Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:637 · Visa fulltext
Ärvdabalk (1958:637)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1958:B 23; 1LU 1958:B 14, 15; Rskr 1958:B 107
Ändring, SFS 1964:165
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 3 §§
Ändring, SFS 1964:325
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ändring, SFS 1969:159
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:224
Omfattning: upph. 5 kap 2-4 §§
Ändring, SFS 1969:621
Omfattning: upph. 4 kap 3-5 §§, 8 kap 10 §; ändr. 4 kap 1 §, 8 kap 9 §, rubr. till 4 kap
Ändring, SFS 1969:800
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 20 kap 8 §, 25 kap 2 §
Ändring, SFS 1970:430
Omfattning: ändr. 16 kap 5 §, 25 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:851
Omfattning: ändr. 19 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1970:136, 1LU 65, rskr 449
Ändring, SFS 1970:1001
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §, 12 kap 7 §, 19 kap 13 §, 21 kap 10 §, 23 kap 3 §; nya 12 kap 12, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:872
Omfattning: upph. 4 kap, 8 kap 9 §; ändr. 10 kap 4 §, 18 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1973:647
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 25 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:237
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:238
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:621
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:1039
Omfattning: ändr. 19 kap 14, 15 §§, 20 kap 8 §; ny 19 kap 14 a §
Förarbeten: Prop. 1974:142, LU 1974:38, rskr 1974:404
Ändring, SFS 1975:245
Omfattning: nya 7 kap 7 §, 14 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91
Ändring, SFS 1975:640
Omfattning: ändr. 22 kap 5 §, 25 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:221
Rubrik: Lag (1976:221) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §, 20 kap 1, 9 §§, rubr. till 20 kap; ny 20 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:50, LU 1975/76:16, rskr 1975/76:288
Ändring, SFS 1976:1117
Rubrik: Lag (1976:1117) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 4 §; ny 16 kap 3 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:32, LU 1976/77:13, rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:659
Rubrik: Lag (1977:659) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 1, 2 §§, 25 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1978:855
Rubrik: Lag (1978:855) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 7 kap 6 §, 8 kap
Förarbeten: Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1981:359
Rubrik: Lag (1981:359) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §, 21 kap, 23 kap 2 §, 24 kap 1 §, 25 kap 1, 5 §§; nya 18 kap 1 a §, 19 kap 12 a, 20 a §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:48, LU 1980/81:11, rskr 1980/81:224
Ändring, SFS 1984:655
Rubrik: Lag (1984:655) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1987:231
Rubrik: Lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 23 kap 6-9 §§; ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 1, 2, 7, 8 §§, 6 kap 1, 7 §§, 7 kap 3 §, 11 kap 8 §, 14 kap 4 §, 16 kap 1, 8, 9 §§, 18 kap 1 §, 19 kap 15 §, 20 kap 2-4, 6, 10 §§, 23 kap 1, 2, 4, 5 §§; nya 3 kap 9, 10 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:1, LU 1986/87:18, rskr 1986/87.159
Ändring, SFS 1987:815
Rubrik: Lag (1987:815) om ändring i lagen (1987:231) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 § i 1987:231
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:124, LU 1986/87:28, rskr 1986/87:350
Ändring, SFS 1988:1255
Rubrik: Lag (1988:1255) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 9, 11 §§, 17 kap 2 §, 18 kap 2 §, 19 kap 1, 14 a, 18 §§, 20 kap 8 §, 24 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1453
Rubrik: Lag (1988:1453) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 23 kap 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:30
Rubrik: Lag (1989:30) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 24 kap 1 §; nya 18 kap 7 §, 20 kap 11 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:9, 1988/89:LU12, rskr 1988/89:60
Ändring, SFS 1989:308
Rubrik: Lag (1989:308) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 14 kap 1-3 §§; ändr. 14 kap 4 §, rubr. till 14 kap
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:88, 1988/89:LU32, rskr 1988/89:246
Ändring, SFS 1990:35
Rubrik: Lag (1990:35) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1385
Rubrik: Lag (1990:1385) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 7 §, 20 kap 11 §, övergångsbest. till 1989:30
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1991:489
Rubrik: Lag (1991:489) om ändring i lagen (1969:621) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:621
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:506
Rubrik: Lag (1991:506) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 25 kap 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1547
Rubrik: Lag (1991:1547) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §, 13 kap 2 §, 15 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1993:932
Rubrik: Lag (1993:932) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1994:1434
Rubrik: Lag (1994:1434) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 5 §, 18 kap 2 §, 19 kap 18 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1996:245
Rubrik: Lag (1996:245) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 20 §; nya 19 kap 21 a §, 20 kap 12 §, 23 kap 6 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2001:94
Rubrik: Lag (2001:94) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 20 kap 12 §; ändr. 18 kap 7 §, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 3, 8, 8 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134
Ändring, SFS 2001:322
Rubrik: Lag (2001:322) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ny 20 kap 3 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Ändring, SFS 2001:323
Rubrik: Lag (2001:323) om ändring i lagen (2001:94) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 8 § i 2001:94
Förarbeten: Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Ändring, SFS 2003:377
Rubrik: Lag (2003:377) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:529
Rubrik: Lag (2003:529) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:675
Rubrik: Lag (2003:675) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 1, 3 a, 8, 8 a, 9, 11 §§, 25 kap 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:423
Rubrik: Lag (2004:423) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14, 14 a, 18 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:1340
Rubrik: Lag (2004:1340) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:131
Rubrik: Lag (2005:131) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 25 kap
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:88, bet. 2004/05:LU20, rskr. 2004/05:176
Ändring, SFS 2005:435
Rubrik: Lag (2005:435) om ändring i ärvabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 3 §§, 3 kap 2, 7 §§, 6 kap 2 §, 16 kap 3 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2008:987
Rubrik: Lag (2008:987) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1205
Rubrik: Lag (2010:1205) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 19 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1934
Rubrik: Lag (2010:1934) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: nuvarande 18 kap. 1 a § betecknas 18 kap 1 b §; ändr. 16 kap. 5 §; ny 18 kap. 1 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:892
Rubrik: Lag (2011:892) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 1, 2, 5, 6 §§; ny 16 kap. 10 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2012:448
Rubrik: Lag (2012:448) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220
Ändring, SFS 2014:378
Rubrik: Lag (2014:378) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2015:418
Rubrik: Lag (2015:418) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 23 kap. 5 §
Ikraft: 2015-08-17
Förarbeten: Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261
Ändring, SFS 2017:312
Rubrik: Lag (2017:312) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221