Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:555 · Visa fulltext
Kungörelse (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ändring, SFS 1967:3
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1971:991
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5 §§; ny 7 §
Ändring, SFS 1975:1165
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ändring, SFS 1978:845
Rubrik: Förordning (1978:845) om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1995:519
Rubrik: Förordning (1995:519) om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1067
Rubrik: Förordning (1998:1067) om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2008:1173
Rubrik: Förordning (2008:1173) om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2018:925
Rubrik: Förordning (2018:925) om ändring i kungörelsen (1954:555) angående mätbrev för fart genom Suezkanalen
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2018-07-01