Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:627 · Visa fulltext
Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1962:200; 3LU 1962:45; Rskr 1962:400
Ändring, SFS 1971:532
Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1974:275
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 7, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1974:83, CU 1974:28, rskr 1974:229
Ändring, SFS 1983:653
Rubrik: Lag (1983:653) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: upph. 14, 20 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1992:1426
Rubrik: Lag (1992:1426) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1633
Rubrik: Lag (1994:1633) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1998:864
Rubrik: Lag (1998:864) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2005:573
Rubrik: Lag (2005:573) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2010:925
Rubrik: Lag (2010:925) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2017:956
Rubrik: Lag (2017:956) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2018:1409
Rubrik: Lag (2018:1409) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 12 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.