Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1962:627 · Visa fulltext
Lag (1962:627) om utnyttjande av vattenkraft vid krig
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: Prop. 1962:200; 3LU 1962:45; Rskr 1962:400
Ändring, SFS 1971:532
Omfattning: ändr. 7, 14 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1974:275
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 7, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1974:83, CU 1974:28, rskr 1974:229
Ändring, SFS 1983:653
Rubrik: Lag (1983:653) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: upph. 14, 20 §§; ändr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1992:1426
Rubrik: Lag (1992:1426) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1633
Rubrik: Lag (1994:1633) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1998:864
Rubrik: Lag (1998:864) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2005:573
Rubrik: Lag (2005:573) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005-08-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:129, bet. 2004/05:MJU15, rskr. 2004/05:312
Ändring, SFS 2010:925
Rubrik: Lag (2010:925) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2017:956
Rubrik: Lag (2017:956) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:200, bet. 2017/18:MJU5, rskr. 2017/18:20
Ändring, SFS 2018:1409
Rubrik: Lag (2018:1409) om ändring i lagen (1962:627) om vissa åtgärder för utnyttjande av vattenkraft vid krig m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 12 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:243, bet. 2017/18:CU31, rskr. 2017/18:383.