Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1951:680 · Visa fulltext
Religionsfrihetslag (1951:680)
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: Rskr 1951:280
Upphävd: 2000-01-01
Ändring, SFS 1963:509
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1969:170
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1970:766
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: Prop. 1970:177, 1LU 78, rskr 409; Skr 1970:2, KLU 2, kskr 2
Ändring, SFS 1971:606
Omfattning: ändr. 15 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1974:242
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1976:1004
Rubrik: Lag (1976:1004) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: upph. 5 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:39, KU 1976/77:16, rskr 1976/77:56
Ändring, SFS 1979:929
Rubrik: Lag (1979:929) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: KLU 1979:2, kskr 1979:2, prop. 1979/80:19, KU 1979/80:6, rskr 1979/80:3
Ändring, SFS 1979:930
Rubrik: Förordning (1979:930) om ikraftträdande av lagen (1979:929) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ikrafttr. av 1979:929
Ändring, SFS 1991:488
Rubrik: Lag (1991:488) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ändr. 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16 §§; nya 17, 18, 19 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1995:12
Rubrik: Lag (1995:12) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1212
Rubrik: Lag (1995:1212) om ändring i religionsfrihetslagen (1951:680)
Omfattning: upph. 6-19 §§, rubr. närmast före 6, 13 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:226, bet. 1995/96:KU2, rskr. 1995/96:4
Ändring, SFS 1998:1593
Omfattning: upph.