Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1958:205 · Visa fulltext
Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1958:80; 1LU 1958:21; Rskr 1958:190
Ändring, SFS 1960:159
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1963:227
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ändring, SFS 1967:50
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1967:288
Omfattning: ikrafttr. av 1967:50
Ändring, SFS 1968:197
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1970:751
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1970:199, 1LU 77, rskr 408
Ändring, SFS 1976:515
Rubrik: Lag (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:113, JuU 1975/76:37, rskr 1975/76:351
Ändring, SFS 1976:910
Rubrik: Förordning (1976:910) om ikraftträdande av lagen (1976:515) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 1976:515
Ändring, SFS 1977:297
Rubrik: Lag (1977:297) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:108, SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1980:582
Rubrik: Lag (1980:582) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:122, JuU 1979/80:44, rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1986:170
Rubrik: Lag (1986:170) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:212, TU 1985/86:6, rskr 1985/86:71
Ändring, SFS 1986:655
Rubrik: Lag (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1986:1016
Rubrik: Lag (1986:1016) om ändring i lagen (1986:655) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, övergångsbest. till 1986:655
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:6, JuU 1986/87:7, rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1990:154
Rubrik: Lag (1990:154) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1990:1161
Rubrik: Lag (1990:1161) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:1, 1990/91:TU9, rskr 1990/91:64
Ändring, SFS 1991:667
Rubrik: Lag (1991:667) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:128, 1990/91:LU35, rskr 1990/91:331
Ändring, SFS 1993:1622
Rubrik: Lag (1993:1622) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 1994:1016
Rubrik: Lag (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1993/94:195, bet. 1993/94:LU31, rskr. 1993/94:393
Ändring, SFS 1994:1428
Rubrik: Lag (1994:1428) om ändring i lagen (1994:1016) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1994:1016
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1742
Rubrik: Lag (1994:1742) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, 1994/95:89, bet. 1994/95:SoU9, rskr. 1994/95:106
Ändring, SFS 1999:218
Rubrik: Lag (1999:218) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:43, bet. 1998/99:JuU15, rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 2004:521
Rubrik: Lag (2004:521) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:123, bet. 2003/04:TU14, rskr. 2003/04:258
Ändring, SFS 2005:286
Rubrik: Lag (2005:286) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2010:506
Rubrik: Lag (2010:506) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:1623
Rubrik: Lag (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:125, bet 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36
Ändring, SFS 2010:2007
Rubrik: Lag (2010:2007) om ändring i lagen (2010:1623) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 1 § i 2010:1623
Förarbeten: Bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124 och 125
Ändring, SFS 2014:616
Rubrik: Lag (2014:616) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:35
Rubrik: Lag (2019:35) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:16, bet. 2018/19:FöU4, rskr. 2018/19:130
Ändring, SFS 2019:347
Rubrik: Lag (2019:347) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2022:158
Rubrik: Lag (2022:158) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161
Ändring, SFS 2022:369
Rubrik: Lag (2022:369) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2022-06-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229
Ändring, SFS 2022:370
Rubrik: Lag (2022:370) om ändring i lagen (2022:158) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 § i 2022:158
Förarbeten: Prop. 2021/22:83, bet. 2021/22:TU9, rskr. 2021/22:229
Ändring, SFS 2023:423
Rubrik: Lag (2023:423) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216
Ändring, SFS 2023:423
Rubrik: Lag (2023:423) om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkohol m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2022/23:91, bet. 2022/23:JuU23, rskr. 2022/23:216