Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1960:644 · Visa fulltext
Varumärkeslag (1960:644)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1960:167; 1LU 1960:39; Rskr 1960:372
Upphävd: 2011-07-01
Ändring, SFS 1962:145
Omfattning: ändr. 47 §
Ändring, SFS 1963:526
Omfattning: ändr. 52 §
Ändring, SFS 1967:841
Omfattning: ändr. 37, 47, 48 §§
Ändring, SFS 1970:492
Omfattning: ändr. 30 §
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:625
Omfattning: ändr. 47 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1974:160
Omfattning: upph. 52 §
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56
Ändring, SFS 1977:732
Rubrik: Lag (1977:732) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 18, 26, 28-30, 35, 47, 48 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:96, NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1986:234
Rubrik: Lag (1986:234) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:86, LU 1985/86:29, rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1149
Rubrik: Lag (1986:1149) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1992:1686
Rubrik: Lag (1992:1686) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 13, 14, 17, 23, 25, 26, 34 §§; nya 25 a, 25 b §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
CELEX-nr: 389L0104
Ändring, SFS 1994:232
Rubrik: Lag (1994:232) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 37, 38, 41 §§; ny 37 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1994:1510
Rubrik: Lag (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 1, 2, 13, 14, 17, 20, 21, 25, 42, 47 §§; nya 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 §§; rubr. närmast före 50 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:59, bet. 1994/95:LU7, rskr. 1994/95:108
Ändring, SFS 1995:1277
Rubrik: Lag (1995:1277) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 1, 14, 34, 43, 47, 48 §§, rubr. närmast före 32 §; nya 34 a, 34 b, 34 c, 34 d, 34 e, 34 f, 34 g, 34 h, 34 i, 34 j, 65, 66, 67 §§, rubr. närmast före 65 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66, EGTL040/89 s1, EGTL11/94 s1
CELEX-nr: 389L0104 394R0040
Ändring, SFS 1995:1278
Rubrik: Lag (1995:1278) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 14, 57 §§ i 1994:1510
Förarbeten: Prop. 1995/96:26, bet. 1995/96:LU6, rskr. 1995/96:66
Ändring, SFS 1996:135
Rubrik: Förordning (1996:135) om ikraftträdande av lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ikrafttr. i vissa delar av 1994:1510
Ändring, SFS 1996:471
Rubrik: Lag (1996:471) om ändring i lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1994:1510
Förarbeten: Prop. 1995/96:177, bet. 1995/96:LU23, rskr. 1995/96:251
Ändring, SFS 1996:472
Rubrik: Förordning (1996:472) om ikraftträdande av lagen (1994:1510) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ikrafttr. av vissa delar i 1994:1510
Ikraft: 1996-07-01
Ändring, SFS 1996:845
Rubrik: Lag (1996:845) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 37 a §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1455
Rubrik: Lag (1998:1455) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 42, 66 §§; nya 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 41 e, 41 f, 41 g, 41 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2000:352
Rubrik: Lag (2000:352) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:93, bet. 1999/2000:LU23, rskr. 1999/2000:219
Ändring, SFS 2005:287
Rubrik: Lag (2005:287) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: nuvarande 37 a § betecknas 37 b §; ändr. 37, 39, 41 §§; ny 37 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:679
Rubrik: Lag (2006:679) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 41 g, 41 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:110
Rubrik: Lag (2009:110) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 37 b, 38, 41, 41 a, 41 b §§; nya 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g, 37 h, 68 §§, rubr. närmast före 68 §
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16, EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EGTL60/1989 s1, EUTL39/2008 s16, EGTL179/1999 s1
CELEX-nr: 32004L0048, 32006R0509, 32006R0510, 31989R1576, 32008R0110, 31999R1493
Ändring, SFS 2009:116
Rubrik: Lag (2009:116) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 68 §
Ikraft: 2009-08-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL93/2006 s1, EUTL93/2006 s12, EGTL60/1989 s1, EUTL39/2008 s16, EGTL179/1999 s1, EUTL148/2008 s1
CELEX-nr: 32006R0509, 32006R0510, 31989R1576, 32008R0110, 31999R1493, 32008R0479
Ändring, SFS 2010:1393
Rubrik: Lag (2010:1393) om ändring i varumärkeslagen (1960:644)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1877
Omfattning: upph.