kap. 4 §; ändr. 37 kap. 3, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 38 kap. 12 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Ändring, SFS 2010:636
Rubrik: Lag (2010:636) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8 och 2009/10:JuU34, rskr. 2009/10:269 och 2009/10:335
Ändring, SFS 2010:637
Rubrik: Lag (2010:637) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 b §
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Bet. 2009/10:JuU35, rskr. 2009/10:336
Ändring, SFS 2010:1357
Rubrik: Lag (2010:1357) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 10 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:70, bet. 2009/10:KU34, rskr. 2009/10:274, bet. 2010/11:KU5, rskr. 2010/11:27
Ändring, SFS 2010:1394
Rubrik: Lag (2010:1394) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1881
Rubrik: Lag (2010:1881) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap. 19 §; ändr. 16 kap. 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61
Ändring, SFS 2011:115
Rubrik: Lag (2011:115) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 b §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4, bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Ändring, SFS 2011:422
Rubrik: Lag (2011:422) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap. 10 §
Ikraft: 2011-05-01
Förarbeten: Bet. 2010/11:JuU29, rskr. 2010/11:219
Ändring, SFS 2011:485
Rubrik: Lag (2011:485) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 4 kap. 4 b §
Ikraft: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Ändring, SFS 2011:511
Rubrik: Lag (2011:511) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 15 §, 10 kap. 9 §, 11 kap. 6 §, 17 kap. 16, 17 §§
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2011:517
Rubrik: Lag (2011:517) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:77, bet. 2010/11:JuU22, rskr. 2010/11:251
Ändring, SFS 2011:1298
Rubrik: Lag (2011:1298) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap. 4 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:280
Rubrik: Lag (2012:280) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212
Ändring, SFS 2012:301
Rubrik: Lag (2012:301) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 17 kap. 7, 17 §§, 20 kap. 2 §; ändr. 10 kap. 9, 10 §§, 17 kap. 8, 16 §§, 20 kap. 5 §, rubr. till 10 kap.; nya 10 kap. 5 a, 5 b, 5 c, 5 d, 5 e §§
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:79, bet. 2011/12:JuU23, rskr. 2011/12:222
Ändring, SFS 2012:625
Rubrik: Lag (2012:625) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 4 §
Ikraft: 2012-11-15
Förarbeten: Bet. 2012/13:JuU6, rskr. 2012/13:7
Ändring, SFS 2013:216
Rubrik: Lag (2013:216) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 8 §
Ikraft: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:61, bet. 2012/13:CU15, rskr. 2012/13:190
Ändring, SFS 2013:365
Rubrik: Lag (2013:365) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 4, 6 §§, 35 kap. 4 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:111, bet. 2012/13:JuU20, rskr. 2012/13:234
Ändring, SFS 2013:366
Rubrik: Lag (2013:366) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b, 9 b, 11 §§; ny 4 kap. 6 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:69, bet. 2012/13:JuU21, rskr. 2012/13:250
Ändring, SFS 2013:367
Rubrik: Lag (2013:367) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:108, bet. 2012/13:JuU25, rskr. 2012/13:251
Ändring, SFS 2013:425
Rubrik: Lag (2013:425) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 15 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 2013-07-01
Ändring, SFS 2013:856
Rubrik: Lag (2013:856) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 35 kap. 4 §
Ikraft: 2013-12-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:194, bet. 2013/14:JuU8, rskr. 2013/14:36, EUTL335/2011 s1, EUTL18/2012 s7
CELEX-nr: 32011L0093, 32011L0093R[01
Ändring, SFS 2014:222
Rubrik: Lag (2014:222) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:47, bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211
Ändring, SFS 2014:274
Rubrik: Lag (2014:274) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:194, bet. 2013/14:JuU28, rskr. 2013/14:223
Ändring, SFS 2014:302
Rubrik: Lag (2014:302) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 9 c, 10 §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:92, bet. 2013/14:JuU27, rskr. 2013/14:244, EUTL218/2013 s8-14
CELEX-nr: 32013L0040
Ändring, SFS 2014:303
Rubrik: Lag (2014:303) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:120, bet. 2013/14:JuU24, rskr. 2013/14:252
Ändring, SFS 2014:308
Rubrik: Lag (2014:308) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 9 kap. 6 a, 7 a §§; ändr. 9 kap. 11 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:121, bet. 2013/14:JuU25, rskr. 2013/14:253
Ändring, SFS 2014:381
Rubrik: Lag (2014:381) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §; nya 4 kap. 4 c, 4 d §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:382
Rubrik: Lag (2014:382) om ändring i lagen (2014:302) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 10 §
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2014:383
Rubrik: Lag (2014:383) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 5, 7, 9, 10, 14, 16 §§, rubr. till 19 kap.; nya 10 a, 10 b §§
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:51, bet. 2013/14:KU29, rskr. 2013/14:259
Ändring, SFS 2014:407
Rubrik: Lag (2014:407) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 22 kap. 6, 8 §§; ändr. 2 kap. 3 §, 22 kap. 6 a, 6 b §§, 35 kap. 2 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Ändring, SFS 2014:408
Rubrik: Lag (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 c § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2013/14:146, bet. 2013/14:JuU10, rskr. 2013/14:261
Ändring, SFS 2014:615
Rubrik: Lag (2014:615) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 7 §, 16 kap. 15 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:78
Rubrik: Lag (2015:78) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:37, bet. 2014/15:JuU8, rskr. 2014/15:111
Ändring, SFS 2015:80
Rubrik: Lag (2015:80) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 32 kap. 2 §
Ikraft: 2015-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:25, bet. 2014/15:JuU9, rskr. 2014/15:102
Ändring, SFS 2015:97
Rubrik: Lag (2015:97) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 34 kap. 18 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2016:348
Rubrik: Lag (2016:348) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 14 kap. 7 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:83, bet. 2015/16:JuU14, rskr. 2015/16:181, direktiv 2014/62/EU
Ändring, SFS 2016:485
Rubrik: Lag (2016:485) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b, 11 §§; ny 4 kap. 6 b §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:150, bet. 2015/16:JuU29, rskr. 2015/16:240
Ändring, SFS 2016:486
Rubrik: Lag (2016:486) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 36 kap. 1 b, 5, 14 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:155, bet. 2015/16:JuU28, rskr. 2015/16:239, direktiv 2014/42/EU
Ändring, SFS 2016:491
Rubrik: Lag (2016:491) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 34 kap. 10, 11, 18 §§; ändr. 27 kap. 6 §, 28 kap. 7, 9 §§, 30 kap. 3 §, 32 kap. 4 §, 33 kap. 6 §, 34 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 38 kap. 3, 4, 6, 8, 9 §§, rubr. till 34 kap.
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:151, bet. 2015/16:JuU30, rskr. 2015/16:241
Ändring, SFS 2016:508
Rubrik: Lag (2016:508) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, 4 kap. 4, 5, 10 §§, 6 kap. 15 §, 8 kap. 6, 12 §§, 9 kap. 4, 11 §§, 10 kap. 5, 9 §§, 11 kap. 6 §, 12 kap. 5 §, 13 kap. 12 §, 14 kap. 13 §, 16 kap. 17 §, 17 kap. 1, 2, 10, 16 §§, 18 kap. 7 §, 19 kap. 14 §, 21 kap. 15 §, 22 kap. 7 §, 23 kap. 2, 6 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2016:509
Rubrik: Lag (2016:509) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 7 § i 1998:1703
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2016:677
Rubrik: Lag (2016:677) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2017:332
Rubrik: Lag (2017:332) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 6, 11 §§, 4 kap. 4, 5 §§, 8 kap. 6 §, 9 kap. 4, 12 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:108, bet. 2016/17:JuU14, rskr. 2016/17:232
Ändring, SFS 2017:442
Rubrik: Lag (2017:442) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 8 kap. 10 a §; nuvarande 9 kap. 3 a § betecknas 9 kap. 3 b §; ändr. 4 kap. 4 b §, 8 kap. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 2, 3, 5, 6, 9, 11 §§, 10 kap. 2, 3, 4, 5, 7, 10 §§, 12 kap. 1, 2, 3, 4, 6 §§, 30 kap. 8 §; nya 9 kap. 3 a §, 12 kap. 2 a §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Ändring, SFS 2017:443
Rubrik: Lag (2017:443) om ändring i lagen (2017:332) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 4, 12 §§ i 2017:332
Förarbeten: Prop. 2016/17:131, bet. 2016/17:JuU13, rskr. 2016/17:272
Ändring, SFS 2017:497
Rubrik: Lag (2017:497) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 5 §§
Ikraft: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273
Ändring, SFS 2017:1068
Rubrik: Lag (2017:1068) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 10 a §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:214, bet. 2017/18:JuU2, rskr. 2017/18:26
Ändring, SFS 2017:1136
Rubrik: Lag (2017:1136) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b, 7, 11 §§, 5 kap. 2 §; nya 4 kap. 6 c, 6 d §§
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36
Ändring, SFS 2018:165
Rubrik: Lag (2018:165) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 5 a §
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:73, bet. 2017/18:JuU20, rskr. 2017/18:204
Ändring, SFS 2018:409
Rubrik: Lag (2018:409) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:81, bet. 2017/18:JuU25, rskr. 2017/18:255
Ändring, SFS 2018:540
Rubrik: Lag (2018:540) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 5 kap. 5 §, 16 kap. 9, 14 a §§, 29 kap. 2 § b
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281
Ändring, SFS 2018:601
Rubrik: Lag (2018:601) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 a, 10 §§, 6 kap. 12 §; ny 4 kap. 1 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303
Ändring, SFS 2018:618
Rubrik: Lag (2018:618) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 6 kap. 3 §; ändr. 2 kap. 2 §, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 13, 15 §§, 35 kap. 4 §; nya 6 kap. 1 a, 3 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:177, bet. 2017/18:JuU29, rskr. 2017/18:30
Ändring, SFS 2018:1140
Rubrik: Lag (2018:1140) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 16 kap. 14, 14 a, 18 §§; ändr. 16 kap. 17 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363
Ändring, SFS 2018:1253
Rubrik: Lag (2018:1253) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 33 kap.; nuvarande 26 kap. 5 § betecknas 26 kap. 4 §; ändr. 26 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 23 §§, 34 kap. 6 §, 38 kap. 2 a §; nya 26 kap. 5, 6 a, 25 §§
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378
Ändring, SFS 2018:1310
Rubrik: Lag (2018:1310) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3 §,
Ikraft: 2018-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:174, bet. 2017/18:JuU35, rskr. 2017/18:390, direktiv (EU) 2017/541
Ändring, SFS 2018:1744
Rubrik: Lag (2018:1744) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 8 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:59, bet. 2017/18:KU14, rskr. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2018:1745
Rubrik: Lag (2018:1745) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §, 5 kap. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36, bet. 2018/19:KU2, rskr. 2018/19:16
Ändring, SFS 2019:34
Rubrik: Lag (2019:34) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 24 kap. 2, 5, 6 §§
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:310
Rubrik: Lag (2019:310) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 3 b §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:78, bet. 2018/19:JuU24, rskr. 2018/19:229, direktiv (EU) 2017/1371
Ändring, SFS 2019:464
Rubrik: Lag (2019:464) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 26 kap. 24 §; nuvarande 28 kap. 6 a, 6 b §§ betecknas 28 kap. 6 b, 6 c §§; ändr. 26 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 §§, 28 kap. 6, 7 §§, 34 kap. 4, 5 §§, 37 kap. 7, 11 §§, 38 kap. 10, 12 §§, de nya 28 kap. 6 b, 6 c §§; nya 26 kap. 14 a §, 28 kap. 6 a §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:77, bet. 2018/19:JuU25, rskr. 2018/19:228
Ändring, SFS 2019:805
Rubrik: Lag (2019:805) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:138, bet. 2019/20:JuU4, rskr. 2019/20:34
Ändring, SFS 2019:806
Rubrik: Lag (2019:806) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 6 kap. 9, 15 §§
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:157, bet. 2019/20:JuU7, rskr. 2019/20:36
Ändring, SFS 2019:828
Rubrik: Lag (2019:828) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:154, bet. 2019/20:JuU6, rskr. 2019/20:42
Ändring, SFS 2019:829
Rubrik: Lag (2019:829) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 36 kap. 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:164, bet. 2019/20:JuU10, rskr. 2019/20:45
Ändring, SFS 2019:839
Rubrik: Lag (2019:839) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 4, 5 §§, 29 kap. 2 §, 36 kap. 9 §, 37 kap. 2 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2019:1162
Rubrik: Lag (2019:1162) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 13 kap. 12 §, 17 kap. 1 §; ny 13 kap. 5 c §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:155, bet. 2019/20:JuU8, rskr. 2019/20:43
Ändring, SFS 2020:16
Rubrik: Lag (2020:16) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 12 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:36, bet. 2019/20:JuU13, rskr. 2019/20:145
Ändring, SFS 2020:173
Rubrik: Lag (2020:173) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 2 §, 16 kap. 10 a §, 35 kap. 2, 4 §§
Ikraft: 2020-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:69, bet. 2019/20:JuU22, rskr. 2019/20:197
Ändring, SFS 2020:349
Rubrik: Lag (2020:349) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 c, 4 d, 10 §§, 29 kap. 2 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:131, bet. 2019/20:JuU23, rskr. 2019/20:272
Ändring, SFS 2020:373
Rubrik: Lag (2020:373) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 28 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:119, bet. 2019/20:JuU37, rskr. 2019/20:259
Ändring, SFS 2020:617
Rubrik: Lag (2020:617) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 25 §, 32 kap. 4 §, 34 kap. 1, 3, 6 §§, 38 kap. 1, 3 §§; ny 32 kap. 3 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:118, bet. 2019/20:JuU34, rskr. 2019/20:333
Ändring, SFS 2021:35
Rubrik: Lag (2021:35) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 4, 12, 13 §§, 9 kap. 6, 11 §§; ny 8 kap. 4 a §
Ikraft: 2021-03-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169
Ändring, SFS 2021:74
Rubrik: Lag (2021:74) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 6 a §
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:18, bet. 2020/21:JuU8, rskr. 2020/21:166
Ändring, SFS 2021:225
Rubrik: Lag (2021:225) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 b §; ny 4 kap. 7 a §
Ikraft: 2021-05-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:74, bet. 2020/21:JuU21, rskr. 2020/21:221
Ändring, SFS 2021:249
Rubrik: Lag (2021:249) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 28 kap. 6 a §, 37 kap. 8 §; ändr. 26 kap. 16, 17 §§, 28 kap. 2 a, 5, 5 a, 6, 7, 8 §§, 37 kap. 7, 10, 11 §§, 38 kap. 3, 14, 19 §§
Ikraft: 2021-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:85, bet. 2020/21:JuU22, rskr. 2020/21:235
Ändring, SFS 2021:322
Rubrik: Lag (2021:322) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 11 §; ny 9 kap. 3 c §
Ikraft: 2021-05-31
Förarbeten: Prop. 2020/21:73, bet. 2020/21:JuU14, rskr. 2020/21:262, direktiv (EU) 2019/713
Ändring, SFS 2021:397
Rubrik: Lag (2021:397) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ny 4 kap. 3 §
Ikraft: 2021-07-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:170, bet. 2020/21:JuU35, rskr. 2020/21:314
Ändring, SFS 2021:1014
Rubrik: Lag (2021:1014) om ändring i brottsbalken
Omfattning: upph. 2 kap.; ändr. 22 kap. 6 a, 6 b §§, 35 kap. 2 §; nytt 2 kap.
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2021:1015
Rubrik: Lag (2021:1015) om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 22 kap. 6 c § i 2014:408
Förarbeten: Prop. 2020/21:204, bet. 2021/22:JuU4, rskr. 2021/22:20
Ändring, SFS 2021:1103
Rubrik: Lag (2021:1103) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 3 §, 29 kap. 7 §, 30 kap. 5 §, 32 kap. 1, 2, 3 a §§, 35 kap. 2 §
Ikraft: 2022-01-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:17, bet. 2021/22:JuU5, rskr. 2021/22:36
Ändring, SFS 2021:1108
Rubrik: Lag (2021:1108) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 4 a, 4 b §§
Ikraft: 2022-01-01
Förarbeten: Prop. 2020/21:217, bet. 2021/22:JuU8, rskr. 2021/22:39
Ändring, SFS 2022:116
Rubrik: Lag (2022:116) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 13 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:18, bet. 2021/22:MJU12, rskr. 2021/22:147
Ändring, SFS 2022:310
Rubrik: Lag (2022:310) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §; ny 4 kap. 4 e §
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:138, bet. 2021/22:JuU17, rskr. 2021/22:251
Ändring, SFS 2022:607
Rubrik: Lag (2022:607) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 10, 17 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:195, bet. 2021/22:JuU43, rskr. 2021/22:318
Ändring, SFS 2022:632
Rubrik: Lag (2022:632) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 37 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:125, bet. 2021/22:KU36, rskr. 2021/22:316
Ändring, SFS 2022:661
Rubrik: Lag (2022:661) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 4 b, 6, 10, 11 §§
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:194, bet. 2021/22:JuU40, rskr. 2021/22:325
Ändring, SFS 2022:667
Rubrik: Lag (2022:667) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 35 kap. 2 §
Ikraft: 2022-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324
Ändring, SFS 2022:792
Rubrik: Lag (2022:792) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 15 kap. 1, 6, 7, 15 §§, 17 kap. 10, 11, 16 §§, 29 kap. 5, 6 §§, 30 kap. 4 §; ny 29 kap. 5 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:186, bet. 2021/22:JuU35, rskr. 2021/22:347
Ändring, SFS 2022:930
Rubrik: Lag (2022:930) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 26 kap. 22 §, 28 kap. 11 §, 38 kap. 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2022-10-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370
Ändring, SFS 2022:965
Rubrik: Lag (2022:965) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 11 kap. 2, 4 §§, 35 kap. 4 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1016
Rubrik: Lag (2022:1016) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 29 kap. 5 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:224, bet. 2021/22:SfU28, rskr. 2021/22:387
Ändring, SFS 2022:1043
Rubrik: Lag (2022:1043) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 3, 4 b §§, 6 kap. 1, 2, 4, 6, 7, 8 , 9, 10, 11, 14 §§
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:231, bet. 2021/22:JuU41, rskr. 2021/22:433
Ändring, SFS 2022:1519
Rubrik: Lag (2022:1519) om ändring i brottsbalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 5, 7, 8, 9, 10, 10 a, 10 b, 13, 14, 15 §§; nya 19 kap. 6 a, 6 b, 9 a §§
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:55, bet. 2021/22:KU16, rskr. 2021/22:222, bet. 2022/23:KU7, rskr. 2022/23:11