Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1956:413 · Visa fulltext
Förordning (1956:413) om klassificering av kött
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1956:165; JoU 1956:30; Rskr 1956:316
Ändring, SFS 1974:72
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1973:96, JoU 1973:25, rskr 1973:232
Ändring, SFS 1975:757
Omfattning: upph. 14, 16 §§
Ändring, SFS 1980:730
Rubrik: Förordning (1980:730) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: upph. 11 §
Ändring, SFS 1990:309
Rubrik: Förordning (1990:309) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:274
Rubrik: Lag (1991:274) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:1686
Rubrik: Lag (1991:1686) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 2006:832
Rubrik: Förordning (2006:832) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL139/2004 s206
CELEX-nr: 32004R0854