Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1956:413 · Visa fulltext
Förordning (1956:413) om klassificering av kött
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1956:165; JoU 1956:30; Rskr 1956:316
Ändring, SFS 1974:72
Omfattning: ändr. 1, 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1973:96, JoU 1973:25, rskr 1973:232
Ändring, SFS 1975:757
Omfattning: upph. 14, 16 §§
Ändring, SFS 1980:730
Rubrik: Förordning (1980:730) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: upph. 11 §
Ändring, SFS 1990:309
Rubrik: Förordning (1990:309) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Ändring, SFS 1991:274
Rubrik: Lag (1991:274) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:1686
Rubrik: Lag (1991:1686) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 2006:832
Rubrik: Förordning (2006:832) om ändring i förordningen (1956:413) om klassificering av kött
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: EUTL139/2004 s206
CELEX-nr: 32004R0854