Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:390 · Visa fulltext
Lag (1957:390) om fiskearrenden
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1957:151; 3LU 1957:21 och 24; Rskr 1957:365
Ändring, SFS 1960:132
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1970:1018
Omfattning: upph. 15 §, nuvarande 16 § betecknas 15 §; ändr. 1, 3-14 §§ och nya 15 §; nya 16-18 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:539
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1971:855
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:137, JoU 63, rskr 283
Ändring, SFS 1971:883
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:1024
Omfattning: ikrafttr. av 1971:855
Ändring, SFS 1973:193
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153
Ändring, SFS 1979:372
Rubrik: Lag (1979:372) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:183, LU 1978/79:23, rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1981:856
Rubrik: Lag (1981:856) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 17 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1984:680
Rubrik: Lag (1984:680) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 8, 16, 18 §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Ändring, SFS 1991:851
Rubrik: Lag (1991:851) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:851
Ändring, SFS 2005:1060
Rubrik: Lag (2005:1060) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: upph. 18 §; ändr. 16, 17 §§; ny 16 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Ändring, SFS 2010:899
Rubrik: Lag (2010:899) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:34
Ändring, SFS 2010:924
Rubrik: Lag (2010:924) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1095
Rubrik: Förordning (2010:1095) om ikraftträdande av lagen (2010:899) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ikrafttr. av 2010:899
Ändring, SFS 2019:245
Rubrik: Lag (2019:245) om ändring i lagen (1957:390) om fiskearrenden
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195