Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:83 · Visa fulltext
Allmän tjänstepliktslag (1959:83)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Förarbeten: Prop. 1959:38; 2LU 1959:8; Rskr 1959:130
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1959:250
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1966:53
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1966:420
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1971:884
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1973:862
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1973:132, CU 1973:28, rskr 1973:283
Ändring, SFS 1981:293
Rubrik: Lag (1981:293) om ändring i allmänna tjänstepliktslagen (1959:83)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:57, SoU 1980/81:23, rskr 1980/81:216
Ändring, SFS 1984:415
Rubrik: Lag (1984:415) om ändring i allmänna tjänstepliktslagen (1959:83)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:142, JuU 1983/84:28, rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1991:276
Rubrik: Lag (1991:276) om ändring i allmänna tjänstepliktslagen (1959:83)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1417
Rubrik: Lag (1992:1417) om ändring i allmänna tjänstepliktslagen (1959:83)
Omfattning: ändr. 1, 2, 11 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1993:442
Rubrik: Lag (1993:442) om ändring i allmänna tjänstepliktslagen (1959:83)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:218, bet. 1992/93:AU16, rskr. 1992/93:345
Ändring, SFS 1994:1809
Omfattning: upph.