Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:40 · Visa fulltext
Arkivstadga (1962:40) för Stockholm
Departement: Utbildningsdepartementet
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1971:110
Omfattning: ändr. 6, 7, 10-13 §§; omtryck
Ändring, SFS 1983:735
Rubrik: Förordning (1983:735) om ändring i arkivstadgan (1962:40) för Stockholm
Omfattning: upph. 15 §
Ikraft: 1983-09-01
Ändring, SFS 1991:447
Omfattning: upph.