Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:652 · Visa fulltext
Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Prop. 1954:133; SU 1954:105; Rskr
Ändring, SFS 1966:133
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ändring, SFS 1970:137
Omfattning: ändr. 4, 6, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1970:1 (bil. 10 p B 5), SU 43 (p 3), rskr 142
Ändring, SFS 1971:340
Omfattning: ändr. 4, 6, 11-13, 16, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1971:1 (bil. 10 p B 5), KrU 5, rskr 75
Ändring, SFS 1972:553
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1972:1 (bil. 10 p B 5), KrU 18, rskr 210
Ändring, SFS 1975:1210
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2-4, 6, 8, 11, 15 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr KrU 1975:4, rskr 1975:46
Ändring, SFS 1976:651
Rubrik: Förordning (1976:651) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 3, 6, 13, 15 §§; ny 19 §
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:135, KrU 1975/76:35, rskr 1975/76:355
Ändring, SFS 1977:460
Rubrik: Förordning (1977:460) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 11, 14 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 (bil. 12 p. B 9), KrU 1976/77:32, rskr 1976/77:146
Ändring, SFS 1978:242
Rubrik: Förordning (1978:242) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 (bil. 12 p. B 10), KrU 1977/78:18, rskr 1977/78:153
Ändring, SFS 1979:394
Rubrik: Förordning (1979:394) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 (bil. 12 p. B 10), KrU 1978/79:24, rskr 1978/79:234
Ändring, SFS 1980:485
Rubrik: Förordning (1980:485) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 (bil. 12 p. B 9), KrU 1979/80:26, rskr 1979/80:249
Ändring, SFS 1981:440
Rubrik: Förordning (1981:440) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. B 8), KrU 1980/81:26, rskr 1980/81:299
Ändring, SFS 1982:603
Rubrik: Förordning (1982:603) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. B 8), prop. 1981/82:128, KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1983:613
Rubrik: Förordning (1983:613) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. B 8), KrU 1982/83:24, rskr 1982/83:301
Ändring, SFS 1984:584
Rubrik: Förordning (1984:584) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. F 8), KrU 1983/84:18, rskr 1983/84:268
Ändring, SFS 1985:546
Rubrik: Förordning (1985:546) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 p. F 8), KrU 1984/85:16, rskr 1984/85:253
Ändring, SFS 1986:936
Rubrik: Förordning (1986:936) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1986:1257
Rubrik: Förordning (1986:1257) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:25 (bil. 6 s. 19-20), KrU 1986/87:7, rskr 1986/87:55
Ändring, SFS 1987:506
Rubrik: Förordning (1987:506) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 19 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.10 p.F 8), KrU 1986/87:12, rskr 1986/87:161
Ändring, SFS 1987:1033
Rubrik: Förordning (1987:1033) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:1548
Rubrik: Förordning (1988:1548) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 19 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:25 (bil.5 s.17,18), 1988/89:KrU8, rskr 1988/89:16
Ändring, SFS 1989:415
Rubrik: Förordning (1989:415) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.F 7), 1988/89:KrU16, rskr 1988/89:183
Ändring, SFS 1990:1481
Rubrik: Förordning (1990:1481) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:25 (bil.4 s.18-19), 1990/91:KrU9, rskr 1990/91:98
Ändring, SFS 1991:551
Rubrik: Förordning (1991:551) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.10 p.G 7), 1990/91:KrU21, 1990/91:230
Ändring, SFS 1992:461
Rubrik: Förordning (1992:461) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:240
Rubrik: Förordning (1993:240) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1993-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil. 12 p. B 8), bet. 1991/92:KrU19, rskr. 1991/92:205 samt prop. 1992/93:105 (bil. 8 p. B 8), bet. 1992/93:KrU9, rskr. 1992/93:193
Ändring, SFS 1993:1366
Rubrik: Förordning (1993:1366) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:54, bet. 1993/94:KrU9, rskr. 1993/94:26
Ändring, SFS 1993:1451
Rubrik: Förordning (1993:1451) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1452
Rubrik: Förordning (1993:1452) om ändring i förordningen (1993:1366) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 1993:1366
Ändring, SFS 1994:462
Rubrik: Förordning (1994:462) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:321
Rubrik: Förordning (1995:321) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1995-05-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:105, bet. 1994/95:KrU8, rskr. 1994/95:176
Ändring, SFS 1995:634
Rubrik: Förordning (1995:634) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 bil.12 p.C 8, bet. 1994/95:KrU21, rskr. 1994/95:285
Ändring, SFS 1996:647
Rubrik: Förordning (1996:647) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:1599
Rubrik: Förordning (1996:1599) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1997:1206
Rubrik: Förordning (1997:1206) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr 17, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97
Ändring, SFS 1998:1624
Rubrik: Förordning (1998:1624) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 12 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 1999:1346
Rubrik: Förordning (1999:1346) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:1189
Rubrik: Förordning (2000:1189) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1048
Rubrik: Förordning (2001:1048) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:1151
Rubrik: Förordning (2002:1151) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2003-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1116
Rubrik: Förordning (2003:1116) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 18 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1260
Rubrik: Förordning (2004:1260) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:1090
Rubrik: Förordning (2005:1090) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1444
Rubrik: Förordning (2006:1444) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:1437
Rubrik: Förordning (2007:1437) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1254
Rubrik: Förordning (2008:1254) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1572
Rubrik: Förordning (2009:1572) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:848
Rubrik: Förordning (2011:848) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2011:1236
Rubrik: Förordning (2011:1236) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:901
Rubrik: Förordning (2012:901) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr.17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106
Ändring, SFS 2013:1133
Rubrik: Förordning (2013:1133) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2013/14:1, utg.omr.17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Ändring, SFS 2014:1522
Rubrik: Förordning (2014:1522) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§; nya 1 a, 4 a, 6 a §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:393
Rubrik: Förordning (2015:393) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 7, 11, 12 §§
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:797
Rubrik: Förordning (2015:797) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2019:1270
Rubrik: Förordning (2019:1270) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-03-01