Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:684 · Visa fulltext
Lag (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Prop. 1957:176; BaU 1957:36; Rskr 1957:393
Ändring, SFS 1964:17
Omfattning: ändr. 4 §; ny 3 a §
Ändring, SFS 1989:244
Rubrik: Lag (1989:244) om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
Omfattning: upph. 3, 3 a §§; ändr. 2 §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:97, 1988/89:FiU25, rskr 1988/89:191
Ändring, SFS 1992:1415
Rubrik: Lag (1992:1415) om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:76, bet. 1992/93:FöU2, rskr 1992/93:83
Ändring, SFS 1994:1628
Rubrik: Lag (1994:1628) om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1998:1409
Rubrik: Lag (1998:1409) om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Ändring, SFS 2004:800
Rubrik: Lag (2004:800) om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8