Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1956:296 · Visa fulltext
Förordning (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1956:126; 2LU 1956:29; Rskr 1956:256
Ändring, SFS 1963:302
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ändring, SFS 1966:691
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ändring, SFS 1971:1142
Omfattning: ändr. 1, 4, 8, 11 §§
Ändring, SFS 1989:303
Rubrik: Förordning (1989:303) om ändring i kungörelsen (1956:296) om ersättning av statsmedel i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 7, 8, 9, 11 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1995:281
Rubrik: Förordning (1995:281) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1059
Rubrik: Förordning (1998:1059) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2004:256
Rubrik: Förordning (2004:256) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:574
Rubrik: Förordning (2010:574) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 2010-07-15 överg.best.