Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1957:259 · Visa fulltext
Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Departement: Finansdepartementet K
Förarbeten: Prop. 1957:157; KU 1957:16; Rskr 1957:308
Ändring, SFS 1972:102
Omfattning: upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 2 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1972:12, KU 11, rskr 45
Ändring, SFS 1978:236
Rubrik: Lag (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:81, TU 1977/78:20, rskr 1977/78:226
Ändring, SFS 1978:583
Rubrik: Förordning (1978:583) om ikraftträdande av lagen (1978:236) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ikrafttr. av 1978:236
Ändring, SFS 1979:1084
Rubrik: Lag (1979:1084) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:34, TU 1979/80:6, rskr 1979/80:78
Ändring, SFS 1984:879
Rubrik: Lag (1984:879) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 2 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:14, TU 1984/85:5, rskr 1984/85:14
Ändring, SFS 1993:1618
Rubrik: Lag (1993:1618) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att uttaga avgift för vissa upplåtelser å allmän plats, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraft: 1994-04-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:210, bet. 1993/94:JuU1, rskr. 1993/94:1
Ändring, SFS 2012:212
Rubrik: Lag (2012:212) om ändring i lagen (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-06-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195