Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:513 · Visa fulltext
Kungörelse (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1975:810
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 6 §
Ändring, SFS 1978:864
Rubrik: Förordning (1978:864) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1983:874
Rubrik: Förordning (1983:874) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. rubr. närmast före 1 §, 1-5, 8 §§
Ikraft: 1984-01-01
Ändring, SFS 1990:972
Rubrik: Förordning (1990:972) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1990-12-01
Ändring, SFS 1992:245
Rubrik: Förordning (1992:245) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-06-01
Ändring, SFS 1992:1038
Rubrik: Förordning (1992:1038) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 2000:392
Rubrik: Förordning (2000:392) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2002:90
Rubrik: Förordning (2002:90) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2003:906
Rubrik: Förordning (2003:906) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:752
Rubrik: Förordning (2006:752) om ändring i kungörelsen (1962:513) med vissa föreskrifter om indrivning och redovisning av underhållsbidrag, fastställda i Danmark, Finland, Island eller Norge
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8 §§, rubr. närmast före 1 §
Ikraft: 2006-07-01