Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:513 · Visa fulltext
Taxeringsförordning (1957:513)
Departement: Finansdepartementet
Upphävd: 1991-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1958:304
Omfattning: ändr. 29 § 1 mom
Ändring, SFS 1959:297
Omfattning: ändr. 34 § 1 mom, 42 §
Ändring, SFS 1961:341
Omfattning: ändr. 3 §, 4 § 1 mom, 8, 14 §§, 17 § 1, 2 mom, 26 §, 45 § 1, 4 mom, 46, 52, 53, 57 §§; nytt 51 § 4 mom
Ändring, SFS 1963:235
Omfattning: ändr. 8 §, 29 § 1 mom, 34 § 1 mom, 44 §, 45 § 2 mom, 57 § 2 mom, 58 § 2, 3 mom
Ändring, SFS 1963:684
Omfattning: ändr. 1 §, 61 § 1 mom, 65-68, 70-72 §§, 73 § 3 mom, 74 § 1, 3 mom, 76 § 2 mom, 77 § 1, 3 mom, rubr. närmast före 65, 70 §§
Ändring, SFS 1965:594
Omfattning: upph. 45 § 3 mom; ändr. 38, 53 §§, 58 § 2 mom; ny 42 a §
Ändring, SFS 1965:757
Omfattning: ändr. 9, 14, 27 §§, 32 § 1, 2 mom, 51 § 3 mom, 57, 65 §§, 76 § 3 mom
Ändring, SFS 1966:578
Omfattning: upph. 58 § 2 mom; ändr. 11 §, 18 § 1, 3 mom, 20 § 1 mom, 32 § 2 mom, 36 § 1 mom, 45 § 1, 4 mom, 58 § 3 mom, 59 § 1, 2 mom, 75 §, 76 § 2 mom; nytt 18 § 4 mom
Ändring, SFS 1967:496
Omfattning: upph. 17 § 4 mom, 18 § 2, 4 mom, 34 § 3 mom, 37, 40, 43 §§, 45 § 2, 4 mom; ändr. 17 § 1-3 mom, 18 § 1, 3 mom, 20 § 1-3 mom, 23 §, 29 § 1, 2 mom, 34 § 1, 2 mom, 35 §, 36 § 1, 2 mom, 38, 39, 41, 42, 42 a §§, 45 § 1 mom, 53 §, 58 § 1, 3 mom, 77 § 2 mom; nya 4 § 3 mom, 36 § 3 mom, 45 §
Ändring, SFS 1967:750
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ändring, SFS 1968:478
Omfattning: ändr. 57 § 1 mom
Ändring, SFS 1968:734
Omfattning: upph. 75 §; ändr. 61, 63, 67-74 §§, 76 § 1, 2 mom, 77 § 3 mom, 79 §, rubr. närmast efter 64 §; nya 68 a, 80 §§, rubr. närmast före 73, 80 §§
Ändring, SFS 1969:211
Omfattning: upph. 70 §; ändr. 68, 68 a, 72, 73 §§
Ändring, SFS 1969:710
Omfattning: ändr. 3 §, 34 § 1 mom, 42 a, 79 §§; nya 76 a, 76 b §§
Ändring, SFS 1970:935
Omfattning: upph. 18 § 3 mom, 23 §, 29 § 2 mom, 36 §, 38 § 4 mom, 60 § 3 mom; ändr. 1, 3 §§, 4 § 2 mom, 10, 13-15 §§, 17 § 1, 3 mom, 20 § 2, 3 mom, 25, 31, 44-45 a §§, 46 § 1 mom, 51 § 3 mom, 55, 57 §§, 59 § 1 mom, 60 §, 61 § 1 mom, 65, 68, 69, 71, 73, 74 §§, 77 § 2, 3 mom, 78 § 1 mom, rubr. närmast före 3 §; nya 81-100 §§, rubr. närmast före 81, 83, 86, 89, 91, 98, 100 §§
Ändring, SFS 1971:471
Omfattning: upph. 6, 16 §§, 46 § 1 mom, 47-49 §§; ändr. 1, 2, 5, 9, 12, 14, 15 §§, 17 § 1, 2 mom, 26, 27, 30-32 §§, 38 § 3 mom, 42 a, 43-45 a §§, 46 § 2 mom, 50, 51, 53, 55, 56 §§, 57 § 2 mom, 77 § 2 mom, 88 §, 97 § 2 mom, 98, 99 §§, rubr. närmast före 46, 98 §§
Ändring, SFS 1972:443
Omfattning: ändr. 20 § 2 mom, 34 § 2 mom, 74 §, 81 § 1 mom, 83, 85, 87, 88 §§, 90 § l, 2 mom, 91, 92 §§; ny 69 a §
Ändring, SFS 1972:772
Omfattning: ändr. 3 §, 17 § 2 mom, 29 § 1 mom, 34 § 1 mom, 38 § 1 mom, 50 §
Ändring, SFS 1974:68
Omfattning: upph. 54 §; ändr. 7 §, 17 § 1 mom, 28, 39, 50 §§, 51 § 1, 2 mom, 52, 53, 55, 56, 61-63, 65-68, 68 a, 69 a, 71-74, 76, 76 a, 76 b §§, 77 § 3 mo m, 78-80 §§, 81 § 2 mom, 87, 88 §§, 90 § 1 mom, 91, 93, 98, 99 §§, rubr. närmast före 78, 98 §§; nya 63 a, 75, 76 c §§
Ändring, SFS 1974:708
Omfattning: ändr. 51 § 1 mom, 60 §
Ändring, SFS 1974:881
Omfattning: ändr. 3 §, 4 § 1 mom, 8, 10, 26 §§, 45 a §, 58 § 1 mom, 59 § 2 mom, 60, 63 §§, 77 § 3 mom, 85 §, 97 § 3 mom
Ändring, SFS 1975:895
Omfattning: ändr. 45, 53, 87 §§
Ändring, SFS 1976:801
Rubrik: Förordning (1976:801) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 3 §, 34 § 1 mom, 38 § 3 mom, 43, 57 §§
Ändring, SFS 1977:737
Rubrik: Förordning (1977:737) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1977:884
Rubrik: Förordning (1977:884) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 4 § 1, 2 mom, 8 §, 61 § 1 mom, 76 § 2 mom, 81 §
Ändring, SFS 1978:22
Rubrik: Förordning (1978:22) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ny 6 §
Ändring, SFS 1978:323
Rubrik: Förordning (1978:323) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 45 a §
Ändring, SFS 1979:45
Rubrik: Förordning (1979:45) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: upph. 5, 20 §§, 29 § 3 mom, 45 a §, 51 § 4 mom; ändr. 3, 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17 §§, 18 § 1 mom, 22, 26 §§, 29 § 1 mom, 30-33, 44 §§, 57 § 1 mom, 60 §; nya 3 a, 3 b, 8 a, 16, 27 a, 60 a §§
Ändring, SFS 1979:493
Rubrik: Förordning (1979:493) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: upph. 35 §, 38 § 3 mom, 45, 52, 55, 60 §§; ändr. 2, 34 §§, 38 § 1, 2 mom, 39, 41-42 a §§, 46 § 2 mom, 50 §, 51 § 1, 3 mom, 53, 56 §§, 68 a, 76 b, 78, 79, 88 §§, 97 § 1, 2 mom, 98, 99 §§, rubr. närmast före 46, 78, 98 §§
Ändring, SFS 1979:1195
Rubrik: Förordning (1979:1195) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: upph. 61-69 a, 71-80 §§; utgår rubr. närmast efter 60 a, 64 §§, rubr. närmast före 61, 63, 65, 71, 73, 78, 80 §§; ändr. 1 §
Ändring, SFS 1980:121
Rubrik: Förordning (1980:121) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 31 §, 51 § 1 mom
Ändring, SFS 1981:146
Rubrik: Förordning (1981:146) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 1, 9, 26 §§
Ändring, SFS 1981:1122
Rubrik: Förordning (1981:1122) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: upph. 81-100 §§; utgår rubr. närmast efter 60 a, 85 §§, rubr. närmast före 81, 83, 86, 89, 91, 98, 100 §§; ändr. 1 §, 4 § 2 mom, 42 a §; ny 42 b §
Ändring, SFS 1981:1174
Rubrik: Förordning (1981:1174) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 34 § 1 mom, 38 § 2 mom
Ändring, SFS 1982:750
Rubrik: Förordning (1982:750) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: ändr. 51 § 1 mom
Ändring, SFS 1984:918
Rubrik: Förordning (1984:918) om ändring i taxeringskungörelsen (1957:513)
Omfattning: upph. 59 §; ändr. författningsrubr., 2, 22, 32 §§, 38 § 2 mom, 42 a §; nytt 38 § 3 mom
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:365
Rubrik: Förordning (1985:365) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1985:976
Rubrik: Förordning (1985:976) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)
Omfattning: upph. 58 § 3 mom; ändr. 8 a, 22, 28 §§, 34 § 1 mom., 43 §, 58 § 1 mom
Ikraft: 1986-01-01
Ändring, SFS 1986:1349
Rubrik: Förordning (1986:1349) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)
Omfattning: upph. 15, 16 §§, 51 § 2 mom; 29 § 1 mom, 41, 42 §§, 46 § 2 mom, 60 a § betecknas 29, 40, 41, 46, 59 §§; ändr. 1, 3, 3 a §§, 4 § 1-3 mom, 6, 7-8 a, 9-11, 14, 17, 19, 25, 27, 27 a §§, den nya 29 §, 30, 32 §§, 34 § 2 mom, 38 § 2, 3, den nya 40 §, 42 a, 43, 44 §§, 46 § 2 mom, 51 § 1, 3 mom, 56 §, 57 § 1, 2 mom, 58 § 1 mom, den nya 59 §; nya 5, 27 b, 42, 60 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:1107
Rubrik: Förordning (1987:1107) om ändring i taxeringsförordningen (1957:513)
Omfattning: upph. 28 §, 38 § 3 mom, 39 §; ändr. 30, 42 §§
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1236
Omfattning: upph.