Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:381 · Visa fulltext
Lag (1962:381) om allmän försäkring
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1963-01-01
Förarbeten: Prop. 1962:90; 2LU 1962:27; Rskr 1962:250
Upphävd: 2011-01-01
Ändring, SFS 1964:146
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 1 §
Ändring, SFS 1964:156
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 3 kap 16 §, 5 kap 1 §, 9 kap 2, 3 §§, 10 kap 2 §, 16 kap 1, 12 §§, 18 kap 13, 20 §§
Ändring, SFS 1965:144
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 10 kap 2 §, 19 kap 2, 6 §§
Ändring, SFS 1965:752
Omfattning: ändr. 15 kap 2 §, 18 kap 13 §
Ändring, SFS 1966:236
Omfattning: upph. 14 kap 6 §; ändr. 9 kap 2, 3 §§, 11 kap 7 §, 12 kap 1 §, 15 kap 3 §
Ändring, SFS 1966:350
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 10-12, 15 §§, 19 kap 1, 2, 4, 6, 7 §§, 21 kap 1 §
Ändring, SFS 1967:206
Omfattning: ändr. 1 kap 3, 6 §§, 5 kap 1 §, 19 kap 1 §
Ändring, SFS 1967:921
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §, 5 kap 2 §, 17 kap 2 §
Ändring, SFS 1968:239
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 7 kap 4 §, 15 kap 2 §, 16 kap 4 §, 18 kap 7, 13, 20 §§
Ändring, SFS 1968:628
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Ändring, SFS 1969:161
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §
Ändring, SFS 1969:203
Omfattning: ändr. 3 kap 13 §
Ändring, SFS 1969:206
Omfattning: ändr. 9 kap 5 §, 16 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:650
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 4 kap 3 §, 19 kap 4 §
Ändring, SFS 1970:141
Omfattning: ändr. 3 kap 2-5, 9, 10 §§, 17 kap 1 §, 19 kap 2, 6, 7 §§, 21 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1970:60, 2LU 42, rskr 243
Ändring, SFS 1970:186
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1-4 §§, 8 kap 1, 4 §§, 9 kap 1 §, 11 kap 2 §, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, 18 kap 1, 7, 8l 13, 14, 16, 17, 20 §§; ny 13 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:66, 2LU 34, rskr 232
Ändring, SFS 1970:567
Omfattning: ändr. 19 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:156, 2LU 66, rskr 344
Ändring, SFS 1971:274
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 14 kap 3 §, 19 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1971:94, SfU 30, rskr 186
Ändring, SFS 1971:631
Omfattning: ändr. 3 kap 6 §, 18 kap 9, 22 §§, 20 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:887
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §, 20 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:943
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §, 16 kap 6 §, 19 kap 1, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1971:136, SfU 42, rskr 282
Ändring, SFS 1972:84
Omfattning: ändr. 19 kap 10 §
Förarbeten: Prop. 1972:15, SkU 12, rskr 60
Ändring, SFS 1972:166
Omfattning: ändr. 7 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 5, 7, 8 §§, 18 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1972:55, SfU 21, rskr 140
Ändring, SFS 1972:560
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 19 kap 1 §, 22 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1972:108, SfU 35, rskr 256
Ändring, SFS 1972:671
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 19 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1972:104, SoU 37, rskr 286
Ändring, SFS 1972:714
Omfattning: ändr. 19 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1972:125, FiU 40, rskr 331
Ändring, SFS 1973:456
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 3, 5 §§, 18 kap 12, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1973:45, SfU 1973:20, rskr 1973:212
Ändring, SFS 1973:465
Omfattning: upph. 3 kap 9 §, 15 kap 2 §; ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 1-6, 10, 11, 16-18 §§, 4 kap 3 §, 7 kap 1 §, 11 kap 2, 3, 6 §§, 13 kap 2 §, 17 kap 1, 4 §§, 18 kap 5 §, 19 kap 1-4, 6, 7 §§, 20 kap 3, 4 §§, 21 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:46, SfU 1973:21, rskr 1973:197
Ändring, SFS 1973:473
Omfattning: ändr. 3 kap 12-14 §§, 8 kap 5, 6 §§, 9 kap 3-5 §§, 10 kap 4 §, 16 kap 5§, 20 kap 2 §; nya 3 kap 9 §, 9 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1973:47, SfU 1973:19, rskr 1973:198
Ändring, SFS 1973:481
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 7, 9 §§, 11 kap 1 §, 19 kap 1, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1973:98, SfU 1973:23, rskr 1973:253
Ändring, SFS 1973:908
Omfattning: ändr. 16 kap 1, 2, 9 §§, 18 kap 20 §, 19 kap 1, 3, 8, 10 §§, rubr. till 3 kap; ny 19 kap 4 a §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1973:144, SfU 1973:28, rskr 1973:339
Ändring, SFS 1974:87
Omfattning: ändr. 3 kap 13, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1974:15, SfU 1974:5, rskr 1974:37
Ändring, SFS 1974:88
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1973:473
Förarbeten: Prop. 1974:15, SfU 1974:5, rskr 1974:37
Ändring, SFS 1974:140
Omfattning: ändr. 3 kap 15, 18 §§,16 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1974:12, SfU 1974:11, rskr 1974:76
Ändring, SFS 1974:145
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1973:465
Förarbeten: Prop. 1974:12, SfU 1974:11, rskr 1974:76
Ändring, SFS 1974:244
Omfattning: ändr. 3 kap 18 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:300
Omfattning: ändr. 19 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1974:117, SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:510
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 6 §§, 2 kap 2-7, 9 §§, 3 kap 16 §, 4 kap 5 §, 5 kap 2 §, 9 kap 5, 6 §§, 10 kap 2, 3 §§, 11 kap 2-4 §§, 15 kap 3 §, 16 kap 1, 2 §§, 17 kap 2, 5 §§, 18 kap 1, 3-5, 7, 8, 13, 15, 20, 25 §§, 19 kap 1, 4, 5, 9-11 §§, 20 kap 8, 15, 16 §§, 21 kap 2 §, 22 kap 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1974:104, SfU 1974:23, rskr 1974:260
Ändring, SFS 1974:526
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1974:70, SoU 1974:21, rskr 1974:268
Ändring, SFS 1974:775
Omfattning: upph. 19 kap 6 §; ändr. 19 kap 2, 4, 7, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1974:132, SfU 1974:33, rskr 1974:331
Ändring, SFS 1974:784
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 1, 4 §§, 8 kap 1, 4 §§, 9 kap 1-5 §§, 11 kap 1, 6 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 1-3 §§, 16 kap 1, 2, 5 §§, 19 kap 2, 4 a §§, rubr. till 9 kap; ny 15 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1974:129, SfU 1974:32, rskr 1974:332
Ändring, SFS 1974:790
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:136, SfU 1974:35, rskr 1974:335
Ändring, SFS 1974:962
Omfattning: ändr. 18 kap 1, 5, 7, 9, 10, 16, 20, 21, 24, 25 §§, 20 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1974:167, SfU 1974:38, rskr 1974:379
Ändring, SFS 1974:977
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1974:184, SfU 1974:39, rskr 1974:403
Ändring, SFS 1975:223
Omfattning: ändr. 2 kap 5-7 §§, 3 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975:36, SfU 1975:16, rskr 1975:125
Ändring, SFS 1975:316
Omfattning: ändr. 19 kap 1, 3-4 a, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1975:92, SfU 1975:17, rskr 1975:127
Ändring, SFS 1975:379
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 3 §, 6 kap 1, 2 §§, 7 kap 4 §, 8 kap 4 §, 9 kap 1 §, 11 kap 1, 2 §§, 12 kap 1, 2 §§, 13 kap 4 §, 15 kap 2 §, 17 kap 4 §; nya 4 kap 6 §, 6 kap 3, 4 §§, 12 kap 3, 4 §§
Förarbeten: Prop. 1975:97, SfU 1975:15, rskr 1975:222
Ändring, SFS 1975:718
Omfattning: ändr. 18 kap 28 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1975:949
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 11 kap 2 §, 19 kap 4, 4 a §§, 20 kap 1 §; ny 19 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975:109, SfU 1975/76:5, rskr 1975/76:5
Ändring, SFS 1975:1155
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 2, 4 §§, 4 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:44, SfU 1975/76:15, rskr 1975/76:66
Ändring, SFS 1975:1156
Omfattning: upph. 5 p övergångsbest. till 1973:456; ändr. 7-10 p övergångsbest. till 1973:456
Förarbeten: Prop. 1975/76:44, SfU 1975/76:15, rskr 1975/76:66
Ändring, SFS 1975:1160
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 §, 19 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:46, SfU 1975/76:17, rskr 1975/76:67
Ändring, SFS 1976:77
Rubrik: Lag (1976:77) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §, 19 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:77, SkU 1975/76:27, rskr 1975/76:170
Ändring, SFS 1976:167
Rubrik: Lag (1976:167) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §, 10 kap 1 §; ny 10 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:114, SfU 1975/76:28, rskr 1975/76:216
Ändring, SFS 1976:178
Rubrik: Lag (1976:178) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Förarbeten: LU 1975/76:11, rskr 1975/76:214
Ändring, SFS 1976:215
Rubrik: Lag (1976:215) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:100 bil. 7, SfU 1975/76:29, rskr 1975/76:217
Ändring, SFS 1976:278
Rubrik: Lag (1976:278) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:116, SoU 1975/76:37, rskr 1975/76:304
Ändring, SFS 1976:279
Rubrik: Lag (1976:279) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 9, 14 §§; ändr. 3 kap 8, 10, 12, 13, 16-18 §§, 4 kap 1-6 §§, 7 kap 3 §, 10 kap 2, 4 §§, 18 kap 7 §, 19 kap 1 §, 20 kap 2, 3 §§, rubr. till 3, 4 kap; nya 2 kap 10-14 §§, 4 kap 7-12 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:133, SfU 1975/76:30, rskr 1975/76:283
Ändring, SFS 1976:622
Rubrik: Lag (1976:622) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:170, LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1976:1013
Rubrik: Lag (1976:1013) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 7 kap 3 §, 11 kap 2, 4 §§, 18 kap 13, 20 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:44, SfU 1976/77:13, rskr 1976/77:54
Ändring, SFS 1976:1080
Rubrik: Lag (1976:1080) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:42, SkU 1976/77:11, rskr 1976/77:78
Ändring, SFS 1977:270
Rubrik: Lag (1977:270) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §, 3 kap 13 §, 4 kap 11 §, 11 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §, 17 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1977:368
Rubrik: Lag (1977:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 19 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:116, SfU 1976/77:28, rskr 1976/77:297
Ändring, SFS 1977:630
Rubrik: Lag (1977:630) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nuvarande 4 kap. 11, 12 §§ betecknas 4 kap. 19, 20 §§; ändr. 4 kap. 2, 4, 7-9 §§, nya 4 kap. 19, 20 §§; nya 4 kap. 11-18 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1976/77:117, SfU 1976/77:27, rskr 1976/77:296
Ändring, SFS 1978:30
Rubrik: Lag (1978:30) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9-13 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Ändring, SFS 1978:216
Rubrik: Lag (1978:216) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 2, 3, 5 §§, 19 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:100 bil. 8, SfU 1977/78:17, rskr 1977/78:178
Ändring, SFS 1978:256
Rubrik: Lag (1978:256) om ändring i lagen (1977:630) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 5 p övergångsbest. till 1977:630
Förarbeten: Prop. 1977/78:104, SfU 1977/78:24, rskr 1977/78:256
Ändring, SFS 1978:412
Rubrik: Lag (1978:412) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:179, AU 1977/78:38, rskr 1977/78:374
Ändring, SFS 1979:86
Rubrik: Lag (1979:86) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 11 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:69, SfU 1978/79:14, rskr 1978/79:133
Ändring, SFS 1979:127
Rubrik: Lag (1979:127) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 15 kap 3 §; nuvarande 5 kap 2 § betecknas 5 kap 6 §; ändr. 5 kap 1 §, nya 5 kap 6 §, 9 kap 6 §, 11 kap 1, 2, 4, 6 §§, 13 kap 2, 4 §§, 15 kap 2 §, 16 kap 4-6 §§, 17 kap 1, 4 §§, 18 kap 15 §, 19 kap 2, 3, 5, 9 §§, 21 kap 2 §, 22 kap 2 §; nya 5 kap 2-5 §§, 15 kap 1 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:75, SfU 1978/79:15, rskr 1978/79:164
Ändring, SFS 1979:505
Rubrik: Lag (1979:505) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 15 §§, 17 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:162, SfU 1978/79:21, rskr 1978/79:299
Ändring, SFS 1979:644
Rubrik: Lag (1979:644) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 4 kap 13, 16 §§; ändr. 4 kap 1-3, 7-9, 11, 14, 17, 18, 20 §§, 9 kap 4 §, 16 kap 1 §; ny 3 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:168, SfU 1978/79:24, rskr 1978/79:386
Ändring, SFS 1979:646
Rubrik: Lag (1979:646) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 6 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:177, SfU 1978/79:22, rskr 1978/79:338
Ändring, SFS 1979:650
Rubrik: Lag (1979:650) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 §, 19 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:202, SfU 1978/79:25, rskr 1978/79:409
Ändring, SFS 1979:1122
Rubrik: Lag (1979:1122) om ändring i lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2, 9 p övergångsbest. till 1973:456
Förarbeten: Prop. 1979/80:29, SfU 1979/80:9, rskr 1979/80:102
Ändring, SFS 1979:1125
Rubrik: Lag (1979:1125) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:29, SfU 1979/80:9, rskr 1979/80:102
Ändring, SFS 1979:1134
Rubrik: Lag (1979:1134) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:202, SoU 1979/80:11, rskr 1979/80:33
Ändring, SFS 1979:1164
Rubrik: Lag (1979:1164) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:125
Rubrik: Lag (1980:125) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 11, 14 §§; nya 4 kap 13, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:76, SfU 1979/80:11, rskr 1979/80:171
Ändring, SFS 1980:195
Rubrik: Lag (1980:195) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 28 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:315
Rubrik: Lag (1980:315) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 22 kap; ändr. 3 kap 5, 15 §§, 11 kap 2 §, 18 kap 5 §, 19 kap 1 §, 20 kap 10, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:128, SfU 1979/80:16, rskr 1979/80:299
Ändring, SFS 1980:623
Rubrik: Lag (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, 4 kap 20 §, 10 kap 2, 3 §§, 18 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:1, SoU 1979/80:44, rskr 1979/80:385
Ändring, SFS 1980:991
Rubrik: Lag (1980:991) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 20 kap 9 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:28, KU 1980/81:10, rskr 1980/81:51
Ändring, SFS 1980:992
Rubrik: Lag (1980:992) om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 5 §, ikrafttr.best. till 1980:623
Förarbeten: Prop. 1980/81:28, KU 1980/81:10, rskr 1980/81:51
Ändring, SFS 1980:1036
Rubrik: Lag (1980:1036) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:20, SfU 1980/81:14, rskr 1980/81:84
Ändring, SFS 1980:1039
Rubrik: Lag (1980:1039) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 4, 4 a §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:20, SfU 1980/81:14, rskr 1980/81:84
Ändring, SFS 1981:325
Rubrik: Lag (1981:325) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §, 9 kap 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:100 bil. 8, SfU 1980/81:26, rskr 1980/81:247
Ändring, SFS 1981:326
Rubrik: Lag (1981:326) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 4, 8, 12-14, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:135, SfU 1980/81:25, rskr 1980/81:262
Ändring, SFS 1981:692
Rubrik: Lag (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 11 kap 7 §, 19 kap 4 a-11 §§; ändr. 3 kap 2, 5, 11 §§, 11 kap 2, 6 §§, 12 kap 2 §, 13 kap 2 §, 15 kap 1 §, 17 kap 1 §, 19 kap 1-4 §§, 20 kap 4, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:178, SfU 1980/81:28, rskr 1980/81:406
Ändring, SFS 1981:718
Rubrik: Lag (1981:718) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 7 §§, 3 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:187, SfU 1980/81:29, rskr 1980/81:416
Ändring, SFS 1981:834
Rubrik: Lag (1981:834) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1038
Rubrik: Lag (1981:1038) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 13 kap 4 §, 20 kap 2 §; ny 11 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:204, SfU 1981/82:1, rskr 1981/82:9
Ändring, SFS 1981:1112
Rubrik: Lag (1981:1112) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 7, 8, 10, 20, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:185, KU 1981/82:2, rskr 1981/82:1
Ändring, SFS 1981:1161
Rubrik: Lag (1981:1161) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1163
Rubrik: Lag (1981:1163) om ändring i lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, övergångsbest. till 1981:692
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1981:1187
Rubrik: Lag (1981:1187) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, SfU 1981/82:6, rskr 1981/82:85
Ändring, SFS 1981:1188
Rubrik: Lag (1981:1188) om ändring i lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, SfU 1981/82:6, rskr 1981/82:85
Ändring, SFS 1981:1246
Rubrik: Lag (1981:1246) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 18 §; ändr. 16 kap 12 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SfU 1981/82:5, rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1981:1247
Rubrik: Lag (1981:1247) om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 20 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:8, SfU 1981/82:5, rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1981:1248
Rubrik: Lag (1981:1248) om ändring i lagen (1980:623) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, övergångsbest. till 1980:623
Förarbeten: Prop. 1981/82:72, SfU 1981/82:5, rskr 1981/82:94
Ändring, SFS 1982:106
Rubrik: Lag (1982:106) om ändring i lagen (1981:326) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 13 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:90, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:120
Rubrik: Lag (1982:120) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: 20 kap 10 § betecknas 20 kap 10 a §; ändr. 20 kap 10 a-13 §§; ny 20 kap 10 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:88, SfU 1981/82:7, rskr 1981/82:141
Ändring, SFS 1982:231
Rubrik: Lag (1982:231) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:100 (bil. 8 p. B 5), SfU 1981/82:10, rskr 1981/82:242
Ändring, SFS 1982:317
Rubrik: Lag (1982:317) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 15 §
Förarbeten: SfU 1981/82:12, rskr 1981/82:294
Ändring, SFS 1982:368
Rubrik: Lag (1982:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 9, 10, 11 §§, 4 kap 4, 5, 10, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:144, SfU 1981/82:15, rskr 1981/82:341
Ändring, SFS 1982:529
Rubrik: Lag (1982:529) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 11 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:199, SfU 1981/82:16, rskr 1981/82:435
Ändring, SFS 1982:532
Rubrik: Lag (1982:532) om ändring i lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1981:692
Förarbeten: Prop. 1981/82:199, SfU 1981/82:16, rskr 1981/82:435
Ändring, SFS 1982:778
Rubrik: Lag (1982:778) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 4, 5 §§, 11 kap 2 §, 20 kap 2 §; ny 9 kap 4 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:216, SfU 1981/82:18, rskr 1981/82:446
Ändring, SFS 1982:1231
Rubrik: Lag (1982:1231) om ändring i lagen (1973:456) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Förarbeten: Prop. 1982/83:63, SfU 1982/83:11, rskr 1982/83:91
Ändring, SFS 1982:1233
Rubrik: Lag (1982:1233) om ändring i lagen (1982:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 1982:368 såvitt avser 3 kap 4 § första stycket, 9, 10, 11 §§, 4 kap 4, 5, 10, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:55, SfU 1982/83:13, rskr 1982/83:101
Ändring, SFS 1983:191
Rubrik: Lag (1983:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 16 kap 3 §, 17 kap 4 §; ändr. 17 kap 1 §, 20 kap 4 §; rubr. närmast före 18 kap sätts närmast före 17 kap; ny 20 kap 2 a §
Ikraft: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:3, SfU 1982/83:14, rskr 1982/83:211
Ändring, SFS 1983:394
Rubrik: Lag (1983:394) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 16, 17 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:127, SfU 1982/83:24, rskr 1982/83:342
Ändring, SFS 1983:854
Rubrik: Lag (1983:854) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:177, SkU 1983/84:5, rskr 1983/84:7
Ändring, SFS 1983:871
Rubrik: Lag (1983:871) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:174, SfU 1982/83:26, rskr 1982/83:367
Ändring, SFS 1983:960
Rubrik: Lag (1983:960) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 15, 17 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 4 §, 8 kap 4 §, 9 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:40, SfU 1983/84:10, rskr 1983/84:85
Ändring, SFS 1983:1063
Rubrik: Lag (1983:1063) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:66, SfU 1983/84:14, rskr 1983/84:120
Ändring, SFS 1983:1064
Rubrik: Lag (1983:1064) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 3 kap 13 §, 4 kap 20 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:66, SfU 1983/84:14, 1983/84:120
Ändring, SFS 1983:1077
Rubrik: Lag (1983:1077) om ändring i lagen (1983:854) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:46, AU 1983/84:12, rskr 1983/84:104
Ändring, SFS 1983:1093
Rubrik: Lag (1983:1093) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 19 kap 3 a §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:50, FiU 1983/84:20, rskr 1983/84:122
Ändring, SFS 1984:314
Rubrik: Lag (1984:314) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:127, SfU 1983/84:26, rskr 1983/84:336
Ändring, SFS 1984:315
Rubrik: Lag (1984:315) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:127, SfU 1983/84:26, rskr 1983/84:336
Ändring, SFS 1984:551
Rubrik: Lag (1984:551) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 4, 14 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:150 (bil. 2), SfU 1983/84:32, rskr 1983/84:397
Ändring, SFS 1984:671
Rubrik: Lag (1984:671) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:167, SfU 1983/84:28, rskr 1983/84:369
Ändring, SFS 1984:685
Rubrik: Lag (1984:685) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 16 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:109, SfU 1983/84:20, rskr 1983/84:220
Ändring, SFS 1984:686
Rubrik: Lag (1984:686) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 1-6, 8, 10 §§, 3 kap 4 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:190, SfU 1983/84:31, rskr 1983/84:393
Ändring, SFS 1984:867
Rubrik: Lag (1984:867) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 6 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:22, SfU 1984/85:4, rskr 1984/85:15
Ändring, SFS 1984:1097
Rubrik: Lag (1984:1097) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 6 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:39, SoU 1984/85:6, rskr 1984/85:66
Ändring, SFS 1984:1103
Rubrik: Lag (1984:1103) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:79, SfU 1984/85:7, rskr 1984/85:95
Ändring, SFS 1984:1104
Rubrik: Lag (1984:1104) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 2 §, 20 kap 15 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:10, rskr 1984/85:96
Ändring, SFS 1985:83
Rubrik: Lag (1985:83) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 9 §§, 4 kap 8-10 §§; nya 3 kap 9 a §, 4 kap 8 a §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:87
Rubrik: Lag (1985:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. övergångsbest. till 1977:630, 1979:644, 1979:1164, 1980:125; ändr. 2 kap 12 §, 3 kap 1, 3-5, 10, 11 §§, 4 kap, 20 kap 2 §, 21 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap 1 §, övergångsbest. till 1973:465; ny 21 kap 3 §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:78, SfU 1984/85:12, rskr 1984/85:125
Ändring, SFS 1985:324
Rubrik: Lag (1985:324) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:89, SoU 1984/85:13, rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1985:999
Rubrik: Lag (1985:999) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:38, SfU 1985/86:3, rskr 1985/86:45
Ändring, SFS 1985:1000
Rubrik: Lag (1985:1000) om ändring i lagen (1985:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 18 § i 1985:87
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:38, SfU 1985/86:3, rskr 1985/86:45
Ändring, SFS 1985:1072
Rubrik: Lag (1985:1072) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:456
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:51, SfU 1985/86:6, rskr 1985/86:72
Ändring, SFS 1985:1082
Rubrik: Lag (1985:1082) om ändring i lagen (1985:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 § i 1985:87
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:43, SoU 1985/86:9, rskr 1985/86:98
Ändring, SFS 1986:140
Rubrik: Lag (1986:140) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 18 kap 23, 24 §§; ändr. 18 kap 6, 9, 20-22, 25, 26 §§, 20 kap 2 a, 10, 10 a, 11 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:73, SfU 1985/86:12, rskr 1985/86:142
Ändring, SFS 1986:162
Rubrik: Lag (1986:162) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1986-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:67, UbU 1985/86:10, rskr 1985/86:143
Ändring, SFS 1986:242
Rubrik: Lag (1986:242) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 10 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:107, SoU 1985/86:19, rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1986:247
Rubrik: Lag (1986:247) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §; ny 3 kap 5 a §
Ikraft: 1986-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 7), prop. 1985/86:128, SfU 1985/86:17, rskr 1985/86:246
Ändring, SFS 1986:248
Rubrik: Lag (1986:248) om ändring i lagen (1986:162) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, ikrafttr.best. till 1986:162
Ikraft: 1986-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:100 (bil. 7), prop. 1985/86:128, SfU 1985/86:17, rskr 1985/86:246
Ändring, SFS 1986:384
Rubrik: Lag (1986:384) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:137 (bil. 1), SfU 1985/86:22, rskr 1985/86:351
Ändring, SFS 1986:861
Rubrik: Lag (1986:861) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:167, SfU 1986/87:1, rskr 1986/87:9
Ändring, SFS 1986:1138
Rubrik: Lag (1986:1138) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 20 kap 2 §; ny 3 kap 2 a §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:16, SfU 1986/87:4, rskr 1986/87:66
Ändring, SFS 1986:1151
Rubrik: Lag (1986:1151) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 10 §, 20 kap 13 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1986:1195
Rubrik: Lag (1986:1195) om ändring i lagen (1986:140) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 10 §, ikrafttr.best. till 1986:140
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:223
Rubrik: Lag (1987:223) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4-6, 8, 10, 11, 16, 17 §§, 4 kap 6, 14 §§, 21 kap 1 §; nya 3 kap 2 b, 10 a-10 c, 14 §§, 4 kap 14 a §
Ikraft: 1987-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:69, SfU 1986/87:12, rskr 1986/87:182
Ändring, SFS 1987:265
Rubrik: Lag (1987:265) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 6 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil.7), SfU 1986/87:14, rskr 1986/87:234
Ändring, SFS 1987:368
Rubrik: Lag (1987:368) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1988-01-01 överg. best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:133, SfU 1986/87:22, rskr 1986/87:326
Ändring, SFS 1987:376
Rubrik: Lag (1987:376) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, 10 kap 3 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:129, SoU 1986/87:32, rskr 1986/87:324
Ändring, SFS 1987:404
Rubrik: Lag (1987:404) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:100 (bil. 12), SfU 1986/87:11, rskr 1986/87:176
Ändring, SFS 1987:568
Rubrik: Lag (1987:568) om ändring i lagen (1987:404) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, ikrafttr.best. till 1987:404
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:107, SfU 1986/87:20, rskr 1986/87:334
Ändring, SFS 1987:569
Rubrik: Lag (1987:569) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:107, SfU 1986/87:20, rskr 1986/87:334
Ändring, SFS 1987:1035
Rubrik: Lag (1987:1035) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:140, SfU 1987/88:1, rskr 1987/88:6
Ändring, SFS 1987:1306
Rubrik: Lag (1987:1306) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:52, SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1307
Rubrik: Lag (1987:1307) om ändring i lagen (1987:568) om ändring i lagen (1987:404) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1987:568
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:52, SkU 1987/88:8, rskr 1987:96
Ändring, SFS 1987:1308
Rubrik: Lag (1987:1308) om ändring i lagen (1987:1035) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1987:1035
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:52, SkU 1987/88:8, rskr 1987/88:96
Ändring, SFS 1987:1321
Rubrik: Lag (1987:1321) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 5, 10 a, 11 §§, 4 kap 8 §, 9 kap 5 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:46, SfU 1987/88:11, rskr 1987/88:102
Ändring, SFS 1988:130
Rubrik: Lag (1988:130) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 12, 16 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil.7), SfU 1987/88:16, rskr 1987/88:145
Ändring, SFS 1988:131
Rubrik: Lag (1988:131) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nuvarande 9 kap 4 a § betecknas 9 kap 4 b §; ändr. 9 kap 4 §, den nya 9 kap 4 b §; ny 9 kap 4 a §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:46, 1987/88:100 (bil.7), SfU 1987/88:15, rskr 1987/88:144
Ändring, SFS 1988:172
Rubrik: Lag (1988:172) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 1 §
Ikraft: 1988-10-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:100 (bil. 7), SfU 1987/88:18, rskr 1987/88:197
Ändring, SFS 1988:667
Rubrik: Lag (1988:667) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:113, UbU 1987/88:33, rskr 1987/88:323
Ändring, SFS 1988:671
Rubrik: Lag (1988:671) om ändring i lagen (1987:1321) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 § i 1987:1321
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:113, UbU 1987/88:33, rskr 1987/88:323
Ändring, SFS 1988:713
Rubrik: Lag (1988:713) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:121, SfU 1987/88:31, rskr 1987/88:363
Ändring, SFS 1988:881
Rubrik: Lag (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 9 kap 1 §, 10 kap 5 §; ändr. 3 kap 3, 5, 8 §§, 5 kap 2, 4, 5 §§, 8 kap 1-6 §§, 10 kap 2-4 §§, 14 kap 1-5, 7 §§, 16 kap 1, 2, 5, 6, 8-11 §§, 17 kap 1-3 §§, 18 kap 21 §, 20 kap 2, 3 §§, rubr. till 8, 14 kap; nya 8 kap 7-12 §§, 14 kap 6, 8 §§, 16 kap 3, 7 a §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:171, SfU 1987/88:29, rskr 1987/88:401
Ändring, SFS 1988:1267
Rubrik: Lag (1988:1267) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 8, 10 §§, 20 kap 8 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1327
Rubrik: Lag (1988:1327) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 8 §, 10 §§ i 1988:881
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1466
Rubrik: Lag (1988:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §, 19 kap 2 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:176, 1988/89:SoU6, rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1988:1537
Rubrik: Lag (1988:1537) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 5 §, 1 p ikrafttr.best., övergångsbest. till 1988:881; ny 15 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:42, 1988/89:SfU8, rskr 1988/89:8
Ändring, SFS 1988:1543
Rubrik: Lag (1988:1543) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 14 §; ändr. 2 kap 10, 12 §§, 3 kap 4 §, 20 kap 8 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:33, 1988/89:SfU5, rskr 1988/89:46
Ändring, SFS 1989:100
Rubrik: Lag (1989:100) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 6, 10 §§
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:69, 1988/89:SfU12, rskr 1988/89:137
Ändring, SFS 1989:121
Rubrik: Lag (1989:121) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 20 kap 10 §; ny 2 kap 12 a §
Ikraft: 1989-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:83, 1988/89:SfU14, rskr 1988/89:140
Ändring, SFS 1989:218
Rubrik: Lag (1989:218) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1988:881; ny 16 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:111, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1989:219
Rubrik: Lag (1989:219) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §, 3 kap 10, 10 c, 15 §§, 4 kap 14 §
Ikraft: 1989-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:111, 1988/89:SfU16, rskr 1988/89:248
Ändring, SFS 1989:432
Rubrik: Lag (1989:432) om ändring i lagen (1989:218) om ändring i lagen (1988:881) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §, 1 p ikrafttr. best.- och övergångsbest. till 1989:218; ny 17 p övergångsbest. till 1989:218
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:109, 1988/89:AU16, rskr 1988/89:284
Ändring, SFS 1989:1046
Rubrik: Lag (1989:1046) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 4 kap 14 a §
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:52, 1989/90:SfU8, rskr 1989/90:100
Ändring, SFS 1990:56
Rubrik: Lag (1990:56) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, 4 kap 18 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:28, 1989/90:SoU15, rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:156
Rubrik: Lag (1990:156) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 7 kap 1, 2 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 7, 8 §§, 18 kap 21 §
Ikraft: 1991-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:62, 1989/90:SfU12, rskr 1989/90:185
Ändring, SFS 1990:157
Rubrik: Lag (1990:157) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 9, 9 a §§; ny 3 kap 7 a §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:62, 1989/90:SfU12, rskr 1989/90:185
Ändring, SFS 1990:161
Rubrik: Lag (1990:161) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 6 §§, 3 kap 4 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.7), 1989/90:SfU10, rskr 1989/90:184
Ändring, SFS 1990:637
Rubrik: Lag (1990:637) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:133, 1989/90:SfU23, rskr 1989/90:296
Ändring, SFS 1990:656
Rubrik: Lag (1990:656) om ändring i lagen (1989:1046) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 § i 1989:1046
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:657
Rubrik: Lag (1990:657) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 2 a §§, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:741
Rubrik: Lag (1990:741) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:100 (bil.7), 1989/90:SfU24, rskr 1989/90:305
Ändring, SFS 1990:743
Rubrik: Lag (1990:743) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 2, 3 §§, 12 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:150 (bil.3), 1989/90:FiU49, rskr 1989/90:358
Ändring, SFS 1990:774
Rubrik: Lag (1990:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, 9 kap 6 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:117, 1989/90:SfU20, rskr 1989/90:347
Ändring, SFS 1990:776
Rubrik: Lag (1990:776) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 3, 4 §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:145, 1989/90:SfU20, rskr 1989/90:347
Ändring, SFS 1990:784
Rubrik: Lag (1990:784) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 5 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:72, 1989/90:KrU29, rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1990:1407
Rubrik: Lag (1990:1407) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:51, 1990/91:SfU7, rskr 1990/91:94
Ändring, SFS 1990:1428
Rubrik: Lag (1990:1428) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1990:1466
Rubrik: Lag (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 10 §§, 10 kap 3 §, 20 kap 8 §; nya 2 kap 12 b §, 3 kap 4 a §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:14, 1990/91:SoU9, rskr 1990/91:97
Ändring, SFS 1990:1516
Rubrik: Lag (1990:1516) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7 a, 10 a, 10 b, 16 §§, 4 kap 6, 7, 14, 14 a, 18 §§, 21 kap 1 §; nya 3 kap 4 b, 16 a §§
Ikraft: 1991-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:59, 1990/91:SfU9, rskr 1990/91:104
Ändring, SFS 1991:120
Rubrik: Lag (1991:120) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 §
Ikraft: 1991-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:76, 1990/91:SfU10, rskr 1990/91:116
Ändring, SFS 1991:215
Rubrik: Lag (1991:215) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9, 9 a, 10 a, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:284
Rubrik: Lag (1991:284) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:325
Rubrik: Lag (1991:325) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, 3 kap 4 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:100 (bil.7), 1990/91:SfU11, rskr 1990/91:200
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:215
Ändring, SFS 1991:420
Rubrik: Lag (1991:420) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 1, 7 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:135, 1990/91:SfU15, rskr 1990/91:264
Ändring, SFS 1991:421
Rubrik: Lag (1991:421) om ändring i lagen (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 10 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:1466
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:135, 1990/91:SfU15, rskr 1990/91:264
Ändring, SFS 1991:470
Rubrik: Lag (1991:470) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10, 15 §§, 4 kap 6 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:102, 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ändring, SFS 1991:471
Rubrik: Lag (1991:471) om ändring i lagen (1990:156) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:156
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:102, 1990/91:FöU8, rskr 1990/91:285
Ändring, SFS 1991:508
Rubrik: Lag (1991:508) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:689
Rubrik: Lag (1991:689) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2, 3 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:884
Rubrik: Lag (1991:884) om ändring i lagen (1991:215) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9 § i 1991:215
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:885
Rubrik: Lag (1991:885) om ändring i lagen (1991:284) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9 § i 1991:284
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: 1990/91:JuU34, rskr 1990/91:330
Ändring, SFS 1991:950
Rubrik: Lag (1991:950) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:138, 1990/91:SoU18, rskr 1990/91:364
Ändring, SFS 1991:1040
Rubrik: Lag (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 7, 8, 9, 13, 15 §§, 7 kap 3 §, 11 kap 2, 3 §§, 16 kap 1 §, 20 kap 3, 10 §§; nya 2 kap 14 §, 3 kap 7 b §, 7 kap 3 a §, Avd. 8, 22 kap, rubr. före 22 kap
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:141, 1990/91:181, 1990/91:SfU16, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:303, 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1041
Rubrik: Lag (1991:1041) om ändring i lagen (1990:156) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 13 kap 1 §, 1, 2 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1990:156
Ikraft: 1991-10-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:141, 1990/91:SfU16, rskr 1990/91:303
Ändring, SFS 1991:1048
Rubrik: Lag (1991:1048) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 9 a, 10, 14 §§, 4 kap 17 §, 19 kap 2 §; ny 3 kap 12 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:181, 1990/91:SfU18, rskr 1990/91:372
Ändring, SFS 1991:1639
Rubrik: Lag (1991:1639) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §, 4 kap 8 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:19, 1991/92:SfU3, rskr 1991/92:38
Ändring, SFS 1991:1640
Rubrik: Lag (1991:1640) om ändring i lagen (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 a §, 20 kap 8 § i 1990:1466
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:19, 1991/92:SfU3, rskr 1991/92:38
Ändring, SFS 1991:1641
Rubrik: Lag (1991:1641) om ändring i lagen (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 22 kap 14 §; ändr. 3 kap 15 § i 1991:1040
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:19, 1991/92:SfU3, rskr 1991/92:38
Ändring, SFS 1991:1838
Rubrik: Lag (1991:1838) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1839
Rubrik: Lag (1991:1839) om ändring i lagen (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 § i 1991:1040, 1, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1040
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1974
Rubrik: Lag (1991:1974) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 10 c, 12 §§, 4 kap 14 a §, 8 kap 12 §, 18 kap 21 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1975
Rubrik: Lag (1991:1975) om ändring i lagen (1991:421) om ändring i lagen (1990:1466) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 § i 1991:421 om ändr. i 1990:1466
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1976
Rubrik: Lag (1991:1976) om ändring i lagen (1991:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 7 b, 8 §§, 7 kap 3 §, 20 kap 3, 10 §§, 22 kap 12 § i 1991:1040
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1991:1977
Rubrik: Lag (1991:1977) om ändring i lagen (1991:1048) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 12 a §§ i 1991:1048
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:40, 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:275
Rubrik: Lag (1992:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 10, 11, 13 §§, 9 kap 4, 4 a §§, 18 kap 1, 7, 14, 20 §§
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:106, 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:327
Rubrik: Lag (1992:327) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §, 20 kap 2, 9 a §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:124, 1991/92:AU11, rskr 1991/92:252
Ändring, SFS 1992:377
Rubrik: Lag (1992:377) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:100, 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:378
Rubrik: Lag (1992:378) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 4 §§, 7 kap 3 a §, 12 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1992-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:149, 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:491
Rubrik: Lag (1992:491) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:129, 1991/92:SkU32, rskr 1991/92:291
Ändring, SFS 1992:660
Rubrik: Lag (1992:660) om ändring i lagen (1992:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 20 § i 1992:275
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:123, 1991/92:KU33, rskr 1991/92:305
Ändring, SFS 1992:682
Rubrik: Lag (1992:682) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 2 a §§, 11 kap 2 §, 20 kap 2 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:112, 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ändring, SFS 1992:1277
Rubrik: Lag (1992:1277) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nuvarande 5 kap 6 § betecknas 5 kap 16 §; ändr. 3 kap 13 §, 5 kap 1, 2, 3, 4, 5 §§, den nya 16 §, 8 kap 9, 12 §§, 14 kap 7 §, 16 kap 1 §, 1 p övergångsbest. till 1979:127; nya 5 kap 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:7, bet. 1992/93:SfU4, rskr 1992/93:69
Ändring, SFS 1992:1700
Rubrik: Lag (1992:1700) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:30, bet. 1992/93:SfU8, rskr 1992/93:142
Ändring, SFS 1992:1702
Rubrik: Lag (1992:1702) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4, 4 b, 7, 7 b, 8, 9 a, 10, 10 a, 10 b, 10 c, 16, §§, 4 kap 6, 14 §§, 6 kap 1, 2, 4 §§, 7 kap 1, 2, 3 a, 4 §§, 8 kap 6, 7 §§, 11 kap 6 §, 12 kap 1, 4 §§, 13 kap 1 §, 21 kap 1 §, 22 kap 8 §, 11 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:31, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1992:1709
Rubrik: Lag (1992:1709) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 3 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:29, bet. 1992/93:SfU5, rskr 1992/93:140
Ändring, SFS 1992:1710
Rubrik: Lag (1992:1710) om ändring i lagen (1992:682) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 11 kap 2 § i 1992:682, ikrafttr.best. till 1992:682
Förarbeten: Prop. 1992/93:29, bet. 1992/93:SfU5, rskr 1992/93:140
Ändring, SFS 1992:1737
Rubrik: Lag (1992:1737) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6, 12 §§, 3 kap 4 a, 15 §§, 20 kap 8 §; ny 2 kap 12 c §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:17, 1992/93:129, bet. 1992/93:SfU6, rskr 1992/93:141
Ändring, SFS 1992:1744
Rubrik: Lag (1992:1744) om ändring i lagen (1962:382) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:116, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1992:1746
Rubrik: Lag (1992:1746) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:136, bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1993:50
Rubrik: Lag (1993:50) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap. 12 b §, 3 kap. 4 a §
Ikraft: 1993-03-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:129, bet. 1992/93:SoU12, rskr. 1992/93:132
Ändring, SFS 1993:355
Rubrik: Lag (1993:355) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 13 §; ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 5, 10, 13 §§, 4 kap 6, 9, 10 §§, 21 kap 1 §; ny 3 kap 5 b §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU17, rskr. 1992/93:335
Ändring, SFS 1993:589
Rubrik: Lag (1993:589) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:160, bet. 1992/93:SoU22, rskr. 1992/93:355
Ändring, SFS 1993:743
Rubrik: Lag (1993:743) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 4 kap 2, 4, 10, 11, 12, 13 §§, 10 kap 3 §; ny 4 kap 10 a §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, 1992/93:SfU15, rskr. 1992/93:321, 1992/93:417
Ändring, SFS 1993:744
Rubrik: Lag (1993:744) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nya 3 kap 4 c, 4 d §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:178, bet. 1992/93:SfU15, rskr. 1992/93:417
Ändring, SFS 1993:745
Rubrik: Lag (1993:745) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10 c §, 4 kap 14 a §, 8 kap 12 §, 22 kap 15 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:150 (bil.8), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ändring, SFS 1993:752
Rubrik: Lag (1993:752) om ändring i lagen (1993:355) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 10 §§ i 1993:355
Förarbeten: Prop. 1992/93:150 (bil.8), bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447
Ändring, SFS 1993:1344
Rubrik: Lag (1993:1344) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 6 kap 2 §, 7 kap 4 §. p 5 övergångsbest. till 1992:1702
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:37, bet. 1993/94:SfU8, rskr. 1993/94:38
Ändring, SFS 1993:1551
Rubrik: Lag (1993:1551) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, bet. 1993/94:SkU15, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1993:1653
Rubrik: Lag (1993:1653) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 5 §; ändr. 2 kap 1, 7, 10 §§
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1993:1654
Rubrik: Lag (1993:1654) om ändring i lagen (1993:743) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 § i 1993:743
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Ändring, SFS 1994:46
Rubrik: Lag (1994:46) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 b, 4, 5, 5 a, 6, 12, 12 a, 16, 16 a §§, 4 kap 6, 18 §§, 13 kap 2 §
Ikraft: 1994-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:59, bet. 1993/94:SfU9, rskr. 1993/94:126
Ändring, SFS 1994:155
Rubrik: Lag (1994:155) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:100 (bil.6), bet. 1993/94:SfU23, rskr. 1993/94:204
Ändring, SFS 1994:310
Rubrik: Lag (1994:310) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 6 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:173, bet. 1993/94:SfU16, rskr. 1993/94:305
Ändring, SFS 1994:319
Rubrik: Lag (1994:319) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 d §
Ikraft: 1994-06-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1993/94:SfU12, rskr 1993/94:289
Ändring, SFS 1994:554
Rubrik: Lag (1994:554) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 6, 7 §§, 21 kap 1 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:148, bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:605
Rubrik: Lag (1994:605) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 3, 4, 6, 10, 17 §§, 9 kap 4 b §; ny 4 kap 11 a §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:147, 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU15, rskr. 1993/94:368
Ändring, SFS 1994:746
Rubrik: Lag (1994:746) om ändring i lagen (1982:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 2 §; ändr. 2 kap 1, 3, 4, 6, 7, 10 §§, 3 kap 2 §, 11 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap, 1 p övergångsbest. till 1979:127; ny 2 kap 5 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94:SfU20, rskr. 1993/94:370
Ändring, SFS 1994:1568
Rubrik: Lag (1994:1568) om ändring i lagen (1994:605) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 6 §§, övergångsbest. till 1994:605
Förarbeten: Prop. 1994/95:61, bet. 1994/95:SoU8, rskr. 1994/95:105
Ändring, SFS 1994:1655
Rubrik: Lag (1994:1655) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 18 kap 8, 13 §§, 22 kap 15 §; nya 4 kap 7 a §, 18 kap 13 a, 13 b, 13 c §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:42, bet. 1994/95:SfU7, rskr. 1994/95:118
Ändring, SFS 1994:1656
Rubrik: Lag (1994:1656) om ändring i lagen (1994:605) om ändring i lagen (1962:382) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 17 § i 1994:605
Förarbeten: Prop. 1994/95:42, bet. 1994/95:SfU7, rskr. 1994/95:118
Ändring, SFS 1994:1746
Rubrik: Lag (1994:1746) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 19 kap 3 a §; ändr. 19 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:41, bet. 1994/95:SfU6, rskr. 1994/95:81
Ändring, SFS 1994:1814
Rubrik: Lag (1994:1814) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 10 §§; ny 2 kap 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:88, bet. 1994/95:SfU8, rskr. 1994/95:119
Ändring, SFS 1994:1865
Rubrik: Lag (1994:1865) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1994:1955
Rubrik: Lag (1994:1955) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1994:2072
Rubrik: Lag (1994:2072) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 15 §§, 11 kap 2 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:17
Rubrik: Lag (1995:17) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 11, 13 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:508
Rubrik: Lag (1995:508) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 7, 7 a, 8, 16 §§, 6 kap 2 §, 7 kap 3, 4 §§, 13 kap 1 §, 16 kap 2 §, 18 kap 12 §, 20 kap 3 §; nya 3 kap 4 a, 8 a §§, 7 kap 3 b §
Ikraft: 1995-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:147, bet. 1994/95:SfU10, rskr. 1994/95:343
Ändring, SFS 1995:509
Rubrik: Förordning (1995:509) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 12 §, 7 kap 4 §, 19 kap 2 §, 21 kap 2 §, 5 p övergångsbest. till 1992:1702
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:100 bil.6, bet. 1994/95:SfU10, rskr. 1994/95:343
Ändring, SFS 1995:515
Rubrik: Lag (1995:515) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 3, 16 §§, 18 kap 14 §; ny 4 kap 9 a §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:197, bet. 1994/95:SfU17, rskr. 1994/95:344
Ändring, SFS 1995:586
Rubrik: Lag (1995:586) om ändring i lagen (1994:2072) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 § i 1994:2072
Förarbeten: Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364
Ändring, SFS 1995:587
Rubrik: Lag (1995:587) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:207, bet. 1994/95:AU16, rskr. 1994/95:364
Ändring, SFS 1995:839
Rubrik: Lag (1995:839) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Ändring, SFS 1995:848
Rubrik: Lag (1995:848) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 12 §§
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:150 (bil.5), bet. 1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:448
Ändring, SFS 1995:1478
Rubrik: Lag (1995:1478) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 4 c, 4 d §§, 5 kap 14 §; ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 2 b, 4, 4 a, 4 b, 7 b, 9 a, 10 a, 16 §§, 4 kap 6, 11, 14 §§, 16 kap 5 §, 21 kap 1 §, 22 kap 8 §, 3 p övergångsbest. till 1994:1568; ny 4 kap 11 b §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1995:1479
Rubrik: Lag (1995:1479) om ändring i lagen (1995:839) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 6 § i 1995:839
Förarbeten: Prop. 1995/96:69, bet. 1995/96:SfU2, rskr. 1995/96:87
Ändring, SFS 1995:1686
Rubrik: Lag (1995:1686) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 12 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:200
Rubrik: Lag (1996:200) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 21 §, 20 kap 13 §
Ikraft: 1996-05-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:128, bet. 1995/96:SfU6, rskr. 1995/96:186
Ändring, SFS 1996:438
Rubrik: Lag (1996:438) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:149, bet. 1995/96:SfU7, rskr. 1995/96:258
Ändring, SFS 1996:665
Rubrik: Lag (1996:665) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 2 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:1063
Rubrik: Lag (1996:1063) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 4 a, 16 §§, 4 kap 6 §, 7 kap 3 b §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22
Ändring, SFS 1996:1162
Rubrik: Lag (1996:1162) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: §ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:27, bet. 1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58
Ändring, SFS 1996:1213
Rubrik: Lag (1996:1213) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:19, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1216
Rubrik: Lag (1996:1216) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:19, 1996/97;21, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1217
Rubrik: Lag (1996:1217) om ändring i lagen (1996:1063) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 § i 1996:1063
Förarbeten: Prop. 1996/97:21, bet. 1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53
Ändring, SFS 1996:1336
Rubrik: Lag (1996:1336) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 4 §, 19 kap 1 §, 20 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/97:66
Ändring, SFS 1996:1380
Rubrik: Lag (1996:1380) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 7 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:25, bet. 1996/97:SfU5, rskr. 1996/97:80
Ändring, SFS 1996:1395
Rubrik: Lag (1996:1395) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 8 kap 12 §, 11 kap 2 §, 22 kap 15 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr. 15, bet. 1996/97:UbU2, rskr. 1996/97:101
Ändring, SFS 1996:1534
Rubrik: Lag (1996:1534) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.9, bet. 1996/97:SoU1, rskr. 1996/97:124
Ändring, SFS 1996:1542
Rubrik: Lag (1996:1542) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:28, bet. 1996/97:SfU6, rskr. 1996/97:125
Ändring, SFS 1996:1543
Rubrik: Lag (1996:1543) om ändring i lagen (1995:508) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 3 §, 2, 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1995:508
Förarbeten: Prop. 1996/97:28, bet. 1996/97:SfU6, rskr. 1996/97:125
Ändring, SFS 1996:1544
Rubrik: Lag (1996:1544) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 7, 8, 14, 18 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.12, bet. 1996/97:SfU1, rskr. 1996/97:126
Ändring, SFS 1996:1587
Rubrik: Lag (1996:1587) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 4, 11 §§, p 2, 5, 6 övergångsbest. till 1988:881; nya p 18, 19, 20 övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:1 utg.omr.11, bet. 1996/97:SfU1, 1996/97:SfU7, rskr. 1996/97:126, 1996/97:142
Ändring, SFS 1997:98
Rubrik: Lag (1997:98) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 1997-05-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:69, bet. 1996/97:SfU8, rskr. 1996/97:172, EGTL348/92 s1
CELEX-nr: 392L0085
Ändring, SFS 1997:245
Rubrik: Lag (1997:245) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 12 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236
Ändring, SFS 1997:275
Rubrik: Lag (1997:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 17 §, 4 kap 18 §, 20 kap 3, 8 §§, 22 kap 16 §; ny 20 kap 8 a §
Ikraft: 1997-10-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:121, bet. 1996/97:SfU10, rskr. 1996/97:231
Ändring, SFS 1997:315
Rubrik: Lag (1997:315) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 17 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264
Ändring, SFS 1997:485
Rubrik: Lag (1997:485) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2, 6, 6 a §§, 12 kap 2 §, 20 kap 2, 4 §§
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:562
Rubrik: Lag (1997:562) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 4, 4 a, 4 b, 7 b, 9 a, 10 a, 16 §§, 4 kap 9, 14 §§, 22 kap 8 §; ny 3 kap 5 c §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273
Ändring, SFS 1997:565
Rubrik: Lag (1997:565) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §
Ikraft: 1997-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284
Ändring, SFS 1997:570
Rubrik: Lag (1997:570) om ändring i lagen (1996:1395) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 § i 1996:1395
Förarbeten: Prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273
Ändring, SFS 1997:945
Rubrik: Lag (1997:945) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:946
Rubrik: Lag (1997:946) om ändring i lagen (1996:1336) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 1 § i 1996:1336
Förarbeten: Prop. 1997/98:1, bet. 1997/98:FiU1, rskr. 1997/98:35
Ändring, SFS 1997:1040
Rubrik: Lag (1997:1040) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a §, 13 kap 3 §, 14 kap 3 §, 15 kap 1 §, 8 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:33, bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1997:1227
Rubrik: Lag (1997:1227) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2. rskr. 1997/98:110
Ändring, SFS 1997:1228
Rubrik: Lag (1997:1228) om ändring i lagen (1997:245) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 12 § i 1997:245
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 15, bet. 1997/98:UbU2, rskr. 1997/98:110
Ändring, SFS 1997:1273
Rubrik: Lag (1997:1273) om ändring i lagen (1997:485) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 2 § i 1997:485
Förarbeten: Prop. 1996/97:173, 1997/98:1 utg.omr. 13, 15, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1997:1274
Rubrik: Lag (1997:1274) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 kap 3 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:173, bet. 1997/98:AU1, rskr. 1997/98:125
Ändring, SFS 1997:1307
Rubrik: Lag (1997:1307) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 12, 12 a, 12 c, 20 kap 8 a §; ändr. 2 kap 10 §, 20 kap 10 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 9, bet. 1997/98:SoU1, rskr. 1997/98:115
Ändring, SFS 1997:1310
Rubrik: Lag (1997:1310) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 5 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1997:1312
Rubrik: Lag (1997:1312) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §, 16 kap 4 §, 18 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 11, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1997:1314
Rubrik: Lag (1997:1314) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §, 9 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 12, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1997:1315
Rubrik: Lag (1997:1315) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 socialförsäkringssekt., bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:87
Rubrik: Lag (1998:87) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 18 kap 13 a, 13 b, 13 c §§; ändr. 3 kap 8 a §, 18 kap 1-13, 14-22, 25, 26, 27, 28 §§, 20 kap 10 §, 21 kap 2 §; nya 18 kap 23, 24, 29-47 §§, rubr. närmast före 18 kap 1, 8, 13, 14, 19, 24, 31, 37, 40, 41, 43, 46 §§
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:41, bet. 1997/98:SfU8, rskr. 1997/98:153
Ändring, SFS 1998:283
Rubrik: Lag (1998:283) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:111, bet. 1997/98:SfU11, rskr. 1997/98:237
Ändring, SFS 1998:285
Rubrik: Lag (1998:285) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 15 kap 1 §
Ikraft: 1998-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:131, bet. 1997/98:SfU12, rskr. 1997/98:238
Ändring, SFS 1998:370
Rubrik: Lag (1998:370) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:547
Rubrik: Lag (1998:547) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a, 10 §§, 11 kap 2, 3 §§, 20 kap 2 §, 22 kap 15 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:133, 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:553
Rubrik: Lag (1998:553) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 7, 8, 9, 10, 11, 12 p övergångsbest. till 1973:456; ändr. 2 kap 3 §, 20 kap 4 §; nya 2 kap 3 a, 3 b §§, 20 kap 4 a, 13 a §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25, rskr. 1997/98:289
Ändring, SFS 1998:677
Rubrik: Lag (1998:677) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 11 kap 2, 3, 4, 5, 6, 6 a §§, 20 kap 14 §; ändr. 1 kap 3, 6 §§, 3 kap 2 §, 5 kap 6 §, 6 kap 3 §, 11 kap 1 §, 12 kap 3 §, 13 kap 2, 4 §§, 15 kap 2 §, 16 kap 5 §, 19 kap 1, 4 §§, 20 kap 2, 15 §§, 8 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:151, 1997/98:150, bet. 1997/98:SfU13, 1997/98:SfU14, 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:315, 1997/98:320, 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:704
Rubrik: Lag (1998:704) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 5 kap 8 §; ändr. 5 kap 1, 3, 4, 7, 13 §§, 11 p övergångsbest. till 1988:881, 8 p övergångsbest. till 1992:1277
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:1752
Rubrik: Lag (1998:1752) om ändring i lagen (1998:553) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3 § i 1998:553
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 9, bet. 1998/99:SoU1, rskr. 1998/99:104
Ändring, SFS 1998:1756
Rubrik: Lag (1998:1756) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 23 §, 3 p övergångsbest. till 1998:87
Ikraft: 1998-12-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 10, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1998:1763
Rubrik: Lag (1998:1763) om ändring i lagen (1998:677) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1998:677
Förarbeten: Prop. 1998/99:1 utg.omr. 11, bet. 1998/99:SfU1, rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:377
Rubrik: Lag (1999:377) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 2 §, 18 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:76, bet. 1998/99:SfU8, rskr. 1998/99:232
Ändring, SFS 1999:596
Rubrik: Lag (1999:596) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 9 kap 4 §
Ikraft: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:73, bet. 1998/99:SfU12, rskr. 1998/99:248
Ändring, SFS 1999:800
Rubrik: Lag (1999:800) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 1 kap 4, 5 §§, 2 kap 8 §, 5 kap 2, 16 §§, 16 kap 13 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 10 §, 3 kap 1, 5 b, 13, 15 §§, 4 kap 1, 3, 9 §§, 5 kap 1, 6 §§, 11 kap 1 §, 16 kap 1 §, 20 kap 1 §, 21 kap 1 §, 22 kap 1, 2, 17 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1051
Rubrik: Lag (1999:1051) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 a §, 20 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:6, bet. 1999/2000:SkU7, rskr. 1999/2000:66
Ändring, SFS 1999:1235
Rubrik: Lag (1999:1235) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1361
Rubrik: Lag (1999:1361) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, utg.omr. 12, bet. 1999/2000:SfU1, rskr. 1999/2000:98
Ändring, SFS 1999:1363
Rubrik: Lag (1999:1363) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 16 kap 7, 8 §§, 18 kap 17 §; nya 16 kap 7 b, 14, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:4, bet. 1999/2000:SfU5, rskr. 1999/2000:97
Ändring, SFS 1999:1366
Rubrik: Lag (1999:1366) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 2 a, 5 §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/1999:119, bet. 1999/2000:SfU7, rskr. 1999/2000:118
Ändring, SFS 1999:1397
Rubrik: Lag (1999:1397) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 10 §§, 8 kap 2, 12 §§, 9 kap 2 §, 19 kap 2 §, 22 kap 15 §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:SfU7, rskr. 1999/2000:118
Ändring, SFS 2000:377
Rubrik: Lag (2000:377) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §, 18 kap 2, 9 §§
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:95, bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:378
Rubrik: Lag (2000:378) om ändring i lagen (1999:1397) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10 § i 1999:1397
Förarbeten: Prop. 1999/2000:95, bet. 1999/2000:SfU12, rskr. 1999/2000:236
Ändring, SFS 2000:463
Rubrik: Lag (2000:463) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 5 kap 11 §, 8 kap, 10 kap 4 §, 14 kap, 16 kap 3, 7 a, 10, 11 §§, 2-10, 13, 14, 18, 19, 20 p i övergångsbest. till 1988:881, 5 p till 1992:1277
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:91, bet. 1999/2000:SfU13, rskr. 1999/2000:235
Ändring, SFS 2000:774
Rubrik: Lag (2000:774) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 5 kap 12, 13 §§, 6 kap, 9 kap, 12 kap, 15 kap, 19 kap 4 §, 1 p övergångsbest. till 1979:127; ändr. 4 kap 11 b §, 5 kap 3, 15 §§, 7 kap 3 a, 4 §§, 8 kap 9 §, 10 kap 1, 2 §§, 13 kap 2, 3, 4 §§, 14 kap 1, 3, 6, 8 §§, 16 kap 2, 4, 5, 8, 9 §§, 17 kap 2 §, 18 kap 17 §, 19 kap 3 §, 20 kap 2 §, 8 p övergångsbest. till 1988:881
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:775
Rubrik: Lag (2000:775) om ändring i lagen (1999:800) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §, 16 kap 1 §, 21 kap 1 § i 1999:800, 2 p övergångsbest. till 1999:800; ny 2 a p övergångsbest. till 1999:800
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:776
Rubrik: Lag (2000:776) om ändring i lagen (1998:704) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 p övergångsbest. till 1998:704
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:799
Rubrik: Lag (2000:799) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 4, 6, 7 p övergångsbest. till 1992:1277; ändr. 11 p övergångsbest. till 1988:881, 8 p övergångsbest. till 1992:1277, 2, 3 p övergångsbest. till 1998:704
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:127, bet. 2000/01:SfU3, rskr. 2000/01:10
Ändring, SFS 2000:982
Rubrik: Lag (2000:982) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:983
Rubrik: Lag (2000:983) om ändring i lagen (1999:1366) om ändring ilagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 § i 1999:1366
Förarbeten: Prop. 2000/01:8, bet. 2000/01:SfU5, rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:1399
Rubrik: Lag (2000:1399) om ändring i lagen (1999:1366) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 § i 1999:1366
Förarbeten: Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2000:1400
Rubrik: Lag (2000:1400) om ändring i lagen (1999:1397) om ändring i lagen (1962:381) om alllmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 § i 1999:1397
Förarbeten: Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2000:1401
Rubrik: Lag (2000:1401) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 3 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1 ålderspensionssystemet, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2001:141
Rubrik: Lag (2001:141) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 a, 12, 13, 14, 16, 18 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:44, bet. 2000/01:SfU10, rskr. 2000/01:169
Ändring, SFS 2001:142
Rubrik: Lag (2001:142) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:44, bet. 2000/01:SfU10, rskr. 2000/01:169
Ändring, SFS 2001:302
Rubrik: Lag (2001:302) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2001-09-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:78, bet. 2000/01:AU10, rskr. 2000/01:211
Ändring, SFS 2001:458
Rubrik: Lag (2001:458) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §, 10 kap 3 §, 17 kap 1 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:489
Rubrik: Lag (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 5 kap, 7 kap 3 a §, 10, 11, 13 kap, 16 kap 12 §, rubr. närmast före 5, 11, 16 kap; ändr. 1 kap 1 §, 3 kap 3, 5, 5 c, 7, 13 §§, 4 kap 9 §, 7 kap 1, 2, 3 b, 4 §§, 16 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7 b, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18 §§, 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 17 §, 20 kap 3 §, 21 kap 1 §, rubr. till 7, 16 kap, rubr. närmast före 17 kap; nya 7 kap 5, 6, 7 §§, 8, 9 kap, rubr. närmast före 5, 7 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:96, bet. 2000/01:SfU15, rskr. 2000/01:257
Ändring, SFS 2001:1105
Rubrik: Förordning (2001:1105) om ändring i lagen (2001:142) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §, övergångsbest. till 2001:142
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:1 utg.omr. 12, bet. 2001/02:SfU1, rskr. 2001/02:84
Ändring, SFS 2001:1106
Rubrik: Lag (2001:1106) om ändring i lagen (2001:141) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 8 § i 2001:141
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1 utg.omr. 12, bet. 2001/02:SfU1, rskr. 2001/02:84
Ändring, SFS 2001:1107
Rubrik: Lag (2001:1107) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 9 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:1 utg.omr. 12, bet. 2001/02:SfU1, rskr. 2001/02:84
Ändring, SFS 2001:1114
Rubrik: Lag (2001:1114) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4 b, 8 a §§
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2001:1115
Rubrik: Lag (2001:1115) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. p 4 övergångsbest. till 2000:774
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:9, bet. 2001/02:SfU5, rskr. 2001/02:85
Ändring, SFS 2001:1138
Rubrik: Lag (2001:1138) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 8 kap 2 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:134, bet. 2001/02:LU1, rskr. 2001/02:46
Ändring, SFS 2001:1150
Rubrik: Lag (2001:1150) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 9 a §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:129, bet. 2001/02:KU3, rskr. 2001/02:18
Ändring, SFS 2002:165
Rubrik: Lag (2002:165) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 2002-10-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:63, bet. 2001/02:SoU10, rskr. 2001/02:194
Ändring, SFS 2002:191
Rubrik: Lag (2002:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 17 kap 3, 5 §§, 3 p övergångsbest. till 1992:1277, 3 p övergångsbest. till 1998:704; ändr. 19 kap 1 §, 20 kap 2, 4 §§; ny 16 kap 10 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:192
Rubrik: Lag (2002:192) om ändring i lagen (2001:489) om ändring i lagen 1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 9 kap 12 §, 17 kap 2 § i 2001:489; ny p 16 övergångsbest. till 2001:489
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:193
Rubrik: Lag (2002:193) om ändring i lagen (2000:799) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 p övergångsbest. till 1988:881, 8 p övergångsbest. till 1992:1277
Förarbeten: Prop. 2001/02:84, bet. 2001/02:SfU12, rskr. 2001/02:215
Ändring, SFS 2002:220
Rubrik: Lag (2002:220) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:51, bet. 2001/02:SoU14, rskr. 2001/02:206
Ändring, SFS 2002:226
Rubrik: Lag (2002:226) om ändring i lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 7 §§ i 2001:489
Förarbeten: Prop. 2001/02:81, bet. 2001/02:SfU10, rskr. 2001/02:213
Ändring, SFS 2002:300
Rubrik: Lag (2002:300) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nya 16 kap 20, 21 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:164, bet. 2001/02:SfU16, rskr. 2001/02:252
Ändring, SFS 2002:308
Rubrik: Lag (2002:308) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 b §, 18 kap 2, 20, 21 §§; ny 18 kap 9 a §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:309
Rubrik: Lag (2002:309) om ändring i lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 1 §, 9 kap 4, 7 §§, 8 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:489
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:310
Rubrik: Lag (2002:310) om ändring i lagen (2002:191) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:191
Förarbeten: Prop. 2001/02:119, bet. 2001/02:SfU17, rskr. 2001/02:253
Ändring, SFS 2002:628
Rubrik: Lag (2002:628) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 22 kap 15 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312
Ändring, SFS 2002:1025
Rubrik: Lag (2002:1025) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 24, 25, 27, 28 §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2002:1069
Rubrik: Lag (2002:1069) om ändring i lagen (2001:489) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 14 p krafttr.- och övergångsbest. till 2001:489
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2002:1070
Rubrik: Lag (2002:1070) om ändring i lagen (2002:193) om ändring i lagen (2000:799) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 11 p i övergångsbest. till 1988:881 i stället för 2002:193
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2002:1136
Rubrik: Lag (2002:1136) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:SfU1, rskr. 2002/03:72
Ändring, SFS 2002:1137
Rubrik: Lag (2002:1137) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §, 18 kap 2, 36 §§
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU1, rskr. 2002/03:72
Ändring, SFS 2002:1138
Rubrik: Lag (2002:1138) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10, 12, 16 §§
Ikraft: 2003-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:2, bet. 2002/03:SfU1, rskr. 2002/03:72
Ändring, SFS 2003:300
Rubrik: Lag (2003:300) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 13 a §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:61, bet. 2002/03:SfU9, rskr. 2002/03:184, EGTL149/1971 s2
CELEX-nr: 31971R1408
Ändring, SFS 2003:360
Rubrik: Lag (2003:360) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:73, bet. 2002/03:SoU17, rskr. 2002/03:203
Ändring, SFS 2003:372
Rubrik: Lag (2003:372) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 9 §
Ikraft: 2003-07-21
Förarbeten: Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2003:422
Rubrik: Lag (2003:422) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 16 kap 17 §; ändr. 3 kap 5, 8, 8 a §§, 16 kap 1, 8, 16, 18 §§, 18 kap 15 §, 20 kap 3 §, 22 kap 3 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:89, bet,. 2002/03:SfU10, rskr. 2002/03:227
Ändring, SFS 2003:423
Rubrik: Lag (2003:423) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 4 b §§, 4 kap 10, 12 §§; ny 3 kap 2 c §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:100, bet. 2002/03:FiU21, rskr. 2002/03:235
Ändring, SFS 2003:1211
Rubrik: Lag (2003:1211) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Ändring, SFS 2003:1218
Rubrik: Lag (2003:1218) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 6 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 12, bet. 2003/04:SfU1, rskr. 2003/04:102
Ändring, SFS 2004:275
Rubrik: Lag (2004:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 18 kap; ändr. 1 kap 2 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:69, bet. 2003/04:SfU13, rskr. 2003/04:210
Ändring, SFS 2004:476
Rubrik: Lag (2004:476) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:96, bet. 2003/04:SfU14, rskr. 2003/04:250
Ändring, SFS 2004:781
Rubrik: Lag (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 10 §, 22 kap 17 §; ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 3, 3 a, 3 b, 7, 9 §§, 3 kap 2, 2 b, 4 b, 5, 6, 7 b, 8, 8 a, 9 a, 10 a, 11, 13, 14, 16, 17 §§, 4 kap 3, 6, 9, 11, 15, 18 §§, 7 kap 3 b, 5 §§, 8 kap 8 §, 16 kap 1, 8, 16, 21 §§, 17 kap 1, 2 §§, 19 kap 2 §, 20 kap 2 a, 3, 4, 4 a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 a, 16 §§, 21 kap 2 §, 22 kap 3, 6, 11, 16 §§; ny 20 kap 11 a §, nytt 18 kap
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:782
Rubrik: Lag (2004:782) om ändring i lagen (2004:275) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, ikrafttr.- och övergångs.best. till 2004:275
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2004:1238
Rubrik: Lag (2004:1238) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 2 c §; ändr. 19 kap 1 §, 22 kap 5 §; ny 20 kap 10 b §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004:05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2004:1239
Rubrik: Lag (2004:1239) om ändring i lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 7 kap 3 b §, 22 kap 6 § i 2004:781; ny p 7 övergångsbest. i 2004:781
Förarbeten: Prop. 2004/05:21, bet. 2004/05:SfU5, rskr. 2004/05:111
Ändring, SFS 2004:1250
Rubrik: Lag (2004:1250) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 12, 13, 16 §§; ny 4 kap 10 b §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:1, utg.omr 12, bet. 2004/05:SfU1, rskr. 2004/05:112
Ändring, SFS 2005:334
Rubrik: Lag (2005:334) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 5 c, 10 §§, 4 kap 6 §; ny 3 kap 5 d §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:108, bet. 2004/05:SfU13, rskr. 2004/05:232
Ändring, SFS 2005:439
Rubrik: Lag (2005:439) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 10 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:732
Rubrik: Lag (2005:732) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §
Ikraft: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1
Ändring, SFS 2006:359
Rubrik: Lag (2006:359) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 5 a, 5 d §§, 4 kap 6 §, 8 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:142, bet. 2005/06:SfU15, rskr. 2005/06:266
Ändring, SFS 2006:365
Rubrik: Lag (2006:365) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 4 kap 10 b §, 9 kap 7 §, 16 kap 7, 14, 18 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:159, bet. 2005/06:SfU16, rskr. 2005/06:267
Ändring, SFS 2006:1449
Rubrik: Lag (2006:1449) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 22 kap 15 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:17, bet. 2006/07:UbU2, rskr. 2006/07:53
Ändring, SFS 2006:1487
Rubrik: Lag (2006:1487) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 16 kap 20 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34
Ändring, SFS 2006:1537
Rubrik: Lag (2006:1537) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 20 kap 10 b §; ändr. 3 kap 2, 4, 4 b, 5 a, 5 d §§, 4 kap 6 §, 19 kap 1 §; nya 3 kap 2 c §, 4 kap 6 a §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 10, bet. 2006/07:SfU1, rskr. 2006/07:75
Ändring, SFS 2006:1562
Rubrik: Lag (2006:1562) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 18 kap 1, 2, 3, 4 §§; ändr. 18 kap 5 §, rubr. till 18 kap
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:10, bet. 2006/07:SfU3, rskr. 2006/07:79
Ändring, SFS 2007:194
Rubrik: Lag (2007:194) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: nya 20 kap 4 b, 4 c, 4 d §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:49, bet. 2006/09:SfU6, rskr. 2006/07:134
Ändring, SFS 2007:298
Rubrik: Lag (2007:298) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §, 17 kap 1 §, 22 kap 3, 5, 6 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:59, bet. 2006/07:SfU9, rskr. 2006/07:158
Ändring, SFS 2007:398
Rubrik: Lag (2007:398) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 10 c §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:811
Rubrik: Lag (2007:811) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2007-12-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ändring, SFS 2007:999
Rubrik: Lag (2007:999) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 18, 21 kap, p 6 övergångsbest. till 1985:87; ändr. 1 kap 1 §, 7 kap 3 b §, 20 kap 2 a, 10, 11 §§
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2007:1309
Rubrik: Lag (2007:1309) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap 2 c §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:1, utg.omr. 10, bet. 2007/08:SfU1, rskr. 2007/08:68
Ändring, SFS 2008:146
Rubrik: Lag (2008:146) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 2 kap 3, 3 a, 3 b §§, 20 kap 4 a §; ändr. 2 kap 1, 7 §§, 20 kap 4, 13 a §§
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145
Ändring, SFS 2008:292
Rubrik: Lag (2008:292) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap 7 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:74, bet. 2007/08:UbU14, rskr. 2007/08:183, EUTL289/2005 s15
CELEX-nr: 32005L0071
Ändring, SFS 2008:308
Rubrik: Lag (2008:308) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ny 3 kap 5 e §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:91, bet. 2007/08:SfU9, rskr. 2007/08:200
Ändring, SFS 2008:316
Rubrik: Lag (2008:316) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap 2, 13 §§; ny 20 kap 9 b §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:94, bet. 2007/08:SfU11, rskr. 2007/08:202
Ändring, SFS 2008:480
Rubrik: Lag (2008:480) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 3 kap 5 c §; ändr. 3 kap 4, 4 a, 4 b, 5 d, 7, 7 b, 8, 9, 9 a, 10 a, 10 b, 16 §§, 4 kap 6, 9, 14 §§, 7 kap 1, 3 §§, 16 kap 1 §, 20 kap 3 §, 22 kap 8 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:136, bet. 2007/08:SfU12, rskr. 2007/08:225
Ändring, SFS 2008:861
Rubrik: Lag (2008:861) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: upph. 16 kap 15 §; ändr. 3 kap 2, 5, 7, 9 §§, 4 kap 7, 14 §§, 16 kap 7, 7 a, 7 b, 8, 14, 16 §§, 22 kap 9 §; nya 16 kap 7 a, 17 §§, nytt 16 a kap
Ikraft: 2008-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:124, bet. 2008/09:SfU4, rskr. 2008/09:23
Ändring, SFS 2008:1243
Rubrik: Lag (2008:1243) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap 11 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:22, bet. 2008/09:SfU6, rskr. 2008/09:96
Ändring, SFS 2009:338
Rubrik: Lag (2009:338) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap. 13 §, 20 kap. 9 b §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220
Ändring, SFS 2009:554
Rubrik: Lag (2009:554) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. p 8, 9 övergångsbest. till 2008:480
Ikraft: 2009-06-15
Förarbeten: Bet. 2008/09:SfU12, rskr. 2008/09:242
Ändring, SFS 2009:778
Rubrik: Lag (2009:778) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 20 kap. 11 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2009:987
Rubrik: Lag (2009:987) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 17 kap. 1 §, 20 kap. 4 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2009:1050
Rubrik: Lag (2009:1050 ) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap. 2, 12, 13 §§; ny 4 kap. 10 c §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4, rskr. 2009/10:16
Ändring, SFS 2009:1454
Rubrik: Lag (2009:1454) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 5 d, 7, 10 a, 10 b §§, 4 kap. 9, 14 §§; ny 3 kap. 5 c §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:45, bet. 2009/10:SfU10, rskr. 2009/10:124
Ändring, SFS 2009:1489
Rubrik: Lag (2009:1489) om ändring i lagen (2009:1050) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 4 kap. 13 § i 2009:1050
Förarbeten: Bet. 2009/10:SfU1, rskr. 2009/10:125
Ändring, SFS 2009:1531
Rubrik: Lag (2009:1531) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 7, 10 a §§
Ikraft: 2010-01-15 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2009/10:SfU13, rskr. 2009/10:139
Ändring, SFS 2009:1543
Rubrik: Lag (2009:1543) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 9 kap. 4 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:351
Rubrik: Lag (2010:351) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap. 5, 5 d §§
Ikraft: 2010-12-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258
Ändring, SFS 2010:418
Rubrik: Lag (2010:418) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap. 2, 4, 4 b, 7 b, 9 a, 11 §§, 4 kap. 14, 14 a §§, 22 kap. 8 §
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Ändring, SFS 2010:465
Rubrik: Lag (2010:465) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap. 5, 5 d §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Ändring, SFS 2010:470
Rubrik: Lag (2010:470) om ändring i lagen (2010:351) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Omfattning: ändr. 3 kap. 5, 5 d §§ i 2010:351
Förarbeten: Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:269