Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1956:296 · Visa fulltext
Förordning (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1956:126; 2LU 1956:29; Rskr 1956:256
Ändring, SFS 1963:302
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ändring, SFS 1966:691
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ändring, SFS 1971:1142
Omfattning: ändr. 1, 4, 8, 11 §§
Ändring, SFS 1989:303
Rubrik: Förordning (1989:303) om ändring i kungörelsen (1956:296) om ersättning av statsmedel i vissa fall vid ingripanden i hälsovårdens intresse
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 7, 8, 9, 11 §§; ny 2 a §
Ikraft: 1989-07-01
Ändring, SFS 1995:281
Rubrik: Förordning (1995:281) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1059
Rubrik: Förordning (1998:1059) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2004:256
Rubrik: Förordning (2004:256) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:574
Rubrik: Förordning (2010:574) om ändring i förordningen (1956:296) om ersättning från staten i vissa fall vid ingripanden för att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
Omfattning: ändr. 1, 8 §§
Ikraft: 2010-07-15 överg.best.