Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:630 · Visa fulltext
Kungörelse (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L3
Upphävd: 2005-04-01
Ändring, SFS 1971:715
Omfattning: ändr. 22 §
Ändring, SFS 1973:824
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1987:920
Rubrik: Förordning (1987:920) om ändring i kungörelsen (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m.
Omfattning: ändr. 11, 18 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1995:498
Rubrik: Förordning (1995:498) om ändring i kungörelsen (1955:630) med närmare föreskrifter om inskrivningsbok för luftfartyg, m.m.
Omfattning: nya 23 §, rubr. närmast före 23 §
Ikraft: 1995-07-01
Ändring, SFS 2005:142
Omfattning: upph.