Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1959:321 · Visa fulltext
Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 2001:426
Rubrik: Förordning (2001:426) om ändring i kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande, varom i 16 kap. 1, 2 och 3 §§ ärvdabalken stadgas
Omfattning: ändr. författningsrubr.; ny 5 §
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2003:905
Rubrik: Förordning (2003:905) om ändring i kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2011:979
Rubrik: Förordning (2011:979) om ändring i kungörelsen (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.