Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:577 · Visa fulltext
Lag (1957:577) om prästval
Departement: Civildepartementet KY
Förarbeten: Prop. 1957:152; 1LU 1957:34; Rskr 1957:328
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1963:500
Omfattning: ändr. 42 §
Ändring, SFS 1964:782
Omfattning: ändr. 11, 34, 36 §§
Ändring, SFS 1970:755
Omfattning: ändr. 11, 15, 19, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1970:148, 1LU 69, rskr 400; Skr 1970:3, KLU 7, rskr 5
Ändring, SFS 1975:1430
Omfattning: upph. 44 §; ändr. 1, 3-5, 7, 10, 11, 15, 19, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 42 §§, 4, 5 p övergångsbest.
Förarbeten: Skr 1975:7, KLU 1975:4, kskr 1975:4, prop. 1975/76:37, KrU 1975/76:22, rskr 1975/76:126
Ändring, SFS 1982:988
Rubrik: Lag (1982:988) om ändring i lagen (1957:577) om prästval
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 4, 5, 10-12, 36, 42 §§
Förarbeten: Skr 1982:4, KLU 1982:5, kskr 1982:9, prop. 1982/83:6, KU 1982/83:4, rskr 1982/83:3
Ändring, SFS 1985:1016
Rubrik: Lag (1985:1016) om ändring i lagen (1957:577) om prästval
Omfattning: upph. 43 §, rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:34, KU 1985/86:9, rskr 1985/86:22
Ändring, SFS 1988:184
Omfattning: upph.