Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:652 · Visa fulltext
Förordning (1962:652) om Sveriges författarfond
Departement: Kulturdepartementet
Förarbeten: Prop. 1954:133; SU 1954:105; Rskr
Ändring, SFS 1966:133
Omfattning: ändr. 3, 4, 6 §§
Ändring, SFS 1970:137
Omfattning: ändr. 4, 6, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1970:1 (bil. 10 p B 5), SU 43 (p 3), rskr 142
Ändring, SFS 1971:340
Omfattning: ändr. 4, 6, 11-13, 16, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1971:1 (bil. 10 p B 5), KrU 5, rskr 75
Ändring, SFS 1972:553
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1972:1 (bil. 10 p B 5), KrU 18, rskr 210
Ändring, SFS 1975:1210
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2-4, 6, 8, 11, 15 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr KrU 1975:4, rskr 1975:46
Ändring, SFS 1976:651
Rubrik: Förordning (1976:651) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 3, 6, 13, 15 §§; ny 19 §
Förarbeten: Jfr prop. 1975/76:135, KrU 1975/76:35, rskr 1975/76:355
Ändring, SFS 1977:460
Rubrik: Förordning (1977:460) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 11, 14 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1976/77:100 (bil. 12 p. B 9), KrU 1976/77:32, rskr 1976/77:146
Ändring, SFS 1978:242
Rubrik: Förordning (1978:242) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1977/78:100 (bil. 12 p. B 10), KrU 1977/78:18, rskr 1977/78:153
Ändring, SFS 1979:394
Rubrik: Förordning (1979:394) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§; omtryck
Förarbeten: Jfr prop. 1978/79:100 (bil. 12 p. B 10), KrU 1978/79:24, rskr 1978/79:234
Ändring, SFS 1980:485
Rubrik: Förordning (1980:485) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Jfr prop. 1979/80:100 (bil. 12 p. B 9), KrU 1979/80:26, rskr 1979/80:249
Ändring, SFS 1981:440
Rubrik: Förordning (1981:440) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1980/81:100 (bil. 12 p. B 8), KrU 1980/81:26, rskr 1980/81:299
Ändring, SFS 1982:603
Rubrik: Förordning (1982:603) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1981/82:100 (bil. 12 p. B 8), prop. 1981/82:128, KrU 1981/82:30, rskr 1981/82:360
Ändring, SFS 1983:613
Rubrik: Förordning (1983:613) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1982/83:100 (bil. 10 p. B 8), KrU 1982/83:24, rskr 1982/83:301
Ändring, SFS 1984:584
Rubrik: Förordning (1984:584) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12 §§
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1983/84:100 (bil. 10 p. F 8), KrU 1983/84:18, rskr 1983/84:268
Ändring, SFS 1985:546
Rubrik: Förordning (1985:546) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Förarbeten: Jfr prop. 1984/85:100 (bil. 10 p. F 8), KrU 1984/85:16, rskr 1984/85:253
Ändring, SFS 1986:936
Rubrik: Förordning (1986:936) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1986:1257
Rubrik: Förordning (1986:1257) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:25 (bil. 6 s. 19-20), KrU 1986/87:7, rskr 1986/87:55
Ändring, SFS 1987:506
Rubrik: Förordning (1987:506) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 19 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 (bil.10 p.F 8), KrU 1986/87:12, rskr 1986/87:161
Ändring, SFS 1987:1033
Rubrik: Förordning (1987:1033) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1988:1548
Rubrik: Förordning (1988:1548) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 19 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:25 (bil.5 s.17,18), 1988/89:KrU8, rskr 1988/89:16
Ändring, SFS 1989:415
Rubrik: Förordning (1989:415) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:100 (bil.10 p.F 7), 1988/89:KrU16, rskr 1988/89:183
Ändring, SFS 1990:1481
Rubrik: Förordning (1990:1481) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:25 (bil.4 s.18-19), 1990/91:KrU9, rskr 1990/91:98
Ändring, SFS 1991:551
Rubrik: Förordning (1991:551) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.10 p.G 7), 1990/91:KrU21, 1990/91:230
Ändring, SFS 1992:461
Rubrik: Förordning (1992:461) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1993:240
Rubrik: Förordning (1993:240) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1993-06-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1991/92:100 (bil. 12 p. B 8), bet. 1991/92:KrU19, rskr. 1991/92:205 samt prop. 1992/93:105 (bil. 8 p. B 8), bet. 1992/93:KrU9, rskr. 1992/93:193
Ändring, SFS 1993:1366
Rubrik: Förordning (1993:1366) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:54, bet. 1993/94:KrU9, rskr. 1993/94:26
Ändring, SFS 1993:1451
Rubrik: Förordning (1993:1451) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1452
Rubrik: Förordning (1993:1452) om ändring i förordningen (1993:1366) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4 §, ikrafttr.best. till 1993:1366
Ändring, SFS 1994:462
Rubrik: Förordning (1994:462) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994-07-01
Ändring, SFS 1995:321
Rubrik: Förordning (1995:321) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1995-05-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:105, bet. 1994/95:KrU8, rskr. 1994/95:176
Ändring, SFS 1995:634
Rubrik: Förordning (1995:634) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:100 bil.12 p.C 8, bet. 1994/95:KrU21, rskr. 1994/95:285
Ändring, SFS 1996:647
Rubrik: Förordning (1996:647) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:1599
Rubrik: Förordning (1996:1599) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 18 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129
Ändring, SFS 1997:1206
Rubrik: Förordning (1997:1206) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:1 utg.omr 17, bet. 1997/98:KrU1, rskr. 1997/98:97
Ändring, SFS 1998:1624
Rubrik: Förordning (1998:1624) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6, 12 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 17, bet. 1998/99:KrU1, rskr. 1998/99:55
Ändring, SFS 1999:1346
Rubrik: Förordning (1999:1346) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:1189
Rubrik: Förordning (2000:1189) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1048
Rubrik: Förordning (2001:1048) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:1151
Rubrik: Förordning (2002:1151) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2003-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:1116
Rubrik: Förordning (2003:1116) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7, 18 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:1260
Rubrik: Förordning (2004:1260) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:1090
Rubrik: Förordning (2005:1090) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:1444
Rubrik: Förordning (2006:1444) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:1437
Rubrik: Förordning (2007:1437) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2008-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1254
Rubrik: Förordning (2008:1254) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2009:1572
Rubrik: Förordning (2009:1572) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2011:848
Rubrik: Förordning (2011:848) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2011-08-01
Ändring, SFS 2011:1236
Rubrik: Förordning (2011:1236) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2012-01-01
Ändring, SFS 2012:901
Rubrik: Förordning (2012:901) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr.17, bet. 2012/13:KrU1, rskr. 2012/13:106
Ändring, SFS 2013:1133
Rubrik: Förordning (2013:1133) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2013/14:1, utg.omr.17, bet. 2013/14:KrU1, rskr. 2013/14:112
Ändring, SFS 2014:1522
Rubrik: Förordning (2014:1522) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: upph. 15 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 §§; nya 1 a, 4 a, 6 a §§
Ikraft: 2015-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:393
Rubrik: Förordning (2015:393) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 7, 11, 12 §§
Ikraft: 2015-08-01
Ändring, SFS 2015:797
Rubrik: Förordning (2015:797) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2019:1270
Rubrik: Förordning (2019:1270) om ändring i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2020-03-01