Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1952:167 · Visa fulltext
Lag (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Rskr 1952:87
Ändring, SFS 1954:137
Omfattning: ändr. 35 §
Ändring, SFS 1955:134
Omfattning: ny 7 a §
Ändring, SFS 1970:437
Omfattning: ändr. 23 §
Förarbeten: Prop. 1970:13, 1LU 17, rskr 101
Ändring, SFS 1970:1017
Omfattning: ändr. 5, 11 §§
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:563
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:1057
Omfattning: ändr. 2, 11 §§
Förarbeten: Prop. 1971:151, CU 28, rskr 319
Ändring, SFS 1975:679
Omfattning: upph. 45 §; utgår rubr. närmast före 45 §; ändr. 7, 8, 22, 39 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1981:797
Rubrik: Lag (1981:797) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 11 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1988:1313
Rubrik: Lag (1988:1313) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:91
Rubrik: Lag (1990:91) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 7 § 2 mom, 22, 39, 40 §§, 46 § 2 mom, rubr. närmast före 46 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ändring, SFS 1991:1873
Rubrik: Lag (1991:1873) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:48, 1991/92:SkU8, rskr 1991/92:98
Ändring, SFS 1995:14
Rubrik: Lag (1995:14) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 46 § 2 mom
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1996:947
Rubrik: Lag (1996:947) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 2000:231
Rubrik: Lag (2000:231) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: upph. 10-16 §§; ändr. 7 a, 8, 9, 21 §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2002:371
Rubrik: Lag (2002:371) om ändring i lagen (1952:167) om allmännningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:92, bet. 2001/02:JuU20, rskr. 2001/02:247
Ändring, SFS 2005:1167
Rubrik: Lag (2005:1167) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 44 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:41, bet. 2005/06:MjU2, rskr. 2005/06:107
Ändring, SFS 2005:1210
Rubrik: Lag (2005:1210) om ändring i lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna
Omfattning: ändr. 7 a §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51