Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1955:256 · Visa fulltext
Lag (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning
Departement: Finansdepartementet
Ikraft: 1955-06-05 överg.best.
Upphävd: 1979-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1979:609
Omfattning: upph.