Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:144 · Visa fulltext
Skogskontoförordning (1954:144)
Departement: Finansdepartementet S1
Ändring, SFS 1965:759
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ändring, SFS 1986:1350
Rubrik: Förordning (1986:1350) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:1521
Rubrik: Förordning (1988:1521) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto
Omfattning: upph. 4, 8 §§; nuvarande 1 § betecknas 4 §; ändr. författningsrubr., nya 4 §, 5 §; nya 1, 7 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:41, 1988/89:SkU3, rskr 1988/89:59
Ändring, SFS 1990:1243
Rubrik: Förordning (1990:1243) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:758
Rubrik: Förordning (1991:758) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:1230
Rubrik: Förordning (1993:1230) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 2000:923
Rubrik: Förordning (2000:923) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1245
Rubrik: Förordning (2001:1245) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: upph. 2, 3, 4, 6, 7 §§; ändr. 5 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:900
Rubrik: Förordning (2003:900) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:333
Rubrik: Förordning (2004:333) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2011:1264
Rubrik: Förordning (2011:1264) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-01-01