Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:390 · Visa fulltext
Gränssjukvårdsförordning (1962:390)
Departement: Socialdepartementet
Ändring, SFS 1964:159
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1969:659
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1974:1108
Omfattning: ändr.; omtryck
Ändring, SFS 1975:1013
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1979:111
Rubrik: Förordning (1979:111) om ändring i gränssjukvårdskungörelsen (1962:390)
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1986:435
Rubrik: Förordning (1986:435) om ändring i gränssjukvårdskungörelsen (1962:390)
Omfattning: ändr. författningsrubr.; omtryck
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1987:83
Rubrik: Förordning (1987:83) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-05-01
Ändring, SFS 1990:1399
Rubrik: Förordning (1990:1399) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:1646
Rubrik: Förordning (1991:1646) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1666
Rubrik: Förordning (1993:1666) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1649
Rubrik: Förordning (2010:1649) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:1150
Rubrik: Förordning (2013:1150) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1000
Rubrik: Förordning (2019:1000) om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01