Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1954:144 · Visa fulltext
Skogskontoförordning (1954:144)
Departement: Finansdepartementet S1
Ändring, SFS 1965:759
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ändring, SFS 1986:1350
Rubrik: Förordning (1986:1350) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:1521
Rubrik: Förordning (1988:1521) om ändring i kungörelsen (1954:144) med vissa föreskrifter angående tillämpningen av förordningen den 27 mars 1954 (nr 142) om taxering för inkomst av medel, som insatts å skogskonto
Omfattning: upph. 4, 8 §§; nuvarande 1 § betecknas 4 §; ändr. författningsrubr., nya 4 §, 5 §; nya 1, 7 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1988/89:41, 1988/89:SkU3, rskr 1988/89:59
Ändring, SFS 1990:1243
Rubrik: Förordning (1990:1243) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1991:758
Rubrik: Förordning (1991:758) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1993:1230
Rubrik: Förordning (1993:1230) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr. 1992/93:448
Ändring, SFS 2000:923
Rubrik: Förordning (2000:923) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:1245
Rubrik: Förordning (2001:1245) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: upph. 2, 3, 4, 6, 7 §§; ändr. 5 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:900
Rubrik: Förordning (2003:900) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:333
Rubrik: Förordning (2004:333) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2011:1264
Rubrik: Förordning (2011:1264) om ändring i skogskontoförordningen (1954:144)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-01-01