Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:637 · Visa fulltext
Ärvdabalk (1958:637)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1958:B 23; 1LU 1958:B 14, 15; Rskr 1958:B 107
Ändring, SFS 1964:165
Omfattning: ändr. 15 kap 1, 3 §§
Ändring, SFS 1964:325
Omfattning: ändr. 4 kap 5 §
Ändring, SFS 1969:159
Omfattning: ändr. 8 kap 1 §, 9 kap 1 §
Ändring, SFS 1969:224
Omfattning: upph. 5 kap 2-4 §§
Ändring, SFS 1969:621
Omfattning: upph. 4 kap 3-5 §§, 8 kap 10 §; ändr. 4 kap 1 §, 8 kap 9 §, rubr. till 4 kap
Ändring, SFS 1969:800
Omfattning: ändr. 14 kap 2 §, 20 kap 8 §, 25 kap 2 §
Ändring, SFS 1970:430
Omfattning: ändr. 16 kap 5 §, 25 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:851
Omfattning: ändr. 19 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1970:136, 1LU 65, rskr 449
Ändring, SFS 1970:1001
Omfattning: ändr. 11 kap 5 §, 12 kap 7 §, 19 kap 13 §, 21 kap 10 §, 23 kap 3 §; nya 12 kap 12, 13 §§
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:872
Omfattning: upph. 4 kap, 8 kap 9 §; ändr. 10 kap 4 §, 18 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1973:647
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 25 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:237
Omfattning: ändr. 9 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:238
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:621
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:1039
Omfattning: ändr. 19 kap 14, 15 §§, 20 kap 8 §; ny 19 kap 14 a §
Förarbeten: Prop. 1974:142, LU 1974:38, rskr 1974:404
Ändring, SFS 1975:245
Omfattning: nya 7 kap 7 §, 14 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975:6, LU 1975:12, rskr 1975:91
Ändring, SFS 1975:640
Omfattning: ändr. 22 kap 5 §, 25 kap 7 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:221
Rubrik: Lag (1976:221) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §, 20 kap 1, 9 §§, rubr. till 20 kap; ny 20 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1975/76:50, LU 1975/76:16, rskr 1975/76:288
Ändring, SFS 1976:1117
Rubrik: Lag (1976:1117) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 4 §; ny 16 kap 3 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:32, LU 1976/77:13, rskr 1976/77:65
Ändring, SFS 1977:659
Rubrik: Lag (1977:659) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap 1, 2 §§, 25 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1978:855
Rubrik: Lag (1978:855) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 7 kap 6 §, 8 kap
Förarbeten: Prop. 1978/79:12, LU 1978/79:9, rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1981:359
Rubrik: Lag (1981:359) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 2 §, 21 kap, 23 kap 2 §, 24 kap 1 §, 25 kap 1, 5 §§; nya 18 kap 1 a §, 19 kap 12 a, 20 a §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:48, LU 1980/81:11, rskr 1980/81:224
Ändring, SFS 1984:655
Rubrik: Lag (1984:655) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1987:231
Rubrik: Lag (1987:231) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 23 kap 6-9 §§; ändr. 1 kap 3 §, 3 kap 1, 2, 7, 8 §§, 6 kap 1, 7 §§, 7 kap 3 §, 11 kap 8 §, 14 kap 4 §, 16 kap 1, 8, 9 §§, 18 kap 1 §, 19 kap 15 §, 20 kap 2-4, 6, 10 §§, 23 kap 1, 2, 4, 5 §§; nya 3 kap 9, 10 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:1, LU 1986/87:18, rskr 1986/87.159
Ändring, SFS 1987:815
Rubrik: Lag (1987:815) om ändring i lagen (1987:231) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 § i 1987:231
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:124, LU 1986/87:28, rskr 1986/87:350
Ändring, SFS 1988:1255
Rubrik: Lag (1988:1255) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 9, 11 §§, 17 kap 2 §, 18 kap 2 §, 19 kap 1, 14 a, 18 §§, 20 kap 8 §, 24 kap 4, 5 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1453
Rubrik: Lag (1988:1453) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 23 kap 5 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, 1988/89:JuU7, rskr 1988/89:33
Ändring, SFS 1989:30
Rubrik: Lag (1989:30) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 24 kap 1 §; nya 18 kap 7 §, 20 kap 11 §
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:9, 1988/89:LU12, rskr 1988/89:60
Ändring, SFS 1989:308
Rubrik: Lag (1989:308) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 14 kap 1-3 §§; ändr. 14 kap 4 §, rubr. till 14 kap
Ikraft: 1989-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:88, 1988/89:LU32, rskr 1988/89:246
Ändring, SFS 1990:35
Rubrik: Lag (1990:35) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 15 kap 1 §
Ikraft: 1990-04-01
Förarbeten: 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1385
Rubrik: Lag (1990:1385) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 7 §, 20 kap 11 §, övergångsbest. till 1989:30
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1991:489
Rubrik: Lag (1991:489) om ändring i lagen (1969:621) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest. till 1969:621
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:506
Rubrik: Lag (1991:506) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 25 kap 3 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1547
Rubrik: Lag (1991:1547) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 4 §, 13 kap 2 §, 15 kap 1, 3 §§
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1993:932
Rubrik: Lag (1993:932) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:187, bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1994:1434
Rubrik: Lag (1994:1434) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 5 §, 18 kap 2 §, 19 kap 18 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:251, bet. 1994/95:LU3, rskr. 1994/95:29
Ändring, SFS 1996:245
Rubrik: Lag (1996:245) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 20 §; nya 19 kap 21 a §, 20 kap 12 §, 23 kap 6 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 2001:94
Rubrik: Lag (2001:94) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 20 kap 12 §; ändr. 18 kap 7 §, 19 kap 2 §, 20 kap 1, 3, 8, 8 a, 9, 11 §§
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:21, bet. 2000/01:JuU7, rskr. 2000/01:134
Ändring, SFS 2001:322
Rubrik: Lag (2001:322) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ny 20 kap 3 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Ändring, SFS 2001:323
Rubrik: Lag (2001:323) om ändring i lagen (2001:94) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 8 § i 2001:94
Förarbeten: Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Ändring, SFS 2003:377
Rubrik: Lag (2003:377) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 23 kap 1 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:529
Rubrik: Lag (2003:529) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:675
Rubrik: Lag (2003:675) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 1, 3 a, 8, 8 a, 9, 11 §§, 25 kap 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:423
Rubrik: Lag (2004:423) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14, 14 a, 18 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:1340
Rubrik: Lag (2004:1340) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:131
Rubrik: Lag (2005:131) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: upph. 25 kap
Ikraft: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:88, bet. 2004/05:LU20, rskr. 2004/05:176
Ändring, SFS 2005:435
Rubrik: Lag (2005:435) om ändring i ärvabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 3 §§, 3 kap 2, 7 §§, 6 kap 2 §, 16 kap 3 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2008:987
Rubrik: Lag (2008:987) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2010:1205
Rubrik: Lag (2010:1205) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §, 19 kap. 14 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1934
Rubrik: Lag (2010:1934) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: nuvarande 18 kap. 1 a § betecknas 18 kap 1 b §; ändr. 16 kap. 5 §; ny 18 kap. 1 a §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:892
Rubrik: Lag (2011:892) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 16 kap. 1, 2, 5, 6 §§; ny 16 kap. 10 §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2012:448
Rubrik: Lag (2012:448) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220
Ändring, SFS 2014:378
Rubrik: Lag (2014:378) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:208, bet. 2013/14:JuU30, rskr. 2013/14:263
Ändring, SFS 2015:418
Rubrik: Lag (2015:418) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 3 §, 23 kap. 5 §
Ikraft: 2015-08-17
Förarbeten: Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261
Ändring, SFS 2017:312
Rubrik: Lag (2017:312) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 10 kap. 4 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221
Ändring, SFS 2022:969
Rubrik: Lag (2022:969) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 11 §
Ikraft: 2022-08-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2022:1748
Rubrik: Lag (2022:1748) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 5 §
Ikraft: 2023-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:7, bet. 2022/23:FiU14, rskr. 2022/23:45
Ändring, SFS 2023:160
Rubrik: Lag (2023:160) om ändring i ärvdabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 3, 3 a, 8 a §§
Ikraft: 2023-09-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:41, bet. 2022/23:SkU8, rskr. 2022/23:156