Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:577 · Visa fulltext
Lag (1957:577) om prästval
Departement: Civildepartementet KY
Förarbeten: Prop. 1957:152; 1LU 1957:34; Rskr 1957:328
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1963:500
Omfattning: ändr. 42 §
Ändring, SFS 1964:782
Omfattning: ändr. 11, 34, 36 §§
Ändring, SFS 1970:755
Omfattning: ändr. 11, 15, 19, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1970:148, 1LU 69, rskr 400; Skr 1970:3, KLU 7, rskr 5
Ändring, SFS 1975:1430
Omfattning: upph. 44 §; ändr. 1, 3-5, 7, 10, 11, 15, 19, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 42 §§, 4, 5 p övergångsbest.
Förarbeten: Skr 1975:7, KLU 1975:4, kskr 1975:4, prop. 1975/76:37, KrU 1975/76:22, rskr 1975/76:126
Ändring, SFS 1982:988
Rubrik: Lag (1982:988) om ändring i lagen (1957:577) om prästval
Omfattning: upph. 35 §; ändr. 4, 5, 10-12, 36, 42 §§
Förarbeten: Skr 1982:4, KLU 1982:5, kskr 1982:9, prop. 1982/83:6, KU 1982/83:4, rskr 1982/83:3
Ändring, SFS 1985:1016
Rubrik: Lag (1985:1016) om ändring i lagen (1957:577) om prästval
Omfattning: upph. 43 §, rubr. närmast före 43 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:34, KU 1985/86:9, rskr 1985/86:22
Ändring, SFS 1988:184
Omfattning: upph.